Το Πρώτο των Χρονικών 20:1-8

  • Κατάκτηση της Ραββά (1-3)

  • Θανατώνονται Φιλισταίοι γίγαντες (4-8)

20  Στην αρχή του έτους,* τότε που εκστρατεύουν οι βασιλιάδες, ο Ιωάβ+ ηγήθηκε μιας στρατιωτικής επιχείρησης και ερήμωσε τη γη των Αμμωνιτών· πήγε και πολιόρκησε τη Ραββά,+ ενώ ο Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ.+ Ο Ιωάβ επιτέθηκε στη Ραββά και την κατεδάφισε.+  Έπειτα ο Δαβίδ πήρε από το κεφάλι του Μαλχάμ το στέμμα το οποίο, όπως διαπίστωσε, ζύγιζε ένα τάλαντο* χρυσού και είχε πολύτιμες πέτρες. Αυτό τέθηκε στο κεφάλι του Δαβίδ. Επίσης πήρε άφθονα λάφυρα από την πόλη.+  Και έφερε έξω τους κατοίκους και τους έβαλε να πριονίζουν πέτρες και να δουλεύουν+ με κοφτερά σιδερένια εργαλεία και με τσεκούρια. Αυτό έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των Αμμωνιτών. Τελικά ο Δαβίδ και όλος ο στρατός επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ.  Έπειτα από αυτό, ξέσπασε πόλεμος στη Γεζέρ με τους Φιλισταίους. Τότε ο Σιββεχαΐ+ ο Χουσαθίτης σκότωσε τον Σιφφαΐ, έναν απόγονο των Ρεφαΐμ,+ και αυτοί καθυποτάχθηκαν.  Και έγινε ξανά πόλεμος με τους Φιλισταίους. Ο Ελχανάν, ο γιος του Ιαείρ, σκότωσε τον Λααμί, τον αδελφό του Γολιάθ+ του Γιθίτη, του οποίου το δόρυ είχε κοντάρι σαν το αντί εκείνων που δουλεύουν στον αργαλειό.+  Άλλη μια φορά ξέσπασε πόλεμος στη Γαθ,+ όπου υπήρχε ένας υπερμεγέθης άντρας,+ με 6 δάχτυλα σε κάθε του χέρι και 6 δάχτυλα σε κάθε του πόδι, συνολικά 24· και αυτός επίσης ήταν απόγονος των Ρεφαΐμ.+  Αυτός χλεύαζε+ τον Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σιμεά,+ αδελφού του Δαβίδ, τον σκότωσε.  Αυτοί ήταν απόγονοι των Ρεφαΐμ+ στη Γαθ,+ και έπεσαν από το χέρι του Δαβίδ και από το χέρι των υπηρετών του.

Υποσημειώσεις

Δηλαδή την άνοιξη.
Το τάλαντο ισοδυναμούσε με 34,2 κιλά. Βλέπε Παράρτημα Β14.