Το Πρώτο των Χρονικών 18:1-17

  • Νίκες του Δαβίδ (1-13)

  • Το επιτελείο του Δαβίδ (14-17)

18  Έπειτα από κάποιο διάστημα, ο Δαβίδ νίκησε τους Φιλισταίους και τους καθυπέταξε, και πήρε από τα χέρια τους+ τη Γαθ+ και τις εξαρτώμενες* κωμοπόλεις της.  Ύστερα νίκησε τον Μωάβ,+ και οι Μωαβίτες έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ και έφερναν φόρο υποτελείας.+  Ο Δαβίδ νίκησε τον βασιλιά Αδαδέζερ+ της Ζωβά+ κοντά στην Αιμάθ,+ καθώς αυτός πήγαινε να εδραιώσει την εξουσία του στον Ευφράτη Ποταμό.+  Ο Δαβίδ αιχμαλώτισε 1.000 άρματα, 7.000 ιππείς και 20.000 πεζούς στρατιώτες του.+ Μετά έκοψε τους τένοντες από όλα τα άλογα των αρμάτων, με εξαίρεση 100 άλογα.+  Όταν οι Σύριοι της Δαμασκού ήρθαν να βοηθήσουν τον βασιλιά Αδαδέζερ της Ζωβά, ο Δαβίδ εξόντωσε 22.000 Συρίους.+  Ύστερα εγκατέστησε φρουρές στη Συρία, στη Δαμασκό, οι δε Σύριοι έγιναν υπηρέτες του και έφερναν φόρο υποτελείας. Ο Ιεχωβά χάριζε τη νίκη* στον Δαβίδ οπουδήποτε πήγαινε.+  Επιπλέον, ο Δαβίδ πήρε τις χρυσές στρογγυλές ασπίδες από τους υπηρέτες του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ.  Από την Τιβάθ και τη Χουν, πόλεις του Αδαδέζερ, ο Δαβίδ πήρε πολύ μεγάλη ποσότητα χαλκού. Με αυτόν ο Σολομών έφτιαξε τη χάλκινη Θάλασσα,+ τους στύλους και τα χάλκινα σκεύη.+  Όταν ο βασιλιάς Θοού της Αιμάθ άκουσε ότι ο Δαβίδ είχε νικήσει όλο τον στρατό του βασιλιά Αδαδέζερ+ της Ζωβά,+ 10  έστειλε αμέσως τον γιο του τον Χαδωράμ στον βασιλιά Δαβίδ να τον ρωτήσει αν είναι καλά και να τον συγχαρεί για το ότι είχε πολεμήσει και είχε νικήσει τον Αδαδέζερ (διότι ο Αδαδέζερ είχε πολεμήσει πολλές φορές εναντίον του Θοού), και ο Χαδωράμ έφερε κάθε είδους χρυσά, ασημένια και χάλκινα αντικείμενα. 11  Ο βασιλιάς Δαβίδ τα καθαγίασε αυτά για τον Ιεχωβά,+ μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε πάρει από όλα τα έθνη: από τον Εδώμ και τον Μωάβ, από τους Αμμωνίτες,+ τους Φιλισταίους+ και τους Αμαληκίτες.+ 12  Ο Αβισαί,+ ο γιος της Σερουίας,+ εξόντωσε 18.000 Εδωμίτες στην Κοιλάδα του Αλατιού.+ 13  Εγκατέστησε φρουρές στον Εδώμ, και όλοι οι Εδωμίτες έγιναν υπηρέτες του.+ Ο Ιεχωβά χάριζε τη νίκη* στον Δαβίδ οπουδήποτε πήγαινε.+ 14  Ο Δαβίδ εξακολούθησε να βασιλεύει σε όλο τον Ισραήλ,+ και έκρινε όλο τον λαό του δίκαια.+ 15  Ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήταν επικεφαλής του στρατεύματος,+ ο Ιωσαφάτ,+ ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος, 16  ο Σαδώκ, ο γιος του Αχιτώβ, και ο Αχιμέλεχ, ο γιος του Αβιάθαρ, ήταν ιερείς, ενώ ο Σαβσά ήταν γραμματέας. 17  Ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ήταν επικεφαλής των Χερεθαίων+ και των Φαλεθαίων.+ Οι δε γιοι του Δαβίδ είχαν την πρώτη θέση δίπλα στον βασιλιά.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «γύρω».
Ή αλλιώς «σωτηρία».
Ή αλλιώς «σωτηρία».