Κατά τον Ματθαίο 1:1-25

  • Γενεαλογία του Ιησού Χριστού (1-17)

  • Γέννηση του Ιησού (18-25)

1  Το βιβλίο της ιστορίας* του Ιησού Χριστού,* γιου του Δαβίδ,+ γιου του Αβραάμ:+   Ο Αβραάμ έγινε πατέρας του Ισαάκ·+ο Ισαάκ έγινε πατέρας του Ιακώβ·+ο Ιακώβ έγινε πατέρας του Ιούδα+ και των αδελφών του·   ο Ιούδας έγινε πατέρας του Φαρές και του Ζερά+ μέσω της Θάμαρ·ο Φαρές έγινε πατέρας του Εσρών·+ο Εσρών έγινε πατέρας του Ραμ·+   ο Ραμ έγινε πατέρας του Αμμιναδάβ·ο Αμμιναδάβ έγινε πατέρας του Ναασών·+ο Ναασών έγινε πατέρας του Σαλμών·   ο Σαλμών έγινε πατέρας του Βοόζ μέσω της Ραάβ·+ο Βοόζ έγινε πατέρας του Ωβήδ μέσω της Ρουθ·+ο Ωβήδ έγινε πατέρας του Ιεσσαί·+   ο Ιεσσαί έγινε πατέρας του Δαβίδ+ του βασιλιά. Ο Δαβίδ έγινε πατέρας του Σολομώντα+ μέσω της συζύγου του Ουρία·   ο Σολομών έγινε πατέρας του Ροβοάμ·+ο Ροβοάμ έγινε πατέρας του Αβιά·ο Αβιά έγινε πατέρας του Ασά·+   ο Ασά έγινε πατέρας του Ιωσαφάτ·+ο Ιωσαφάτ έγινε πατέρας του Ιωράμ·+ο Ιωράμ έγινε πατέρας του Οζία·   ο Οζίας έγινε πατέρας του Ιωθάμ·+ο Ιωθάμ έγινε πατέρας του Άχαζ·+ο Άχαζ έγινε πατέρας του Εζεκία·+ 10  ο Εζεκίας έγινε πατέρας του Μανασσή·+ο Μανασσής έγινε πατέρας του Αμών·+ο Αμών έγινε πατέρας του Ιωσία·+ 11  ο Ιωσίας+ έγινε πατέρας του Ιεχονία+ και των αδελφών του, τον καιρό της εκτόπισης στη Βαβυλώνα.+ 12  Μετά την εκτόπιση στη Βαβυλώνα, ο Ιεχονίας έγινε πατέρας του Σαλαθιήλ·ο Σαλαθιήλ έγινε πατέρας του Ζοροβάβελ·+ 13  ο Ζοροβάβελ έγινε πατέρας του Αβιούδ·ο Αβιούδ έγινε πατέρας του Ελιακείμ·ο Ελιακείμ έγινε πατέρας του Αζώρ· 14  ο Αζώρ έγινε πατέρας του Σαδώκ·ο Σαδώκ έγινε πατέρας του Αχείμ·ο Αχείμ έγινε πατέρας του Ελιούδ· 15  ο Ελιούδ έγινε πατέρας του Ελεάζαρ·ο Ελεάζαρ έγινε πατέρας του Ματθάν·ο Ματθάν έγινε πατέρας του Ιακώβ· 16  ο Ιακώβ έγινε πατέρας του Ιωσήφ, του συζύγου της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς+ που αποκαλείται Χριστός.+ 17  Όλες λοιπόν οι γενιές από τον Αβραάμ μέχρι τον Δαβίδ ήταν 14 γενιές· από τον Δαβίδ μέχρι την εκτόπιση στη Βαβυλώνα 14 γενιές· από την εκτόπιση στη Βαβυλώνα μέχρι τον Χριστό 14 γενιές. 18  Η δε γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής: Τον καιρό που η μητέρα του, η Μαρία, ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος μέσω αγίου πνεύματος*+ προτού αυτοί ενωθούν. 19  Ωστόσο, επειδή ο σύζυγός της, ο Ιωσήφ, ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την ντροπιάσει δημόσια, σκόπευε να τη διαζευχθεί κρυφά.+ 20  Αφού όμως τα σκέφτηκε καλά όλα αυτά, του εμφανίστηκε σε όνειρο άγγελος του Ιεχωβά* και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις στο σπίτι τη σύζυγό σου, τη Μαρία, γιατί αυτή έχει συλλάβει μέσω αγίου πνεύματος.+ 21  Θα γεννήσει γιο, και θα του δώσεις το όνομα Ιησούς,*+ γιατί αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους».+ 22  Όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο που είχε πει ο Ιεχωβά* μέσω του προφήτη του: 23  «Ορίστε! Η παρθένα θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο, και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ»,+ το οποίο μεταφράζεται «μαζί μας είναι ο Θεός».+ 24  Έπειτα ο Ιωσήφ ξύπνησε και έκανε όπως τον είχε κατευθύνει ο άγγελος του Ιεχωβά,* και πήρε τη σύζυγό του στο σπίτι του. 25  Αλλά δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της ωσότου η Μαρία γέννησε γιο.+ Και εκείνος τον ονόμασε Ιησού.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «του Μεσσία· του Χρισμένου».
Ή αλλιώς «γενεαλογίας».
Ή αλλιώς «ενεργού δύναμης».
Αυτό είναι το πρώτο από τα 237 σημεία στις Χριστιανικές Ελληνικές Γραφές όπου εμφανίζεται το θεϊκό όνομα, Ιεχωβά, στο κυρίως κείμενο αυτής της μετάφρασης. Βλέπε Παράρτημα Α5.
Αντιστοιχεί στο εβραϊκό όνομα Γεσούα, που σημαίνει «ο Ιεχωβά είναι σωτηρία».