Ψαλμός 117:1, 2

  • Όλα τα έθνη καλούνται να αινούν τον Ιεχωβά

    • Η όσια αγάπη του Θεού είναι μεγάλη (2)

117  Αινείτε τον Ιεχωβά, όλα τα έθνη·+δοξάστε τον, όλοι οι λαοί.*+   Διότι η όσια αγάπη του προς εμάς είναι μεγάλη·+η πιστότητα+ του Ιεχωβά παραμένει για πάντα.+ Αινείτε τον Γιαχ!*+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «όλες οι φυλετικές ομάδες».
Ή αλλιώς «Αλληλούια!» Η λέξη «Γιαχ» είναι συντετμημένη μορφή του ονόματος Ιεχωβά.