Νεεμίας 3:1-32

  • Ανοικοδόμηση των τειχών (1-32)

3  Ο Ελιασίβ+ ο αρχιερέας και οι αδελφοί του οι ιερείς σηκώθηκαν να χτίσουν την Πύλη των Προβάτων.+ Την αγίασαν*+ και έστησαν τις πόρτες της· την αγίασαν μέχρι τον Πύργο Μεά+ και μέχρι τον Πύργο του Χανανήλ.+  Δίπλα τους έχτιζαν οι άντρες της Ιεριχώς+ και δίπλα τους έχτιζε ο Ζακχούρ, ο γιος του Ιμρί.  Οι γιοι του Ασσεναά έχτισαν την Πύλη των Ψαριών·+ έκαναν τις ξυλουργικές εργασίες της+ και κατόπιν έστησαν τις πόρτες, τους σύρτες και τις αμπάρες της.  Δίπλα τους έκανε επισκευές ο Μερημώθ,+ ο γιος του Ουριγία, γιου του Ακκώς, και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Μεσουλλάμ,+ ο γιος του Βερεχία, γιου του Μεσηζαβήλ, και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Σαδώκ, ο γιος του Βαανά.  Δίπλα τους έκαναν επισκευές οι Θεκωίτες,+ αλλά οι προύχοντές τους δεν καταδέχτηκαν να συμμετάσχουν στο έργο υπό τις οδηγίες* των προϊσταμένων τους.  Ο Ιεχωδαέ, ο γιος του Φασεά, και ο Μεσουλλάμ, ο γιος του Βεσωδία, επισκεύασαν την Πύλη της Παλιάς Πόλης·+ έκαναν τις ξυλουργικές εργασίες της και κατόπιν έστησαν τις πόρτες, τους σύρτες και τις αμπάρες της.  Δίπλα τους έκαναν επισκευές ο Μελαθίας ο Γαβαωνίτης+ και ο Ιαδών ο Μερωνοθίτης, άντρες της Γαβαών και της Μισπά,+ οι οποίοι βρίσκονταν υπό την εξουσία* του κυβερνήτη της περιοχής πέρα από τον Ποταμό.*+  Δίπλα τους έκανε επισκευές ο Οζιήλ, ο γιος του Αρχαΐα, ένας από τους χρυσοχόους, και δίπλα του έκανε επισκευές ο Ανανίας, ένας από τους μυροποιούς·* και έστρωσαν με πλάκες την Ιερουσαλήμ μέχρι το Πλατύ Τείχος.+  Και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Ρεφαΐας, ο γιος του Χουρ, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ. 10  Και δίπλα τους έκανε επισκευές ο Ιεδαΐας, ο γιος του Αρουμάφ, μπροστά από το σπίτι του, και δίπλα του έκανε επισκευές ο Χαττούς, ο γιος του Ασαβνεΐα. 11  Ο Μαλχίας, ο γιος του Χαρίμ,+ και ο Ασσούβ, ο γιος του Φαάθ-μωάβ,+ επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα,* καθώς και τον Πύργο των Φούρνων.+ 12  Και δίπλα τους έκανε επισκευές μαζί με τις κόρες του ο Σαλλούμ, ο γιος του Αλλωής, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ. 13  Ο Ανούν και οι κάτοικοι της Ζανωά+ επισκεύασαν την Πύλη της Κοιλάδας·+ την έχτισαν και κατόπιν έστησαν τις πόρτες, τους σύρτες και τις αμπάρες της· επισκεύασαν επίσης 1.000 πήχεις* από το τείχος μέχρι την Πύλη των Σωρών της Στάχτης.+ 14  Ο Μαλχίας, ο γιος του Ρηχάβ, άρχοντας της περιφέρειας της Βαιθ-ακκερέμ,+ επισκεύασε την Πύλη των Σωρών της Στάχτης· την έχτισε και έστησε τις πόρτες, τους σύρτες και τις αμπάρες της. 15  Ο Σαλλούν, ο γιος του Χολχοζέ, άρχοντας της περιφέρειας της Μισπά,+ επισκεύασε την Πύλη της Πηγής·+ την έχτισε, έφτιαξε τη στέγη της και έστησε τις πόρτες, τους σύρτες και τις αμπάρες της· επισκεύασε επίσης το τείχος της Δεξαμενής+ του Καναλιού μέχρι τον Κήπο του Βασιλιά+ και ως τα Σκαλιά+ που κατεβαίνουν από την Πόλη του Δαβίδ.+ 16  Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Νεεμίας, ο γιος του Αζβούκ, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Βαιθ-σουρ,+ από τους Τάφους του Δαβίδ+ μέχρι τη δεξαμενή+ που είχε κατασκευαστεί και μέχρι τον Οίκο των Κραταιών. 17  Έπειτα από αυτόν έκαναν επισκευές οι Λευίτες: ο Ρεούμ, ο γιος του Βανί, και δίπλα του ο Ασαβίας, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Κεϊλά,+ ο οποίος έκανε επισκευές εκ μέρους της περιφέρειάς του. 18  Έπειτα από αυτόν έκαναν επισκευές οι αδελφοί τους: ο Βαβαΐ, ο γιος του Ηναδάδ, άρχοντας της μισής περιφέρειας της Κεϊλά. 19  Και δίπλα του ο Εζέρ, ο γιος του Ιησού,+ άρχοντας της Μισπά, επισκεύαζε ένα άλλο τμήμα μπροστά από τον ανήφορο που οδηγεί στο Οπλοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στο Αντιστήριγμα.+ 20  Έπειτα από αυτόν ο Βαρούχ, ο γιος του Ζαββαΐ,+ εργάστηκε με ζήλο και επισκεύασε ένα άλλο τμήμα, από το Αντιστήριγμα μέχρι την είσοδο του σπιτιού του Ελιασίβ+ του αρχιερέα. 21  Έπειτα από αυτόν ο Μερημώθ,+ ο γιος του Ουριγία, γιου του Ακκώς, επισκεύασε ένα άλλο τμήμα, από την είσοδο του σπιτιού του Ελιασίβ μέχρι την άκρη του σπιτιού του. 22  Και έπειτα από αυτόν έκαναν επισκευές οι ιερείς, άντρες της περιφέρειας του Ιορδάνη.*+ 23  Έπειτα από αυτούς έκαναν επισκευές ο Βενιαμίν και ο Ασσούβ μπροστά από το σπίτι τους. Έπειτα από αυτούς έκανε επισκευές ο Αζαρίας, ο γιος του Μαασία, γιου του Ανανεία, κοντά στο δικό του σπίτι. 24  Έπειτα από αυτόν ο Βιννουί, ο γιος του Ηναδάδ, επισκεύασε ένα άλλο τμήμα, από το σπίτι του Αζαρία μέχρι το Αντιστήριγμα+ και μέχρι τη γωνία. 25  Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Φαλάλ, ο γιος του Ουζαΐ, μπροστά από το Αντιστήριγμα και τον πύργο που εξέχει από την Κατοικία* του Βασιλιά,+ το άνω οικοδόμημα στην Αυλή της Φρουράς.+ Ο επόμενος ήταν ο Φεδαΐας, ο γιος του Φαρώς.+ 26  Και οι υπηρέτες του ναού*+ που ζούσαν στο Οφήλ+ έκαναν επισκευές μέχρι την Πύλη των Υδάτων+ στην ανατολή και τον πύργο που προεξέχει. 27  Έπειτα από αυτούς οι Θεκωίτες+ επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα, αρχίζοντας από τον μεγάλο πύργο που προεξέχει μέχρι το τείχος του Οφήλ. 28  Οι ιερείς έκαναν επισκευές πέρα από την Πύλη των Αλόγων,+ ο καθένας μπροστά από το σπίτι του. 29  Έπειτα από αυτούς έκανε επισκευές ο Σαδώκ,+ ο γιος του Ιμμήρ, μπροστά από το σπίτι του. Και έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Σεμαΐας, ο γιος του Σεχανία, ο φύλακας της Ανατολικής Πύλης.+ 30  Έπειτα από αυτόν ο Ανανίας, ο γιος του Σελεμία, και ο Ανούν, ο έκτος γιος του Σαλάφ, επισκεύασαν ένα άλλο τμήμα. Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Μεσουλλάμ,+ ο γιος του Βερεχία, μπροστά από την αίθουσά του. 31  Έπειτα από αυτόν έκανε επισκευές ο Μαλχίας, μέλος της συντεχνίας των χρυσοχόων, μέχρι την κατοικία των υπηρετών του ναού*+ και των εμπόρων, κοντά στην Πύλη της Επιθεώρησης, και μέχρι το ανώγειο της γωνίας. 32  Και ανάμεσα στο ανώγειο της γωνίας και στην Πύλη των Προβάτων+ έκαναν επισκευές οι χρυσοχόοι και οι έμποροι.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «αφιέρωσαν».
Κυριολεκτικά «δεν έβαλαν τον αυχένα τους στην υπηρεσία».
Δηλαδή τον Ευφράτη.
Κυριολεκτικά «υπάγονταν στον θρόνο».
Ή αλλιώς «αρωματοποιούς».
Ή αλλιώς «μετρημένο τμήμα».
Περίπου 445 μ. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Ή πιθανώς «της γειτονικής περιφέρειας».
Ή αλλιώς «το Ανάκτορο».
Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένοι».
Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένων».