Το Πρώτο των Χρονικών 6:1-81

  • Απόγονοι του Λευί (1-30)

  • Υμνωδοί του ναού (31-47)

  • Απόγονοι του Ααρών (48-53)

  • Οικισμοί των Λευιτών (54-81)

6  Οι γιοι του Λευί+ ήταν ο Γηρσών, ο Καάθ+ και ο Μεραρί.+  Οι γιοι του Καάθ ήταν ο Αμράμ, ο Ισαάρ,+ ο Χεβρών και ο Οζιήλ.+  Τα παιδιά* του Αμράμ+ ήταν ο Ααρών,+ ο Μωυσής+ και η Μαριάμ.+ Οι γιοι του Ααρών ήταν ο Ναδάβ, ο Αβιού,+ ο Ελεάζαρ+ και ο Ιθάμαρ.+  Ο Ελεάζαρ έγινε πατέρας του Φινεές·+ ο Φινεές έγινε πατέρας του Αβισσουά.  Ο Αβισσουά έγινε πατέρας του Βουκκί· ο Βουκκί έγινε πατέρας του Οζί.  Ο Οζί έγινε πατέρας του Ζεραΐα· ο Ζεραΐας έγινε πατέρας του Μεραϊώθ.  Ο Μεραϊώθ έγινε πατέρας του Αμαρία· ο Αμαρίας έγινε πατέρας του Αχιτώβ.+  Ο Αχιτώβ έγινε πατέρας του Σαδώκ·+ ο Σαδώκ έγινε πατέρας του Αχιμάας.+  Ο Αχιμάας έγινε πατέρας του Αζαρία· ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Ιωανάν. 10  Ο Ιωανάν έγινε πατέρας του Αζαρία. Αυτός υπηρετούσε ως ιερέας στον οίκο που έχτισε ο Σολομών στην Ιερουσαλήμ. 11  Ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Αμαρία· ο Αμαρίας έγινε πατέρας του Αχιτώβ. 12  Ο Αχιτώβ έγινε πατέρας του Σαδώκ·+ ο Σαδώκ έγινε πατέρας του Σαλλούμ. 13  Ο Σαλλούμ έγινε πατέρας του Χελκία·+ ο Χελκίας έγινε πατέρας του Αζαρία. 14  Ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Σεραΐα·+ ο Σεραΐας έγινε πατέρας του Ιωσεδέκ.+ 15  Και ο Ιωσεδέκ εξορίστηκε όταν ο Ιεχωβά οδήγησε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ σε εξορία με το χέρι του Ναβουχοδονόσορα. 16  Οι γιοι του Λευί ήταν ο Γηρσώμ,* ο Καάθ και ο Μεραρί. 17  Οι γιοι του Γηρσώμ ονομάζονταν Λιβνί και Σιμεΐ.+ 18  Οι γιοι του Καάθ ήταν ο Αμράμ, ο Ισαάρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.+ 19  Οι γιοι του Μεραρί ήταν ο Μααλί και ο Μουσί. Αυτές ήταν οι οικογένειες των Λευιτών κατά τους προπάτορές τους:+ 20  Από τον Γηρσώμ,+ ο Λιβνί ο γιος του, ο Ιαάθ ο γιος εκείνου, ο Ζιμμά ο γιος εκείνου, 21  ο Ιωάχ ο γιος εκείνου, ο Ιδδώ ο γιος εκείνου, ο Ζερά ο γιος εκείνου, ο Ιεθραΐ ο γιος εκείνου. 22  Οι γιοι* του Καάθ ήταν ο Αμμιναδάβ ο γιος του, ο Κορέ+ ο γιος εκείνου, ο Ασσίρ ο γιος εκείνου, 23  ο Ελκανά ο γιος εκείνου, ο Εβιασάφ+ ο γιος εκείνου, ο Ασσίρ ο γιος εκείνου, 24  ο Ταχάθ ο γιος εκείνου, ο Ουριήλ ο γιος εκείνου, ο Οζίας ο γιος εκείνου και ο Σιαούλ ο γιος εκείνου. 25  Οι γιοι του Ελκανά ήταν ο Αμασαΐ και ο Αχιμώθ. 26  Οι γιοι του Ελκανά ήταν ο Ζωφαΐ ο γιος του, ο Ναχάθ ο γιος εκείνου, 27  ο Ελιάβ ο γιος εκείνου, ο Ιεροάμ ο γιος εκείνου, ο Ελκανά+ ο γιος εκείνου. 28  Οι γιοι του Σαμουήλ+ ήταν: πρωτότοκος ο Ιωήλ και δεύτερος ο Αβιά.+ 29  Οι γιοι* του Μεραρί ήταν ο Μααλί,+ ο Λιβνί ο γιος εκείνου, ο Σιμεΐ ο γιος εκείνου, ο Ουζά ο γιος εκείνου, 30  ο Σιμεά ο γιος εκείνου, ο Αγγίας ο γιος εκείνου και ο Ασαΐας ο γιος εκείνου. 31  Αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους διόρισε ο Δαβίδ να διευθύνουν την υμνωδία στον οίκο του Ιεχωβά αφότου η Κιβωτός αναπαύτηκε εκεί.+ 32  Ήταν υπεύθυνοι για την υμνωδία στη σκηνή της συνάντησης, μέχρι που ο Σολομών έχτισε τον οίκο του Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ,+ και εκτελούσαν την υπηρεσία τους όπως είχε οριστεί για αυτούς.+ 33  Εκείνοι που υπηρετούσαν με τους γιους τους ήταν: από τους Κααθίτες, ο Αιμάν+ ο υμνωδός, γιος του Ιωήλ,+ γιου του Σαμουήλ, 34  γιου του Ελκανά,+ γιου του Ιεροάμ, γιου του Ελιήλ, γιου του Θοά, 35  γιου του Ζουφ, γιου του Ελκανά, γιου του Μαχάθ, γιου του Αμασαΐ, 36  γιου του Ελκανά, γιου του Ιωήλ, γιου του Αζαρία, γιου του Σοφονία, 37  γιου του Ταχάθ, γιου του Ασσίρ, γιου του Εβιασάφ, γιου του Κορέ, 38  γιου του Ισαάρ, γιου του Καάθ, γιου του Λευί, γιου του Ισραήλ. 39  Ο αδελφός του ο Ασάφ+ στεκόταν στα δεξιά του· ο Ασάφ ήταν γιος του Βερεχία, γιου του Σιμεά, 40  γιου του Μιχαήλ, γιου του Βαασία, γιου του Μαλχία, 41  γιου του Εθνεί, γιου του Ζερά, γιου του Αδαΐα, 42  γιου του Εθάν, γιου του Ζιμμά, γιου του Σιμεΐ, 43  γιου του Ιαάθ, γιου του Γηρσώμ, γιου του Λευί. 44  Οι απόγονοι του Μεραρί,+ οι αδελφοί τους, βρίσκονταν στα αριστερά· ήταν ο Εθάν,+ γιος του Κισί, γιου του Αβδί, γιου του Μαλλούχ, 45  γιου του Ασαβία, γιου του Αμαζία, γιου του Χελκία, 46  γιου του Αμζί, γιου του Βανί, γιου του Σεμέρ, 47  γιου του Μααλί, γιου του Μουσί, γιου του Μεραρί, γιου του Λευί. 48  Οι αδελφοί τους οι Λευίτες ήταν διορισμένοι* για όλη την υπηρεσία της σκηνής της μαρτυρίας, του οίκου του αληθινού Θεού.+ 49  Ο Ααρών και οι γιοι του+ ύψωναν καπνό θυσίας στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος+ και στο θυσιαστήριο του θυμιάματος,+ εκτελώντας τα καθήκοντα που σχετίζονταν με τα αγιότατα πράγματα, προκειμένου να κάνουν εξιλέωση για τον Ισραήλ,+ σύμφωνα με όλα όσα είχε διατάξει ο Μωυσής, ο υπηρέτης του αληθινού Θεού. 50  Αυτοί ήταν οι απόγονοι του Ααρών:+ ο Ελεάζαρ+ ο γιος του, ο Φινεές ο γιος εκείνου, ο Αβισσουά ο γιος εκείνου, 51  ο Βουκκί ο γιος εκείνου, ο Οζί ο γιος εκείνου, ο Ζεραΐας ο γιος εκείνου, 52  ο Μεραϊώθ ο γιος εκείνου, ο Αμαρίας ο γιος εκείνου, ο Αχιτώβ+ ο γιος εκείνου, 53  ο Σαδώκ+ ο γιος εκείνου και ο Αχιμάας ο γιος εκείνου. 54  Αυτοί ήταν οι οικισμοί τους κατά τους καταυλισμούς* της περιοχής τους: στους απογόνους του Ααρών που ήταν από την οικογένεια των Κααθιτών, εφόσον τους έπεσε ο πρώτος κλήρος, 55  έδωσαν τη Χεβρών+ της γης του Ιούδα, με τα γύρω βοσκοτόπια της. 56  Αλλά τον αγρό της πόλης και τους οικισμούς της τους έδωσαν στον Χάλεβ,+ τον γιο του Ιεφοννή. 57  Στους απογόνους του Ααρών έδωσαν τις πόλεις* καταφυγίου:+ τη Χεβρών,+ τη Λιβνά+ με τα βοσκοτόπια της, την Ιαθίρ,+ την Εσθεμωά με τα βοσκοτόπια της,+ 58  την Ηλών με τα βοσκοτόπια της, τη Δεβίρ+ με τα βοσκοτόπια της, 59  την Ασάν+ με τα βοσκοτόπια της και τη Βαιθ-σεμές+ με τα βοσκοτόπια της· 60  και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γααβά+ με τα βοσκοτόπια της, την Αλεμέθ με τα βοσκοτόπια της και την Αναθώθ+ με τα βοσκοτόπια της. Στις οικογένειές τους δόθηκαν συνολικά 13 πόλεις.+ 61  Στους υπόλοιπους Κααθίτες δόθηκαν με κλήρο 10 πόλεις, από οικογένειες άλλων φυλών και από τη μισή φυλή, δηλαδή τη μισή φυλή του Μανασσή.+ 62  Στους Γηρσωμίτες σύμφωνα με τις οικογένειές τους παραχώρησαν 13 πόλεις από τη φυλή του Ισσάχαρ, τη φυλή του Ασήρ, τη φυλή του Νεφθαλί και τη φυλή του Μανασσή στη Βασάν.+ 63  Στους Μεραρίτες σύμφωνα με τις οικογένειές τους παραχώρησαν με κλήρο 12 πόλεις από τη φυλή του Ρουβήν, τη φυλή του Γαδ και τη φυλή του Ζαβουλών.+ 64  Έτσι λοιπόν, οι Ισραηλίτες έδωσαν στους Λευίτες αυτές τις πόλεις με τα βοσκοτόπια τους.+ 65  Επιπλέον, από τη φυλή του Ιούδα, τη φυλή του Συμεών και τη φυλή του Βενιαμίν παραχώρησαν με κλήρο αυτές τις πόλεις οι οποίες αναφέρονται ονομαστικά. 66  Μερικές οικογένειες των Κααθιτών είχαν πόλεις από τη φυλή του Εφραΐμ ως δική τους περιοχή.+ 67  Τους έδωσαν τις πόλεις* καταφυγίου: τη Συχέμ+ με τα βοσκοτόπια της, στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ, τη Γεζέρ+ με τα βοσκοτόπια της, 68  την Ιοκμεάμ με τα βοσκοτόπια της, τη Βαιθ-ορών+ με τα βοσκοτόπια της, 69  την Αιαλών+ με τα βοσκοτόπια της και τη Γαθ-ριμμών+ με τα βοσκοτόπια της· 70  οι υπόλοιπες οικογένειες των Κααθιτών έλαβαν από τη μισή φυλή του Μανασσή την Ανέρ με τα βοσκοτόπια της και τη Βιλεάμ με τα βοσκοτόπια της. 71  Στους Γηρσωμίτες παραχώρησαν από την οικογένεια της μισής φυλής του Μανασσή την Γκολάν+ της Βασάν με τα βοσκοτόπια της και την Ασταρώθ με τα βοσκοτόπια της·+ 72  από τη φυλή του Ισσάχαρ, την Κέδες με τα βοσκοτόπια της, τη Δαβεράθ+ με τα βοσκοτόπια της,+ 73  τη Ραμώθ με τα βοσκοτόπια της και την Ανέμ με τα βοσκοτόπια της· 74  από τη φυλή του Ασήρ, τη Μασάλ με τα βοσκοτόπια της, την Αβδών με τα βοσκοτόπια της,+ 75  τη Χουκώκ με τα βοσκοτόπια της και τη Ρεώβ+ με τα βοσκοτόπια της· 76  και από τη φυλή του Νεφθαλί, την Κέδες+ της Γαλιλαίας+ με τα βοσκοτόπια της, την Αιμμών με τα βοσκοτόπια της και την Κιριαθαΐμ με τα βοσκοτόπια της. 77  Στους υπόλοιπους Μεραρίτες παραχώρησαν από τη φυλή του Ζαβουλών+ τη Ριμμωνό με τα βοσκοτόπια της και τη Θαβώρ με τα βοσκοτόπια της· 78  και στην περιοχή του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, στα ανατολικά του Ιορδάνη, από τη φυλή του Ρουβήν, τους έδωσαν τη Βοσόρ της ερήμου με τα βοσκοτόπια της, την Ιασσά+ με τα βοσκοτόπια της, 79  την Κεδημώθ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Μεφαάθ με τα βοσκοτόπια της· 80  και από τη φυλή του Γαδ, τη Ραμώθ της Γαλαάδ με τα βοσκοτόπια της, τη Μαχαναΐμ+ με τα βοσκοτόπια της, 81  την Εσεβών+ με τα βοσκοτόπια της και την Ιαζήρ+ με τα βοσκοτόπια της.

Υποσημειώσεις

Κυριολεκτικά «Οι γιοι».
Αποκαλείται και Γηρσών στο εδ. 1.
Ή αλλιώς «απόγονοι».
Ή αλλιώς «απόγονοι».
Κυριολεκτικά «οι δοσμένοι».
Ή αλλιώς «περιτειχισμένους καταυλισμούς».
Ή πιθανώς «την πόλη», σε αρμονία με το εδ. Ιη 21:13.
Ή πιθανώς «την πόλη», σε αρμονία με το εδ. Ιη 21:21.