Ιησούς του Ναυή 19:1-51

  • Η κληρονομιά του Συμεών (1-9)

  • Η κληρονομιά του Ζαβουλών (10-16)

  • Η κληρονομιά του Ισσάχαρ (17-23)

  • Η κληρονομιά του Ασήρ (24-31)

  • Η κληρονομιά του Νεφθαλί (32-39)

  • Η κληρονομιά του Δαν (40-48)

  • Η κληρονομιά του Ιησού (49-51)

19  Κατόπιν ο δεύτερος κλήρος+ βγήκε για τον Συμεών, για τη φυλή του Συμεών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Και η κληρονομιά τους ήταν μέσα στην κληρονομιά του Ιούδα.+  Η κληρονομιά τους ήταν η Βηρ-σαβεέ+ με τη Σαβεέ, η Μωλαδά,+  η Ασάρ-σουάλ,+ η Βαλά, η Εζέμ,+  η Ελθωλάδ,+ η Βεθούλ, η Ορμά,  η Σικλάγ,+ η Βαιθ-μαρκαβώθ, η Ασάρ-σουσά,  η Βαιθ-λεβαώθ+ και η Σαρουέν—13 πόλεις και οι οικισμοί τους·  η Αείν, η Ριμμών, η Εθέρ και η Ασάν+—τέσσερις πόλεις και οι οικισμοί τους·  και όλοι οι οικισμοί που ήταν γύρω από αυτές τις πόλεις μέχρι τη Βααλάθ-βηρ, τη Ραμά του νότου. Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής του Συμεών σύμφωνα με τις οικογένειές τους.  Η κληρονομιά των απογόνων του Συμεών ήταν από το μερίδιο του Ιούδα, επειδή αυτό ήταν πολύ μεγάλο για εκείνους. Έτσι λοιπόν, οι απόγονοι του Συμεών έλαβαν την ιδιοκτησία τους μέσα στην κληρονομιά εκείνων.+ 10  Στη συνέχεια, ο τρίτος κλήρος+ βγήκε για τους απογόνους του Ζαβουλών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, και το όριο της κληρονομιάς τους πήγαινε μέχρι τη Σαρίδ. 11  Το όριό τους ανέβαινε δυτικά προς τη Μαρεάλ, προχωρούσε ως τη Δαβασέθ και έφτανε ως την κοιλάδα* που βρίσκεται μπροστά στην Ιοκνεάμ. 12  Και από τη Σαρίδ πήγαινε ανατολικά, προς την ανατολή του ήλιου, προς το σύνορο της Κισλώθ-θαβώρ, προχωρούσε ως τη Δαβεράθ+ και ανέβαινε προς την Ιαφιά. 13  Και από εκεί συνέχιζε ανατολικά, προς την ανατολή του ήλιου, προς τη Γαθ-χεφέρ,+ την Εθ-καζίν και τη Ριμμών και έφτανε μέχρι τη Νεά. 14  Και στον βορρά το όριο έστριβε από εκεί προς την Ανναθών και κατέληγε στην κοιλάδα Ιεφθά-ελ, 15  και στην Καττάθ, στη Νααλάλ, στη Σιμρών,+ στην Ιδαλά και στη Βηθλεέμ+—12 πόλεις με τους οικισμούς τους. 16  Αυτή ήταν η κληρονομιά των απογόνων του Ζαβουλών σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ Αυτές ήταν οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 17  Ο τέταρτος κλήρος+ βγήκε για τον Ισσάχαρ,+ για τους απογόνους του Ισσάχαρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 18  Και το όριό τους ήταν ως την Ιεζραέλ,+ την Κεζουλώθ, τη Σουνάμ,+ 19  την Αφεραΐμ, τη Σαιών, την Αναχαράθ, 20  τη Ραββίθ, την Κισιών, την Αβές, 21  τη Ρεμέθ, την Εν-γαννίμ,+ την Εν-αδδά και τη Βαιθ-φασής. 22  Και το όριό τους έφτανε ως το Θαβώρ+ και τη Σαχασειμά και τη Βαιθ-σεμές, και κατέληγε στον Ιορδάνη—16 πόλεις με τους οικισμούς τους. 23  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής του Ισσάχαρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους,+ οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 24  Κατόπιν ο πέμπτος κλήρος+ βγήκε για τη φυλή του Ασήρ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 25  Και το όριό τους ήταν η Χελκάθ,+ η Αλί, η Βετέν, η Αχσάφ, 26  η Αλαμέλλεχ, η Αμάδ και η Μισάλ. Προς τα δυτικά έφτανε ως τον Κάρμηλο+ και ως τον Σιχώρ-λιβνάθ 27  και γύριζε πίσω προς την ανατολή, προς τη Βαιθ-δαγών, και έφτανε ως τον Ζαβουλών και την κοιλάδα Ιεφθά-ελ προς τα βόρεια, προς τη Βαιθ-εμέκ και τη Νεϊήλ, και εκτεινόταν ως την Καβούλ στα αριστερά, 28  και ως την Εβρών, τη Ρεώβ, την Αιμμών και την Κανάχ μέχρι τη Μεγάλη Σιδώνα.+ 29  Και το όριο γύριζε πίσω προς τη Ραμά και μέχρι την οχυρωμένη πόλη της Τύρου.+ Έπειτα γύριζε πίσω προς την Οσά και κατέληγε στη θάλασσα, στην περιοχή της Αχζίβ, 30  στην Ουμμά, στην Αφέκ+ και στη Ρεώβ+—22 πόλεις με τους οικισμούς τους. 31  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής του Ασήρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ Αυτές ήταν οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 32  Ο έκτος κλήρος+ βγήκε για τους απογόνους του Νεφθαλί, τους απογόνους του Νεφθαλί σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 33  Το όριό τους ήταν από την Έλεφ, από το μεγάλο δέντρο στη Σαανανίμ,+ και την Αδαμί-νεκέβ και την Ιαβνήλ μέχρι τη Λακκούμ· και κατέληγε στον Ιορδάνη. 34  Το όριο γύριζε πίσω, δυτικά, προς την Αζνώθ-θαβώρ, και εκτεινόταν από εκεί ως τη Χουκκώκ και έφτανε ως τον Ζαβουλών στα νότια και ως τον Ασήρ στα δυτικά και ως τον Ιούδα, στον Ιορδάνη, προς τα ανατολικά. 35  Και οι οχυρωμένες πόλεις ήταν η Σηδδίμ, η Ζερ, η Αιμμάθ,+ η Ρακκάθ, η Χιννερέθ, 36  η Αδαμά, η Ραμά, η Ασώρ,+ 37  η Κέδες,+ η Εδρεΐ, η Εν-ασώρ, 38  η Γιρών, η Μιγδάλ-ελ, η Ωρέμ, η Βαιθ-ανάθ και η Βαιθ-σεμές+—19 πόλεις και οι οικισμοί τους. 39  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής του Νεφθαλί σύμφωνα με τις οικογένειές τους,+ οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 40  Ο έβδομος κλήρος+ βγήκε για τη φυλή του Δαν+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 41  Και το σύνορο της κληρονομιάς τους ήταν η Ζορά,+ η Εσθαόλ, η Ιρ-σεμές, 42  η Σααλαββίν,+ η Αιαλών,+ η Ιεθλά, 43  η Αιλών, η Θιμνάχ,+ η Ακκαρών,+ 44  η Ελθεκέχ, η Γιββεθών,+ η Βααλάθ, 45  η Ιούδ, η Βενέ-βεράκ, η Γαθ-ριμμών,+ 46  η Με-ιαρκών και η Ρακκών, με το σύνορο αντίκρυ στην Ιόππη.+ 47  Αλλά η περιοχή του Δαν δεν τους χωρούσε.+ Ανέβηκαν λοιπόν και πολέμησαν εναντίον της Λεσέμ+ και την κατέλαβαν και την αφάνισαν με το σπαθί. Κατόπιν την πήραν στην κατοχή τους και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν, και τη μετονόμασαν σε Δαν, από το όνομα του Δαν του προπάτορά τους.+ 48  Αυτή ήταν η κληρονομιά της φυλής του Δαν σύμφωνα με τις οικογένειές τους. Αυτές ήταν οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 49  Έτσι λοιπόν, ολοκλήρωσαν τον χωρισμό της γης σε κληρονομικά μερίδια σύμφωνα με τις περιοχές της. Κατόπιν οι Ισραηλίτες έδωσαν κληρονομιά στον Ιησού, τον γιο του Ναυή, ανάμεσά τους. 50  Σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, τη Θιμνάθ-σεράχ+ στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ, και αυτός οικοδόμησε την πόλη και εγκαταστάθηκε σε αυτήν. 51  Αυτά ήταν τα κληρονομικά μερίδια που ο Ελεάζαρ ο ιερέας, ο Ιησούς, ο γιος του Ναυή, και οι κεφαλές των πατρικών οίκων των φυλών του Ισραήλ μοίρασαν+ με κλήρο στη Σηλώ+ ενώπιον του Ιεχωβά, στην είσοδο της σκηνής της συνάντησης.+ Έτσι λοιπόν, ολοκλήρωσαν το μοίρασμα της γης.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «κοιλάδα του χειμάρρου».