Το Πρώτο των Χρονικών 8:1-40

  • Απόγονοι του Βενιαμίν (1-40)

    • Η οικογενειακή γραμμή του Σαούλ (33-40)

8  Ο Βενιαμίν+ έγινε πατέρας του Βελά+ του πρωτοτόκου του, δεύτερου του Ασβήλ,+ τρίτου του Αχαρά,  τέταρτου του Νωχά και πέμπτου του Ραφά.  Οι γιοι του Βελά ήταν ο Αδδάρ, ο Γηρά,+ ο Αβιχούδ,  ο Αβισσουά, ο Νεεμάν, ο Αχωά,  ο Γηρά, ο Σεφουφάν και ο Χουράμ.  Αυτοί ήταν οι γιοι του Αώδ, οι κεφαλές των πατρικών οίκων των κατοίκων της Γααβά,+ οι οποίοι οδηγήθηκαν σε εξορία στη Μαναχάθ:  ο Νεεμάν, ο Αχιά και ο Γηρά—αυτός ήταν που τους οδήγησε σε εξορία και έγινε πατέρας του Οζά και του Αχιούδ.  Ο Σαχαραΐμ απέκτησε παιδιά στην περιοχή* του Μωάβ αφού τους είχε αποπέμψει. Η Ουσίμ και η Βααρά ήταν σύζυγοί του.*  Από τη σύζυγό του την Οδές έγινε πατέρας του Ιωβάβ, του Ζιβιά, του Μησά, του Μαλχάμ, 10  του Ιεούζ, του Σαχιά και του Μιρμά. Αυτοί ήταν οι γιοι του, κεφαλές των πατρικών οίκων. 11  Από την Ουσίμ έγινε πατέρας του Αβιτώβ και του Ελφαάλ. 12  Και οι γιοι του Ελφαάλ ήταν ο Έβερ, ο Μισάμ, ο Σεμέδ (ο οποίος έχτισε την Ωνώ+ και τη Λωδ+ και τις εξαρτώμενες* κωμοπόλεις της), 13  ο Βεριά και ο Σεμά. Αυτοί ήταν κεφαλές των πατρικών οίκων των κατοίκων της Αιαλών+ και εκδίωξαν τους κατοίκους της Γαθ. 14  Ήταν δε και ο Αχιώ, ο Σασάκ, ο Ιερεμώθ, 15  ο Ζεβαδίας, ο Αράδ, ο Εδέρ, 16  ο Μιχαήλ, ο Ιεσπά, ο Ιωχά, οι γιοι του Βεριά· 17  και ο Ζεβαδίας, ο Μεσουλλάμ, ο Ιζκί, ο Χέβερ, 18  ο Ισμεραΐ, ο Ιεζλίας, ο Ιωβάβ, οι γιοι του Ελφαάλ· 19  και ο Ιακείμ, ο Ζιχρί, ο Ζαβδί, 20  ο Ελιηναΐ, ο Ζιλθαΐ, ο Ελιήλ, 21  ο Αδαΐας, ο Βεραΐας, ο Σιμράθ, οι γιοι του Σιμεΐ· 22  και ο Ιεσφάν, ο Έβερ, ο Ελιήλ, 23  ο Αβδών, ο Ζιχρί, ο Ανάν, 24  ο Ανανίας, ο Ελάμ, ο Ανθωθιά, 25  ο Ιεφεδίας, ο Φανουήλ, οι γιοι του Σασάκ· 26  και ο Σαμσεραΐ, ο Σεχαρίας, ο Γοθολίας, 27  ο Ιαρεσίας, ο Ηλίας, ο Ζιχρί, οι γιοι του Ιεροάμ. 28  Αυτοί ήταν κεφαλές των πατρικών οίκων, κατά τους απογόνους τους. Οι συγκεκριμένοι επικεφαλής έμεναν στην Ιερουσαλήμ. 29  Ο πατέρας της Γαβαών, ο Ιεϊήλ, έμενε στη Γαβαών.+ Η σύζυγός του λεγόταν Μααχά.+ 30  Ο πρωτότοκος γιος του ήταν ο Αβδών, και ακολούθησε ο Σουρ, ο Κεις, ο Βάαλ, ο Ναδάβ, 31  ο Γεδώρ, ο Αχιώ και ο Ζαχέρ. 32  Ο Μικλώθ έγινε πατέρας του Σιμεάχ. Όλοι αυτοί κατοικούσαν κοντά στους αδελφούς τους στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τους άλλους αδελφούς τους. 33  Ο Νηρ+ έγινε πατέρας του Κεις· ο Κεις έγινε πατέρας του Σαούλ·+ ο Σαούλ έγινε πατέρας του Ιωνάθαν,+ του Μαλχί-σουά,+ του Αβιναδάβ+ και του Εσβάαλ.*+ 34  Γιος του Ιωνάθαν ήταν ο Μερίβ-βάαλ.*+ Ο Μερίβ-βάαλ έγινε πατέρας του Μιχαία.+ 35  Οι γιοι του Μιχαία ήταν ο Φιθών, ο Μέλεχ, ο Θαρεά και ο Άχαζ. 36  Ο Άχαζ έγινε πατέρας του Ιωαδά· ο Ιωαδά έγινε πατέρας του Αλεμέθ, του Αζμαβέθ και του Ζιμβρί. Ο Ζιμβρί έγινε πατέρας του Μοσά. 37  Ο Μοσά έγινε πατέρας του Βινεά, του Ραφάχ του γιου εκείνου, του Ελεασά του γιου εκείνου, του Αζήλ του γιου εκείνου. 38  Ο Αζήλ είχε έξι γιους, και τα ονόματά τους ήταν Αζρικάμ, Βοχερού, Ισμαήλ, Σεαρίας, Αβδιού και Ανάν. Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Αζήλ. 39  Οι γιοι του αδελφού του τού Ησέκ ήταν ο Ουλάμ ο πρωτότοκός του, ο Ιεούς δεύτερος και ο Ελιφελέτ τρίτος. 40  Οι γιοι του Ουλάμ ήταν κραταιοί πολεμιστές που χειρίζονταν* το τόξο και είχαν πολλούς γιους και εγγονούς, 150 τον αριθμό. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Βενιαμίν.

Υποσημειώσεις

Κυριολεκτικά «στον αγρό».
Ή πιθανώς «αφού απέπεμψε τις συζύγους του, την Ουσίμ και τη Βααρά».
Ή αλλιώς «γύρω».
Αποκαλούνταν και Ις-βοσθέ.
Αποκαλούνταν και Μεφιβοσθέ.
Κυριολεκτικά «πατούσαν».