Κατά τον Ιωάννη 2:1-25

  • Γάμος στην Κανά· νερό μετατρέπεται σε κρασί (1-12)

  • Ο Ιησούς καθαρίζει τον ναό (13-22)

  • Ξέρει τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο (23-25)

2  Και την τρίτη ημέρα έγινε ένα γαμήλιο συμπόσιο στην Κανά της Γαλιλαίας και ήταν εκεί η μητέρα του Ιησού.  Ο Ιησούς και οι μαθητές του προσκλήθηκαν και αυτοί στο γαμήλιο συμπόσιο.  Όταν κόντευε να τελειώσει το κρασί, η μητέρα του Ιησού τού είπε: «Δεν έχουν κρασί».  Ο Ιησούς όμως της είπε: «Γιατί να ενδιαφέρει αυτό εμένα και εσένα, γυναίκα;* Η ώρα μου δεν έχει έρθει ακόμη».  Η μητέρα του είπε στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει».  Υπήρχαν λοιπόν έξι πέτρινα πιθάρια για νερό, τα οποία βρίσκονταν εκεί όπως απαιτούσαν οι κανόνες καθαρισμού των Ιουδαίων,+ που το καθένα χωρούσε δύο ή τρία γεμάτα δοχεία μέτρησης.*  Ο Ιησούς είπε σε αυτούς: «Γεμίστε τα πιθάρια με νερό». Και τα γέμισαν μέχρι το χείλος.  Έπειτα τους είπε: «Τώρα βγάλτε λίγο και πηγαίνετέ το στον επικεφαλής του συμποσίου». Και αυτοί το πήγαν.  Όταν ο επικεφαλής του συμποσίου γεύτηκε το νερό που είχε πια μετατραπεί σε κρασί, χωρίς να ξέρει από πού προερχόταν (μολονότι οι υπηρέτες οι οποίοι είχαν βγάλει το νερό ήξεραν), φώναξε τον γαμπρό 10  και του είπε: «Οποιοσδήποτε άλλος θα έβγαζε πρώτα το καλό κρασί και, όταν μεθούσε ο κόσμος, θα έβγαζε το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». 11  Ο Ιησούς το έκανε αυτό στην Κανά της Γαλιλαίας ως το πρώτο από τα σημεία του και φανέρωσε τη δόξα του,+ και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. 12  Έπειτα από αυτό, ο ίδιος, η μητέρα του, οι αδελφοί του+ και οι μαθητές του κατέβηκαν στην Καπερναούμ,+ αλλά δεν έμειναν εκεί πολλές ημέρες. 13  Πλησίαζε δε το Πάσχα+ των Ιουδαίων, και ο Ιησούς ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ. 14  Και βρήκε στον ναό αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια,+ και τους νομισματοπώλες στα καθίσματά τους. 15  Αφού λοιπόν έφτιαξε ένα μαστίγιο από σχοινιά, έδιωξε από τον ναό όλους όσους είχαν τα πρόβατα και τα βόδια, και σκόρπισε τα νομίσματα των αργυραμοιβών* και αναποδογύρισε τα τραπέζια τους.+ 16  Και είπε σε εκείνους που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από εδώ! Μην κάνετε τον οίκο του Πατέρα μου οίκο εμπορίου!»*+ 17  Οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο: «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει».+ 18  Τότε οι Ιουδαίοι αποκρίθηκαν: «Τι σημείο έχεις να μας δείξεις+ για αυτά τα πράγματα που κάνεις;» 19  Ο Ιησούς τούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον ανεγείρω».+ 20  Είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Αυτός ο ναός χτίστηκε σε 46 χρόνια, και εσύ θα τον ανεγείρεις σε τρεις ημέρες;» 21  Αλλά αυτός μιλούσε για τον ναό του σώματός του.+ 22  Όταν όμως εγέρθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι το έλεγε αυτό,+ και πίστεψαν εκείνο που είχε γραφτεί και τα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. 23  Ωστόσο, όταν αυτός ήταν στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια της γιορτής του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν στο όνομά του βλέποντας τα σημεία που εκτελούσε. 24  Αλλά ο Ιησούς δεν τους εμπιστευόταν πλήρως, επειδή τους ήξερε όλους 25  και επειδή δεν είχε ανάγκη από κανέναν να δώσει μαρτυρία για τον άνθρωπο, διότι εκείνος ήξερε τι υπήρχε μέσα στον άνθρωπο.+

Υποσημειώσεις

Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; Κείμενο. Πρόκειται για ιδιωματισμό που υποδηλώνει αντίρρηση. Η χρήση της λέξης «γυναίκα» δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού.
Πιθανότατα δύο ή τρία βαθ. Το βαθ ισοδυναμούσε με 22 λίτρα. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Δηλαδή ατόμων που αντάλλασσαν νομίσματα με κέρδος.
Ή αλλιώς «τόπο αγοραπωλησίας· επιχείρηση».