Το Πρώτο των Χρονικών 9:1-44

  • Γενεαλογία μετά την επιστροφή από την εξορία (1-34)

  • Επανάληψη της οικογενειακής γραμμής του Σαούλ (35-44)

9  Όλοι οι Ισραηλίτες καταγράφηκαν γενεαλογικά, και είναι γραμμένοι στο Βιβλίο των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ο Ιούδας οδηγήθηκε σε εξορία στη Βαβυλώνα εξαιτίας της απιστίας του.+  Οι πρώτοι κάτοικοι που επέστρεψαν στην ιδιοκτησία τους, στις πόλεις τους, ήταν κάποιοι Ισραηλίτες, οι ιερείς, οι Λευίτες και οι υπηρέτες του ναού.*+  Μερικοί απόγονοι του Ιούδα,+ του Βενιαμίν,+ του Εφραΐμ και του Μανασσή που εγκαταστάθηκαν στην Ιερουσαλήμ ήταν οι εξής:  ο Ουθαΐ, γιος του Αμμιούδ, γιου του Αμρί, γιου του Ιμρί, γιου του Βανί, από τους απογόνους του Φαρές,+ γιου του Ιούδα.  Και από τους Σηλωνίτες, ο Ασαΐας ο πρωτότοκος και οι γιοι του.  Και από τους γιους του Ζερά,+ ο Ιεουήλ και 690 αδελφοί τους.  Από τους απογόνους του Βενιαμίν, ο Σαλλού, γιος του Μεσουλλάμ, γιου του Ωδαβία, γιου του Ασσενουά,  ο Ιβνεΐας, γιος του Ιεροάμ, ο Ηλά, γιος του Οζί, γιου του Μιχρί, και ο Μεσουλλάμ, γιος του Σεφατία, γιου του Ραγουήλ, γιου του Ιβνία.  Και οι αδελφοί τους, κατά τη γενεαλογική τους γραμμή, ήταν 956. Όλοι αυτοί οι άντρες ήταν κεφαλές των πατρικών οίκων τους.* 10  Από τους ιερείς ήταν ο Ιεδαΐας, ο Ιεχωιαρίβ, ο Ιαχίν,+ 11  ο Αζαρίας, γιος του Χελκία, γιου του Μεσουλλάμ, γιου του Σαδώκ, γιου του Μεραϊώθ, γιου του Αχιτώβ, ο οποίος ηγούνταν στον οίκο* του αληθινού Θεού, 12  ο Αδαΐας, γιος του Ιεροάμ, γιου του Πασχώρ, γιου του Μαλχία, ο Μαασαΐ, γιος του Αδιήλ, γιου του Ιαζηρά, γιου του Μεσουλλάμ, γιου του Μεσιλλεμίθ, γιου του Ιμμήρ, 13  και οι αδελφοί τους, κεφαλές των πατρικών οίκων, 1.760 κραταιοί, ικανοί άντρες, διαθέσιμοι για την υπηρεσία στον οίκο του αληθινού Θεού. 14  Και από τους Λευίτες ήταν ο Σεμαΐας,+ γιος του Ασσούβ, γιου του Αζρικάμ, γιου του Ασαβία, από τους απογόνους του Μεραρί· 15  και ο Βακβακάρ, ο Χερές, ο Γαλάλ, ο Ματτανίας, γιος του Μιχά, γιου του Ζιχρί, γιου του Ασάφ, 16  ο Αβδιού, γιος του Σεμαΐα, γιου του Γαλάλ, γιου του Ιεδουθούν, και ο Βερεχίας, γιος του Ασά, γιου του Ελκανά, ο οποίος κατοικούσε στους οικισμούς των Νετωφαθιτών.+ 17  Οι φύλακες των πυλών+ ήταν ο Σαλλούμ, ο Ακκούβ, ο Ταλμών, ο Αχιμάν, και επικεφαλής ήταν ο αδελφός τους ο Σαλλούμ. 18  Μέχρι τότε αυτός ήταν στη βασιλική πύλη, η οποία έβλεπε προς την ανατολή.+ Αυτοί ήταν οι φύλακες στις πύλες των καταυλισμών των Λευιτών. 19  Και ο Σαλλούμ, γιος του Κορί, γιου του Εβιασάφ, γιου του Κορέ, και οι αδελφοί του από τον πατρικό οίκο του, οι Κορεΐτες, ήταν υπεύθυνοι για τα καθήκοντα της υπηρεσίας, θυρωροί της σκηνής, και οι πατέρες τους ήταν υπεύθυνοι για τον καταυλισμό του Ιεχωβά ως φύλακες της εισόδου. 20  Στο παρελθόν ηγούνταν σε αυτούς ο Φινεές,+ ο γιος του Ελεάζαρ·+ ο Ιεχωβά ήταν μαζί του. 21  Ο Ζαχαρίας,+ ο γιος του Μεσελεμία, ήταν παλιότερα φύλακας της πύλης στην είσοδο της σκηνής της συνάντησης. 22  Όλοι όσοι επιλέχθηκαν ως φύλακες των πυλών στα κατώφλια ήταν 212. Αυτοί βρίσκονταν στους οικισμούς τους σύμφωνα με τη γενεαλογική τους καταγραφή.+ Ο Δαβίδ και ο Σαμουήλ ο βλέπων+ τούς διόρισαν στις υπεύθυνες θέσεις τους. 23  Αυτοί και οι γιοι τους ήταν υπεύθυνοι για την υπηρεσία φύλαξης στις πύλες του οίκου του Ιεχωβά,+ του οίκου της σκηνής. 24  Οι φύλακες των πυλών βρίσκονταν στις τέσσερις πλευρές—ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια.+ 25  Από καιρό σε καιρό, οι αδελφοί τους έπρεπε να έρχονται από τους οικισμούς τους για εφτά ημέρες ώστε να υπηρετούν μαζί τους. 26  Υπήρχαν τέσσερις επικεφαλής* φύλακες των πυλών σε υπεύθυνη θέση. Ήταν Λευίτες και αρμόδιοι για τις αίθουσες* και τα θησαυροφυλάκια του οίκου του αληθινού Θεού.+ 27  Περνούσαν τη νύχτα στις θέσεις τους ολόγυρα από τον οίκο του αληθινού Θεού, διότι φρόντιζαν για την υπηρεσία φύλαξης, ήταν υπεύθυνοι για το κλειδί και άνοιγαν τον οίκο κάθε πρωί. 28  Μερικοί από αυτούς ήταν υπεύθυνοι για τα σκεύη+ της υπηρεσίας· τα μετρούσαν όταν τα έβαζαν και τα μετρούσαν όταν τα έβγαζαν. 29  Μερικοί από αυτούς ήταν διορισμένοι για τα σκεύη, για όλα τα άγια σκεύη,+ καθώς και για το λεπτό αλεύρι,+ το κρασί,+ το λάδι,+ το λιβάνι+ και το βάλσαμο.+ 30  Μερικοί από τους γιους των ιερέων αναμείγνυαν τα υλικά για το μύρο του βάλσαμου. 31  Και ο Ματτιθίας από τους Λευίτες, που ήταν ο πρωτότοκος του Σαλλούμ του Κορεΐτη, είχε την υπεύθυνη θέση του αρμόδιου για όσα ψήνονται σε ταψάκια.+ 32  Μερικοί από τους αδελφούς τους, τους Κααθίτες, ήταν υπεύθυνοι για τα ψωμιά που τοποθετούνται σε στοίβες,*+ ώστε να τα ετοιμάζουν κάθε σάββατο.+ 33  Αυτοί ήταν οι υμνωδοί, οι κεφαλές των πατρικών οίκων των Λευιτών στις αίθουσες,* εκείνοι που είχαν απαλλαχτεί από άλλα καθήκοντα· διότι είχαν την ευθύνη να βρίσκονται σε υπηρεσία ημέρα και νύχτα. 34  Αυτοί ήταν οι κεφαλές των πατρικών οίκων των Λευιτών κατά τη γενεαλογική τους γραμμή, οι επικεφαλής. Αυτοί έμεναν στην Ιερουσαλήμ. 35  Ο πατέρας της Γαβαών, ο Ιεϊήλ, έμενε στη Γαβαών.+ Η σύζυγός του λεγόταν Μααχά. 36  Ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών, και ακολούθησε ο Σουρ, ο Κεις, ο Βάαλ, ο Νηρ, ο Ναδάβ, 37  ο Γεδώρ, ο Αχιώ, ο Ζαχαρίας και ο Μικλώθ. 38  Ο Μικλώθ έγινε πατέρας του Σιμεάμ. Όλοι αυτοί κατοικούσαν κοντά στους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τους άλλους αδελφούς τους. 39  Ο Νηρ+ έγινε πατέρας του Κεις· ο Κεις έγινε πατέρας του Σαούλ·+ ο Σαούλ έγινε πατέρας του Ιωνάθαν,+ του Μαλχί-σουά,+ του Αβιναδάβ+ και του Εσβάαλ. 40  Γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ-βάαλ.+ Ο Μερίβ-βάαλ έγινε πατέρας του Μιχαία.+ 41  Οι γιοι του Μιχαία ήταν ο Φιθών, ο Μέλεχ, ο Θαχρεά και ο Άχαζ. 42  Ο Άχαζ έγινε πατέρας του Ιαρά· ο Ιαρά έγινε πατέρας του Αλεμέθ, του Αζμαβέθ και του Ζιμβρί. Ο Ζιμβρί έγινε πατέρας του Μοσά. 43  Ο Μοσά έγινε πατέρας του Βινεά και του Ρεφαΐα του γιου εκείνου, του Ελεασά του γιου εκείνου, του Αζήλ του γιου εκείνου. 44  Ο Αζήλ είχε έξι γιους, και τα ονόματά τους ήταν Αζρικάμ, Βοχερού, Ισμαήλ, Σεαρίας, Αβδιού και Ανάν. Αυτοί ήταν οι γιοι του Αζήλ.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένοι».
Κυριολεκτικά «κεφαλές πατέρων για τον οίκο των πατέρων τους».
Ή αλλιώς «ναό».
Ή αλλιώς «τραπεζαρίες».
Κυριολεκτικά «κραταιοί».
Δηλαδή τα ψωμιά της πρόθεσης.
Ή αλλιώς «τραπεζαρίες».