Ψαλμός 122:1-9

  • Προσευχή για την ειρήνη της Ιερουσαλήμ

    • Χαρά όταν πηγαίνουμε στον οίκο του Ιεχωβά (1)

    • Πόλη που αποτελεί ενιαίο σύνολο (3)

Ύμνος των Αναβάσεων. Του Δαβίδ. 122  Χάρηκα όταν μου είπαν: «Ας πάμε στον οίκο του Ιεχωβά».+   Και τώρα τα πόδια μας στέκονταιμέσα από τις πύλες σου, Ιερουσαλήμ.+   Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη ως πόληπου αποτελεί ενιαίο σύνολο.+   Οι φυλές έχουν ανεβεί εκεί,οι φυλές του Γιαχ,*σύμφωνα με την υπενθύμιση προς τον Ισραήλ,για να αποδώσουν ευχαριστίες στο όνομα του Ιεχωβά.+   Διότι θρόνοι για κρίση στήθηκαν εκεί,+θρόνοι του οίκου του Δαβίδ.+   Να ζητάτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ.+ Όσοι σε αγαπούν, πόλη, θα είναι ασφαλείς.   Ειρήνη ας υπάρχει μέσα από τα τείχη σου,*ασφάλεια μέσα από τους οχυρωμένους πύργους σου.   Για χάρη των αδελφών μου και των συντρόφων μου θα πω: «Ειρήνη ας υπάρχει σε εσένα».   Για χάρη του οίκου του Ιεχωβά του Θεού μας,+θα επιζητώ το καλό σου.

Υποσημειώσεις

Η λέξη «Γιαχ» είναι συντετμημένη μορφή του ονόματος Ιεχωβά.
Ή αλλιώς «προχώματά σου».