Ιησούς του Ναυή 21:1-45

  • Πόλεις για τους Λευίτες (1-42)

    • Για τους απογόνους του Ααρών (9-19)

    • Για τους υπόλοιπους Κααθίτες (20-26)

    • Για τους Γηρσωνίτες (27-33)

    • Για τους Μεραρίτες (34-40)

  • Οι υποσχέσεις του Ιεχωβά εκπληρώθηκαν (43-45)

21  Έπειτα οι κεφαλές των πατρικών οίκων των Λευιτών πλησίασαν τον Ελεάζαρ+ τον ιερέα, τον Ιησού, τον γιο του Ναυή, και τις κεφαλές των πατρικών οίκων των φυλών του Ισραήλ  και τους μίλησαν στη Σηλώ,+ στη γη Χαναάν, λέγοντας: «Ο Ιεχωβά διέταξε μέσω του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις στις οποίες να κατοικούμε, καθώς και τα βοσκοτόπια τους για τα ζωντανά μας».+  Οι Ισραηλίτες λοιπόν, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, έδωσαν στους Λευίτες αυτές τις πόλεις+ με τα βοσκοτόπια τους από τη δική τους κληρονομιά.+  Ο κλήρος βγήκε για τις οικογένειες των Κααθιτών,+ και στους Λευίτες που ήταν απόγονοι του Ααρών του ιερέα δόθηκαν με κλήρο 13 πόλεις από τη φυλή του Ιούδα,+ τη φυλή του Συμεών+ και τη φυλή του Βενιαμίν.+  Και στους υπόλοιπους Κααθίτες δόθηκαν με κλήρο 10 πόλεις από τις οικογένειες της φυλής του Εφραΐμ,+ της φυλής του Δαν και της μισής φυλής του Μανασσή.+  Και στους Γηρσωνίτες+ δόθηκαν με κλήρο 13 πόλεις από τις οικογένειες της φυλής του Ισσάχαρ, της φυλής του Ασήρ, της φυλής του Νεφθαλί και της μισής φυλής του Μανασσή στη Βασάν.+  Στους Μεραρίτες+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους δόθηκαν 12 πόλεις από τη φυλή του Ρουβήν, τη φυλή του Γαδ και τη φυλή του Ζαβουλών.+  Έτσι λοιπόν, οι Ισραηλίτες έδωσαν στους Λευίτες αυτές τις πόλεις και τα βοσκοτόπια τους με κλήρο, ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά μέσω του Μωυσή.+  Από τη φυλή λοιπόν του Ιούδα και από τη φυλή του Συμεών, έδωσαν τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά,+ 10  οι οποίες δόθηκαν στους γιους του Ααρών που προέρχονταν από τις οικογένειες των Κααθιτών Λευιτών επειδή αυτοί έλαβαν τον πρώτο κλήρο. 11  Τους έδωσαν την Κιριάθ-αρβά+ (ο Αρβά ήταν ο πατέρας του Ανάκ), δηλαδή τη Χεβρών,+ στην ορεινή περιοχή του Ιούδα, καθώς και τα βοσκοτόπια ολόγυρά της. 12  Αλλά τον αγρό της πόλης και τους οικισμούς της τους έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφοννή, ως ιδιοκτησία του.+ 13  Και στους γιους του Ααρών του ιερέα έδωσαν την πόλη καταφυγίου για τον ανθρωποκτόνο,+ συγκεκριμένα τη Χεβρών+ με τα βοσκοτόπια της, καθώς και τη Λιβνά+ με τα βοσκοτόπια της, 14  την Ιαθίρ+ με τα βοσκοτόπια της, την Εσθεμωά+ με τα βοσκοτόπια της, 15  την Ωλών+ με τα βοσκοτόπια της, τη Δεβίρ+ με τα βοσκοτόπια της, 16  την Αείν+ με τα βοσκοτόπια της, την Ιουτά+ με τα βοσκοτόπια της και τη Βαιθ-σεμές με τα βοσκοτόπια της—εννιά πόλεις από αυτές τις δύο φυλές. 17  Και από τη φυλή του Βενιαμίν: τη Γαβαών+ με τα βοσκοτόπια της, τη Γααβά με τα βοσκοτόπια της,+ 18  την Αναθώθ+ με τα βοσκοτόπια της και την Αλμών με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 19  Όλες οι πόλεις που δόθηκαν στους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς, ήταν 13 πόλεις με τα βοσκοτόπια τους.+ 20  Και στις υπόλοιπες οικογένειες των Κααθιτών Λευιτών δόθηκαν με κλήρο πόλεις από τη φυλή του Εφραΐμ. 21  Τους έδωσαν την πόλη καταφυγίου για τον ανθρωποκτόνο,+ συγκεκριμένα τη Συχέμ+ με τα βοσκοτόπια της, στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ, τη Γεζέρ+ με τα βοσκοτόπια της, 22  την Κιβσαΐμ με τα βοσκοτόπια της και τη Βαιθ-ορών+ με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 23  Και από τη φυλή του Δαν: την Ελθεκέ με τα βοσκοτόπια της, τη Γιββεθών με τα βοσκοτόπια της, 24  την Αιαλών+ με τα βοσκοτόπια της, τη Γαθ-ριμμών με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 25  Και από τη μισή φυλή του Μανασσή: τη Θαανάχ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Γαθ-ριμμών με τα βοσκοτόπια της—δύο πόλεις. 26  Όλες οι πόλεις, μαζί με τα βοσκοτόπια τους, που έλαβαν οι υπόλοιπες οικογένειες των Κααθιτών ήταν 10. 27  Και οι Γηρσωνίτες+ που ανήκαν στις οικογένειες των Λευιτών έλαβαν από τη μισή φυλή του Μανασσή την πόλη καταφυγίου για τον ανθρωποκτόνο, συγκεκριμένα την Γκολάν+ της Βασάν με τα βοσκοτόπια της και τη Βεεσθερά με τα βοσκοτόπια της—δύο πόλεις. 28  Και από τη φυλή του Ισσάχαρ:+ την Κισιών με τα βοσκοτόπια της, τη Δαβεράθ+ με τα βοσκοτόπια της, 29  την Ιαρμούθ με τα βοσκοτόπια της και την Εν-γαννίμ με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 30  Και από τη φυλή του Ασήρ:+ τη Μισάλ με τα βοσκοτόπια της, την Αβδών με τα βοσκοτόπια της, 31  τη Χελκάθ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Ρεώβ+ με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 32  Και από τη φυλή του Νεφθαλί: την πόλη καταφυγίου+ για τον ανθρωποκτόνο, συγκεκριμένα την Κέδες+ της Γαλιλαίας με τα βοσκοτόπια της, την Αιμμώθ-δωρ με τα βοσκοτόπια της και την Καρθάν με τα βοσκοτόπια της—τρεις πόλεις. 33  Όλες οι πόλεις των Γηρσωνιτών σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν 13 πόλεις με τα βοσκοτόπια τους. 34  Και οι οικογένειες των Μεραριτών,+ των υπόλοιπων Λευιτών, έλαβαν από τη φυλή του Ζαβουλών:+ την Ιοκνεάμ+ με τα βοσκοτόπια της, την Καρθά με τα βοσκοτόπια της, 35  τη Διμνά με τα βοσκοτόπια της και τη Νααλάλ+ με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 36  Και από τη φυλή του Ρουβήν: τη Βοσόρ+ με τα βοσκοτόπια της, την Ιασσά με τα βοσκοτόπια της,+ 37  την Κεδημώθ με τα βοσκοτόπια της και τη Μεφαάθ με τα βοσκοτόπια της—τέσσερις πόλεις. 38  Και από τη φυλή του Γαδ:+ την πόλη καταφυγίου για τον ανθρωποκτόνο, συγκεκριμένα τη Ραμώθ της Γαλαάδ+ με τα βοσκοτόπια της, τη Μαχαναΐμ+ με τα βοσκοτόπια της, 39  την Εσεβών+ με τα βοσκοτόπια της και την Ιαζήρ+ με τα βοσκοτόπια της—συνολικά τέσσερις πόλεις. 40  Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρο στους Μεραρίτες σύμφωνα με τις οικογένειές τους, τις υπόλοιπες οικογένειες των Λευιτών, ήταν 12 πόλεις. 41  Όλες οι πόλεις των Λευιτών μέσα στην ιδιοκτησία των Ισραηλιτών ήταν 48 πόλεις μαζί με τα βοσκοτόπια τους.+ 42  Όλες αυτές οι πόλεις είχαν ολόγυρά τους βοσκοτόπια—η καθεμιά από αυτές. 43  Έτσι λοιπόν, ο Ιεχωβά έδωσε στους Ισραηλίτες όλη τη γη που είχε ορκιστεί να δώσει στους προπάτορές τους,+ και την πήραν στην κατοχή τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν.+ 44  Επιπλέον, ο Ιεχωβά τούς έδωσε ανάπαυση από κάθε πλευρά, όπως είχε ορκιστεί στους προπάτορές τους,+ και ούτε ένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους.+ Ο Ιεχωβά έδωσε όλους τους εχθρούς τους στο χέρι τους.+ 45  Ούτε μία υπόσχεση* δεν απέτυχε από όλες τις καλές υποσχέσεις που είχε δώσει ο Ιεχωβά στον οίκο του Ισραήλ· εκπληρώθηκαν όλες.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «ένας λόγος».