Ιησούς του Ναυή 16:1-10

  • Η κληρονομιά των απογόνων του Ιωσήφ (1-4)

  • Η κληρονομιά του Εφραΐμ (5-10)

16  Και η γη που έπεσε με κλήρο+ στους απογόνους του Ιωσήφ+ ήταν από τον Ιορδάνη κοντά στην Ιεριχώ ως τα νερά ανατολικά της Ιεριχώς και περνούσε από την έρημο που ανεβαίνει από την Ιεριχώ στην ορεινή περιοχή της Βαιθήλ.+  Εκτεινόταν από τη Βαιθήλ που ανήκει στη Λουζ, συνέχιζε προς το όριο των Αρχιτών στην Αταρώθ,  κατόπιν κατέβαινε δυτικά, προς το όριο των Ιαφλητιτών, μέχρι το όριο της Κάτω Βαιθ-ορών+ και της Γεζέρ,+ και κατέληγε στη θάλασσα.  Οι απόγονοι λοιπόν του Ιωσήφ,+ ο Μανασσής και ο Εφραΐμ, πήραν στην κατοχή τους τη γη που τους ανήκε.+  Το όριο των απογόνων του Εφραΐμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους ήταν ως εξής: Το όριο της κληρονομιάς τους προς τα ανατολικά ήταν η Αταρώθ-αδδάρ,+ μέχρι την Άνω Βαιθ-ορών,+  και εκτεινόταν ως τη θάλασσα. Στον βορρά ήταν η Μιχμεθά,+ και το όριο έστριβε ανατολικά προς την Ταανάθ-σηλώ και προχωρούσε ανατολικά προς την Ιανώχ.  Κατόπιν κατέβαινε από την Ιανώχ προς την Αταρώθ και τη Νααρά και έφτανε ως την Ιεριχώ+ και εκτεινόταν ως τον Ιορδάνη.  Από τη Θαπφουά+ το όριο συνέχιζε δυτικά, προς την κοιλάδα του χειμάρρου Κανάχ, και κατέληγε στη θάλασσα.+ Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής του Εφραΐμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους·  οι απόγονοι του Εφραΐμ είχαν επίσης πόλεις που παρεμβάλλονταν μέσα στην κληρονομιά του Μανασσή,+ οι οποίες είχαν όλες και τους οικισμούς τους. 10  Δεν έδιωξαν όμως τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ,+ και οι Χαναναίοι συνεχίζουν να κατοικούν ανάμεσα στον Εφραΐμ μέχρι σήμερα+ και έχουν υποβληθεί σε καταναγκαστική εργασία.+

Υποσημειώσεις