Ψαλμός 98:1-9

  • Ο Ιεχωβά είναι Σωτήρας και δίκαιος Κριτής

    • Έγινε γνωστή η σωτηρία του Ιεχωβά (2, 3)

Μελωδία. 98  Ψάλλετε στον Ιεχωβά έναν νέο ύμνο,+γιατί έκανε θαυμαστά πράγματα.+ Το δεξί του χέρι, ο άγιος βραχίονάς του, έφερε σωτηρία.*+   Ο Ιεχωβά έκανε γνωστή τη σωτηρία του·+αποκάλυψε τη δικαιοσύνη του ενώπιον των εθνών.+   Θυμήθηκε την όσια αγάπη και την πιστότητά του προς τον οίκο του Ισραήλ.+ Όλα τα πέρατα της γης είδαν τη σωτηρία από τον Θεό μας.*+   Αλαλάξτε θριαμβευτικά προς τον Ιεχωβά, όλη η γη. Να είστε εύθυμοι, να κραυγάζετε χαρούμενα και να ψάλλετε αίνους.*+   Να ψάλλετε αίνους* στον Ιεχωβά με άρπα,με άρπα και μελωδικό ύμνο.   Με σάλπιγγες και ήχο κέρατος,+αλαλάξτε θριαμβευτικά ενώπιον του Βασιλιά, του Ιεχωβά.   Ας αντηχήσει η θάλασσα και όσα τη γεμίζουν,η γη* και όσοι κατοικούν σε αυτήν.   Ας χειροκροτούν οι ποταμοί·ας κραυγάζουν χαρούμενα όλα τα βουνά μαζί+   ενώπιον του Ιεχωβά, διότι έρχεται* να κρίνει τη γη. Θα κρίνει την κατοικημένη γη* με δικαιοσύνη+και τους λαούς αμερόληπτα.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «του χάρισε τη νίκη».
Ή αλλιώς «τη νίκη του Θεού μας».
Ή αλλιώς «παίζετε μουσική».
Ή αλλιώς «παίζετε μουσική».
Ή αλλιώς «τα παραγωγικά εδάφη».
Ή αλλιώς «έχει έρθει».
Ή αλλιώς «τα παραγωγικά εδάφη».