Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Κριτές

Κεφάλαια

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Περίληψη Περιεχομένων

 • 1

  • Εδάφη που κατακτούν ο Ιούδας και ο Συμεών (1-20)

  • Οι Ιεβουσαίοι παραμένουν στην Ιερουσαλήμ (21)

  • Ο Ιωσήφ καταλαμβάνει τη Βαιθήλ (22-26)

  • Οι Χαναναίοι δεν εκδιώκονται εντελώς (27-36)

 • 2

  • Προειδοποίηση από τον άγγελο του Ιεχωβά (1-5)

  • Θάνατος του Ιησού του Ναυή (6-10)

  • Κριτές σώζουν τον Ισραήλ (11-23)

 • 3

  • Ο Ιεχωβά δοκιμάζει τον Ισραήλ (1-6)

  • Γοθονιήλ, ο πρώτος κριτής (7-11)

  • Ο κριτής Αώδ σκοτώνει τον παχύ βασιλιά Εγλών (12-30)

  • Ο κριτής Σαμεγάρ (31)

 • 4

  • Ο Χαναναίος βασιλιάς Ιαβίν καταδυναστεύει τον Ισραήλ (1-3)

  • Η προφήτισσα Δεββώρα και ο κριτής Βαράκ (4-16)

  • Η Ιαήλ σκοτώνει τον αρχιστράτηγο Σισάρα (17-24)

 • 5

  • Επινίκιος ύμνος της Δεββώρας και του Βαράκ (1-31)

   • Τα άστρα πολεμούν εναντίον του Σισάρα (20)

   • Ο χείμαρρος Κισών πλημμυρίζει (21)

   • Αυτοί που αγαπούν τον Ιεχωβά είναι όπως ο ήλιος (31)

 • 6

  • Ο Μαδιάμ καταδυναστεύει τον Ισραήλ (1-10)

  • Άγγελος διαβεβαιώνει τον κριτή Γεδεών ότι θα έχει υποστήριξη (11-24)

  • Ο Γεδεών γκρεμίζει το θυσιαστήριο του Βάαλ (25-32)

  • Το πνεύμα του Θεού επενεργεί στον Γεδεών (33-35)

  • Η δοκιμή με το μαλλί του προβάτου (36-40)

 • 7

  • Ο Γεδεών και οι 300 άντρες του (1-8)

  • Ο στρατός του Γεδεών νικάει τον Μαδιάμ (9-25)

   • «Σπαθί του Ιεχωβά και του Γεδεών!» (20)

   • Σύγχυση στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών (21, 22)

 • 8

  • Οι Εφραϊμίτες μαλώνουν με τον Γεδεών (1-3)

  • Οι Μαδιανίτες βασιλιάδες καταδιώκονται και θανατώνονται (4-21)

  • Ο Γεδεών αρνείται τη βασιλεία (22-27)

  • Περίληψη της ζωής του Γεδεών (28-35)

 • 9

  • Ο Αβιμέλεχ γίνεται βασιλιάς στη Συχέμ (1-6)

  • Η παραβολή του Ιωθάμ (7-21)

  • Η βίαιη διακυβέρνηση του Αβιμέλεχ (22-33)

  • Ο Αβιμέλεχ επιτίθεται στη Συχέμ (34-49)

  • Γυναίκα τραυματίζει τον Αβιμέλεχ· ο θάνατός του (50-57)

 • 10

  • Οι κριτές Θωλά και Ιαείρ (1-5)

  • Ο Ισραήλ στασιάζει και μετανοεί (6-16)

  • Οι Αμμωνίτες απειλούν τον Ισραήλ (17, 18)

 • 11

  • Ο κριτής Ιεφθάε εκδιώκεται, αργότερα γίνεται αρχηγός (1-11)

  • Η επιχειρηματολογία του Ιεφθάε προς τον Αμμών (12-28)

  • Η ευχή του Ιεφθάε και η κόρη του (29-40)

   • Η ισόβια αγαμία της κόρης του (38-40)

 • 12

  • Σύγκρουση με τους Εφραϊμίτες (1-7)

   • Η δοκιμή με τη λέξη «Σχίββωλεθ» (6)

  • Οι κριτές Αβαισάν, Αιλών και Αβδών (8-15)

 • 13

  • Άγγελος επισκέπτεται τον Μανωέ και τη γυναίκα του (1-23)

  • Γέννηση του Σαμψών (24, 25)

 • 14

  • Ο κριτής Σαμψών ζητάει Φιλισταία σύζυγο (1-4)

  • Ο Σαμψών σκοτώνει ένα λιοντάρι με το πνεύμα του Ιεχωβά (5-9)

  • Το αίνιγμα του Σαμψών στον γάμο (10-19)

  • Δίνουν τη γυναίκα του Σαμψών σε άλλον (20)

 • 15

  • Ο Σαμψών εκδικείται τους Φιλισταίους (1-20)

 • 16

  • Ο Σαμψών στη Γάζα (1-3)

  • Σαμψών και Δαλιδά (4-22)

  • Η εκδίκηση του Σαμψών και ο θάνατός του (23-31)

 • 17

  • Τα είδωλα του Μιχαία και ο ιερέας του (1-13)

 • 18

  • Οι Δανίτες αναζητούν γη (1-31)

   • Η αρπαγή των ειδώλων του Μιχαία και του ιερέα του (14-20)

   • Η Λαΐς καταλαμβάνεται και μετονομάζεται σε Δαν (27-29)

   • Ειδωλολατρία στη Δαν (30, 31)

 • 19

  • Το σεξουαλικό έγκλημα των Βενιαμινιτών στη Γαβαά (1-30)

 • 20

  • Πόλεμος εναντίον των Βενιαμινιτών (1-48)

 • 21

  • Η φυλή του Βενιαμίν διασώζεται (1-25)