Το Πρώτο των Χρονικών 4:1-43

  • Άλλοι απόγονοι του Ιούδα (1-23)

    • Ο Ιαβής και η προσευχή του (9, 10)

  • Απόγονοι του Συμεών (24-43)

4  Οι γιοι του Ιούδα ήταν ο Φαρές,+ ο Εσρών,+ ο Χαρμί, ο Χουρ+ και ο Σωβάλ.+  Ο Ρεαΐας, ο γιος του Σωβάλ, έγινε πατέρας του Ιαάθ· ο Ιαάθ έγινε πατέρας του Αχουμαΐ και του Λαάδ. Αυτές ήταν οι οικογένειες των Ζοραθιτών.+  Αυτοί ήταν οι γιοι του πατέρα της Ητάμ:+ ο Ιεζραέλ, ο Ισμά και ο Ιεδβάς (και η αδελφή τους λεγόταν Ασελελφονί),  και ο Φανουήλ ήταν ο πατέρας του Γεδώρ, και ο Εζέρ ήταν ο πατέρας της Χουσά. Αυτοί ήταν οι γιοι του Χουρ,+ του πρωτοτόκου της Εφραθά και πατέρα της Βηθλεέμ.+  Ο Ασχούρ,+ ο πατέρας της Θεκωέ,+ είχε δύο συζύγους, τη Χελά και τη Νααρά.  Η Νααρά τού γέννησε τον Αχουζάμ, τον Χεφέρ, τον Θεμενί και τον Χααχασταρί. Αυτοί ήταν οι γιοι της Νααρά.  Οι γιοι της Χελά ήταν ο Σερέθ, ο Ισαάρ και ο Εθνάν.  Ο Κωζ έγινε πατέρας του Ανούβ, του Σωβηβά και των οικογενειών του Αχαρήλ, του γιου του Αρούμ.  Ο Ιαβής ήταν πιο αξιότιμος από τους αδελφούς του· και η μητέρα του τον ονόμασε Ιαβής,* λέγοντας: «Τον γέννησα με πόνο». 10  Ο Ιαβής επικαλέστηκε τον Θεό του Ισραήλ, λέγοντας: «Ευλόγησέ με, σε παρακαλώ, και επέκτεινε την περιοχή μου και ας είναι μαζί μου το χέρι σου και διαφύλαξέ με από συμφορά ώστε να μη μου προξενήσει κακό!» Και ο Θεός έκανε να γίνει ό,τι είχε ζητήσει αυτός. 11  Ο Χελούβ, ο αδελφός του Σουχά, έγινε πατέρας του Μεχίρ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Εσθών. 12  Ο Εσθών έγινε πατέρας του Βαιθ-ραφά, του Φασεά και του Θεχιννά, του πατέρα της Ιρ-ναάς. Αυτοί ήταν οι άντρες της Ρηχά. 13  Οι γιοι του Κενέζ ήταν ο Γοθονιήλ+ και ο Σεραΐας, και ο γιος* του Γοθονιήλ ήταν ο Αθάθ. 14  Ο Μεονοθαΐ έγινε πατέρας του Οφρά. Ο Σεραΐας έγινε πατέρας του Ιωάβ, του πατέρα της Γαι-χαρασίμ,* η οποία ονομάστηκε έτσι επειδή οι κάτοικοί της ήταν τεχνίτες. 15  Οι γιοι του Χάλεβ,+ του γιου του Ιεφοννή, ήταν ο Ιρού, ο Ηλά και ο Ναάμ· και ο γιος* του Ηλά ήταν ο Κενέζ. 16  Οι γιοι του Ιαλελεήλ ήταν ο Ζιφ, ο Ζιφά, ο Θηριά και ο Ασαρήλ. 17  Οι γιοι του Εζρά ήταν ο Ιεθέρ, ο Μερέδ, ο Εφέρ και ο Ιαλών· αυτή* συνέλαβε και γέννησε τον Μαριάμ, τον Σαμμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα της Εσθεμωά. 18  (Και η Ιουδαία σύζυγός του γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα του Γεδώρ, τον Χέβερ, τον πατέρα της Σωχώ, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα της Ζανωά.) Αυτοί ήταν οι γιοι της Βιθίας, της κόρης του Φαραώ, την οποία παντρεύτηκε ο Μερέδ. 19  Οι γιοι της συζύγου του Οδία, της αδελφής του Ναχάμ, ήταν οι πατέρες της Κεϊλά της γαρμιτικής και του Εσθεμωά του Μααχαθίτη. 20  Και οι γιοι του Σεμιών ήταν ο Αμνών, ο Ριννά, ο Βεν-χανάν και ο Θιλών. Και οι γιοι του Ιεσεί ήταν ο Ζωχέθ και ο Βεν-ζωχέθ. 21  Οι γιοι του Σηλά,+ του γιου του Ιούδα, ήταν ο Ηρ, ο πατέρας του Ληχά, ο Λααδά, ο πατέρας του Μαρησάχ, και οι οικογένειες εκείνων που έφτιαχναν εκλεκτό ύφασμα, του οίκου του Ασβεά, 22  και ο Ιωκείμ, οι άντρες της Χωζηβά, ο Ιεχωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι πήραν Μωαβίτισσες συζύγους, και ο Ιασουβί-λεχέμ. Αυτά τα αρχεία είναι παμπάλαια.* 23  Αυτοί ήταν οι αγγειοπλάστες που έμεναν στη Νεταΐμ και στη Γεδηρά. Έμεναν εκεί και εργάζονταν για τον βασιλιά. 24  Οι γιοι του Συμεών+ ήταν ο Νεμουήλ, ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζερά και ο Σιαούλ.+ 25  Ο Σαλλούμ ο γιος εκείνου, ο Μιβσάμ ο γιος εκείνου και ο Μισμά ο γιος εκείνου. 26  Και οι γιοι του Μισμά ήταν ο Αμουήλ ο γιος του, ο Ζακχούρ ο γιος εκείνου, ο Σιμεΐ ο γιος εκείνου. 27  Και ο Σιμεΐ είχε 16 γιους και 6 κόρες· αλλά οι αδελφοί του δεν είχαν πολλούς γιους, και καμιά από τις οικογένειές τους δεν είχε όσους είχαν οι άντρες του Ιούδα.+ 28  Αυτοί έμεναν στη Βηρ-σαβεέ,+ στη Μωλαδά,+ στην Ασάρ-σουάλ,+ 29  στη Βαλλά, στην Εζέμ,+ στη Θωλάδ, 30  στη Βαθουήλ,+ στην Ορμά,+ στη Σικλάγ,+ 31  στη Βαιθ-μαρκαβώθ, στην Ασάρ-σουσίμ,+ στη Βαιθ-βηρί και στη Σααραΐμ. Αυτές ήταν οι πόλεις τους μέχρι τη βασιλεία του Δαβίδ. 32  Οι οικισμοί τους ήταν η Ητάμ, η Αείν, η Ριμμών, η Θοχέν και η Ασάν,+ πέντε πόλεις, 33  καθώς και οι οικισμοί τους που βρίσκονταν ολόγυρα από αυτές τις πόλεις μέχρι τη Βάαλ. Αυτή ήταν η γενεαλογική τους καταγραφή και οι τόποι όπου έμεναν. 34  Και ο Μεσωβάβ, ο Ιαμλήχ, ο Ιωσά ο γιος του Αμαζία, 35  ο Ιωήλ, ο Ιηού ο γιος του Ιωσιβία, γιου του Σεραΐα, γιου του Ασιήλ, 36  και ο Ελιωηναΐ, ο Ιαακωβά, ο Ιεσοχαΐας, ο Ασαΐας, ο Αδιήλ, ο Ιεσιμιήλ, ο Βεναΐας, 37  και ο Ζιζά ο γιος του Σιφεί, γιου του Αλλόν, γιου του Ιεδαΐα, γιου του Σιμρί, γιου του Σεμαΐα 38  —αυτοί που κατονομάζονται ήταν οι αρχηγοί στις οικογένειές τους, και ο οίκος των προπατόρων τους αυξήθηκε αριθμητικά. 39  Και αυτοί πήγαν στην είσοδο της Γεδώρ, στα ανατολικά της κοιλάδας, για να αναζητήσουν βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. 40  Τελικά βρήκαν πλούσια και καλά βοσκοτόπια, και ο τόπος ήταν ευρύχωρος, ήσυχος και γαλήνιος. Οι προηγούμενοι κάτοικοι ήταν Χαμίτες.+ 41  Αυτοί των οποίων τα ονόματα αναφέρονται πήγαν στις ημέρες του βασιλιά Εζεκία+ του Ιούδα και επιτέθηκαν στις σκηνές των Χαμιτών και των Μεουνίμ που βρίσκονταν εκεί. Τους αφιέρωσαν στην καταστροφή μέχρι σήμερα· και εγκαταστάθηκαν αυτοί στην περιοχή αντί για εκείνους, επειδή εκεί υπήρχαν βοσκοτόπια για τα κοπάδια τους. 42  Μερικοί Συμεωνίτες, 500 άντρες, πήγαν στο όρος Σηείρ+ με τον Φελατία, τον Νεαρία, τον Ρεφαΐα και τον Οζιήλ, τους γιους του Ιεσεί που τους οδηγούσαν. 43  Και εξόντωσαν τους υπόλοιπους Αμαληκίτες+ που είχαν διαφύγει, και μένουν εκεί μέχρι σήμερα.

Υποσημειώσεις

Το όνομα Ιαβής ίσως σχετίζεται με μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει «πόνος».
Κυριολεκτικά «οι γιοι».
Σημαίνει «κοιλάδα τεχνιτών».
Κυριολεκτικά «οι γιοι».
Πιθανώς αναφέρεται στη Βιθία του εδ. 18.
Ή αλλιώς «Αυτά τα λόγια είναι παλιά παράδοση».