Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Ιησούς του Ναυή

Κεφάλαια

Περίληψη Περιεχομένων

 • 1

  • Ο Ιεχωβά ενθαρρύνει τον Ιησού του Ναυή (1-9)

   • Να διαβάζεις τον Νόμο χαμηλόφωνα (8)

  • Προετοιμασίες για τη διάβαση του Ιορδάνη (10-18)

 • 2

  • Ο Ιησούς στέλνει δύο κατασκόπους στην Ιεριχώ (1-3)

  • Η Ραάβ κρύβει τους κατασκόπους (4-7)

  • Υπόσχεση στη Ραάβ (8-21α)

   • Κατακόκκινο σχοινί ως σημάδι (18)

  • Οι κατάσκοποι επιστρέφουν στον Ιησού (21β-24)

 • 3

  • Ο Ισραήλ περνάει τον Ιορδάνη (1-17)

 • 4

  • Πέτρες που θα αποτελούν υπενθύμιση (1-24)

 • 5

  • Περιτομή στα Γάλγαλα (1-9)

  • Τηρείται το Πάσχα· σταματάει το μάννα (10-12)

  • Ο άρχοντας του στρατεύματος του Ιεχωβά (13-15)

 • 6

  • Πέφτει το τείχος της Ιεριχώς (1-21)

  • Η Ραάβ και η οικογένειά της μένουν ζωντανοί (22-27)

 • 7

  • Ήττα του Ισραήλ στη Γαι (1-5)

  • Η προσευχή του Ιησού (6-9)

  • Αιτία της ήττας του Ισραήλ η αμαρτία (10-15)

  • Ο Αχάν αποκαλύπτεται και λιθοβολείται (16-26)

 • 8

  • Ο Ιησούς στήνει ενέδρα εναντίον της Γαι (1-13)

  • Επιτυχής κατάληψη της Γαι (14-29)

  • Ανάγνωση του Νόμου στο όρος Εβάλ (30-35)

 • 9

  • Οι οξυδερκείς Γαβαωνίτες ζητούν ειρήνη (1-15)

  • Το τέχνασμα των Γαβαωνιτών αποκαλύπτεται (16-21)

  • Οι Γαβαωνίτες θα φέρνουν ξύλα και νερό (22-27)

 • 10

  • Ο Ισραήλ υπερασπίζεται τη Γαβαών (1-7)

  • Ο Ιεχωβά πολεμάει υπέρ του Ισραήλ (8-15)

   • Χαλαζόλιθοι σε εχθρούς ενόσω τρέπονται σε φυγή (11)

   • Ο ήλιος μένει ακίνητος (12-14)

  • Θανατώνονται οι πέντε βασιλιάδες που επιτέθηκαν (16-28)

  • Κατάληψη πόλεων στον νότο (29-43)

 • 11

  • Κατάληψη πόλεων στον βορρά (1-15)

  • Συνόψιση των κατακτήσεων του Ιησού (16-23)

 • 12

  • Ηττημένοι βασιλιάδες ανατολικά του Ιορδάνη (1-6)

  • Ηττημένοι βασιλιάδες δυτικά του Ιορδάνη (7-24)

 • 13

  • Η γη που απομένει να κατακτηθεί (1-7)

  • Διαμοίραση της γης ανατολικά του Ιορδάνη (8-14)

  • Η κληρονομιά του Ρουβήν (15-23)

  • Η κληρονομιά του Γαδ (24-28)

  • Η κληρονομιά του Μανασσή στα ανατολικά (29-32)

  • Ο Ιεχωβά είναι η κληρονομιά των Λευιτών (33)

 • 14

  • Διαμοίραση της γης δυτικά του Ιορδάνη (1-5)

  • Ο Χάλεβ κληρονομεί τη Χεβρών (6-15)

 • 15

  • Η κληρονομιά του Ιούδα (1-12)

  • Η κόρη του Χάλεβ λαβαίνει γη (13-19)

  • Πόλεις του Ιούδα (20-63)

 • 16

  • Η κληρονομιά των απογόνων του Ιωσήφ (1-4)

  • Η κληρονομιά του Εφραΐμ (5-10)

 • 17

  • Η κληρονομιά του Μανασσή στα δυτικά (1-13)

  • Επιπλέον γη για τους απογόνους του Ιωσήφ (14-18)

 • 18

  • Η υπόλοιπη γη διαμοιράζεται στη Σηλώ (1-10)

  • Η κληρονομιά του Βενιαμίν (11-28)

 • 19

  • Η κληρονομιά του Συμεών (1-9)

  • Η κληρονομιά του Ζαβουλών (10-16)

  • Η κληρονομιά του Ισσάχαρ (17-23)

  • Η κληρονομιά του Ασήρ (24-31)

  • Η κληρονομιά του Νεφθαλί (32-39)

  •  Η κληρονομιά του Δαν (40-48)

  • Η κληρονομιά του Ιησού (49-51)

 • 20

  • Πόλεις καταφυγίου (1-9)

 • 21

  • Πόλεις για τους Λευίτες (1-42)

   • Για τους απογόνους του Ααρών (9-19)

   • Για τους υπόλοιπους Κααθίτες (20-26)

   • Για τους Γηρσωνίτες (27-33)

   • Για τους Μεραρίτες (34-40)

  • Οι υποσχέσεις του Ιεχωβά εκπληρώθηκαν (43-45)

 • 22

  • Οι ανατολικές φυλές επιστρέφουν στον τόπο τους (1-8)

  • Χτίζουν θυσιαστήριο στον Ιορδάνη (9-12)

  • Εξηγούν τον λόγο για τον οποίο το έχτισαν (13-29)

  • Το ζήτημα τακτοποιείται (30-34)

 • 23

  • Αποχαιρετιστήρια λόγια του Ιησού στους αρχηγούς του Ισραήλ (1-16)

   • Κανένας από τους λόγους του Ιεχωβά δεν απέτυχε (14)

 • 24

  • Ο Ιησούς ανασκοπεί την ιστορία του Ισραήλ (1-13)

  • Τους προτρέπει να υπηρετούν τον Ιεχωβά (14-24)

   • «Εγώ και το σπιτικό μου θα υπηρετούμε τον Ιεχωβά» (15)

  • Η διαθήκη του Ιησού με τον Ισραήλ (25-28)

  • Θάνατος και ταφή του Ιησού (29-31)

  • Τα κόκαλα του Ιωσήφ θάβονται στη Συχέμ (32)

  • Θάνατος και ταφή του Ελεάζαρ (33)