Ψαλμός 133:1-3

  • Ζουν μαζί με ενότητα

    • Σαν λάδι στο κεφάλι του Ααρών (2)

    • Σαν τη δροσιά του Αερμών (3)

Ύμνος των Αναβάσεων. Του Δαβίδ. 133  Δείτε πόσο καλό και ευχάριστο είναινα ζουν μαζί οι αδελφοί με ενότητα!+   Είναι σαν καλό λάδι που χύνεται στο κεφάλι,+που κυλάει στη γενειάδα,τη γενειάδα του Ααρών,+και κυλάει ως το περιλαίμιο των ρούχων του.   Είναι σαν τη δροσιά του Αερμών+που κατεβαίνει στα βουνά της Σιών.+ Εκεί όρισε ο Ιεχωβά την ευλογία του—αιώνια ζωή.

Υποσημειώσεις