Ψαλμός 149:1-9

  • Ύμνος αίνου για τη νίκη του Θεού

    • Ο Θεός ευαρεστείται με τον λαό του (4)

    • Τιμή ανήκει στους οσίους του Θεού (9)

149  Αινείτε τον Γιαχ!* Ψάλλετε στον Ιεχωβά έναν νέο ύμνο·+αινείτε τον στην εκκλησία των οσίων.+   Ας χαίρεται ο Ισραήλ σε σχέση με τον Μεγαλειώδη Δημιουργό του·+ας ευφραίνονται οι γιοι της Σιών σε σχέση με τον Βασιλιά τους.   Ας αινούν το όνομά του με χορούς+και ας ψάλλουν αίνους* σε αυτόν με ντέφι και άρπα.+   Διότι ο Ιεχωβά ευαρεστείται με τον λαό του.+ Στολίζει τους πράους με σωτηρία.+   Ας αγάλλονται οι όσιοι με δόξα·ας κραυγάζουν χαρούμενα πάνω στο κρεβάτι τους.+   Στον λάρυγγά τους ας είναι οι ύμνοι που αινούν τον Θεό,και στο χέρι τους δίκοπο σπαθί   για να εκτελέσουν εκδίκηση πάνω στα έθνηκαι να τιμωρήσουν τους λαούς,   για να δέσουν τους βασιλιάδες τους με αλυσίδεςκαι τους ευγενείς τους με σιδερένια δεσμά για τα πόδια,   ώστε να εκτελέσουν την κρίση που έχει γραφτεί εναντίον τους.+ Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους τους οσίους του. Αινείτε τον Γιαχ!*

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «Αλληλούια!» Η λέξη «Γιαχ» είναι συντετμημένη μορφή του ονόματος Ιεχωβά.
Ή αλλιώς «ας παίζουν μουσική».
Ή αλλιώς «Αλληλούια!» Η λέξη «Γιαχ» είναι συντετμημένη μορφή του ονόματος Ιεχωβά.