Ψαλμός 131:1-3

  • Ικανοποιημένος σαν απογαλακτισμένο παιδί

    • Δεν επιδιώκει πράγματα πολύ μεγάλα (1)

Ύμνος των Αναβάσεων. Του Δαβίδ. 131  Ιεχωβά, η καρδιά μου δεν είναι υπεροπτικήούτε τα μάτια μου επηρμένα·+δεν επιδιώκω πράγματα πολύ μεγάλα+ούτε πράγματα πέρα από τις δυνάμεις μου.   Όχι, αλλά ηρέμησα και ησύχασα την ψυχή* μου+σαν απογαλακτισμένο παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του·είμαι ικανοποιημένος* σαν απογαλακτισμένο παιδί.   Ας περιμένει ο Ισραήλ τον Ιεχωβά+από τώρα και για πάντα.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «τον εαυτό». Βλέπε Γλωσσάριο.
Ή αλλιώς «η ψυχή μου είναι ικανοποιημένη».