Ιησούς του Ναυή 13:1-33

  • Η γη που απομένει να κατακτηθεί (1-7)

  • Διαμοίραση της γης ανατολικά του Ιορδάνη (8-14)

  • Η κληρονομιά του Ρουβήν (15-23)

  • Η κληρονομιά του Γαδ (24-28)

  • Η κληρονομιά του Μανασσή στα ανατολικά (29-32)

  • Ο Ιεχωβά είναι η κληρονομιά των Λευιτών (33)

13  Ο Ιησούς είχε πια γεράσει και ήταν προχωρημένος στα χρόνια.+ Του είπε λοιπόν ο Ιεχωβά: «Εσύ γέρασες και είσαι προχωρημένος στα χρόνια, αλλά μεγάλο μέρος αυτής της γης δεν έχει έρθει ακόμη στην κατοχή σας.*  Αυτή είναι η γη που απομένει:+ όλες οι περιοχές των Φιλισταίων και όλων των Γεσουριτών+  (από τη διακλάδωση του Νείλου* ανατολικά της Αιγύπτου* μέχρι το όριο της Ακκαρών στον βορρά, περιοχή που θεωρούνταν χαναανιτική),+ περιλαμβανομένης και της γης των πέντε αρχόντων των Φιλισταίων+—της Γάζας, της Αζώτου,+ της Ασκαλών,+ της Γαθ+ και της Ακκαρών·+ η περιοχή των Αβίμ+  προς τον νότο· όλη η γη των Χαναναίων· η Μεαρά των Σιδωνίων,+ μέχρι την Αφέκ, μέχρι το σύνορο των Αμορραίων·  η γη των Γεβαλιτών+ και όλος ο Λίβανος προς την ανατολή, από τη Βάαλ-γαδ στους πρόποδες του όρους Αερμών μέχρι τη Λεβώ-αιμάθ·*+  όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής από τον Λίβανο+ ως τη Μισρεφώθ-μαΐμ·+ και όλοι οι Σιδώνιοι.+ Εγώ θα τους εκδιώξω μπροστά από τους Ισραηλίτες.+ Εσύ απλώς όρισε αυτή τη γη ως κληρονομιά του Ισραήλ, ακριβώς όπως σε διέταξα.+  Τώρα λοιπόν, πρέπει να διαμοιράσεις αυτή τη γη ως κληρονομιά στις εννιά φυλές και στη μισή φυλή του Μανασσή».+  Η άλλη μισή φυλή, καθώς και οι Ρουβηνίτες και οι Γαδίτες πήραν την κληρονομιά τους την οποία τους έδωσε ο Μωυσής στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη, ακριβώς όπως την είχε δώσει σε αυτούς ο Μωυσής, ο υπηρέτης του Ιεχωβά:+  από την Αροήρ,+ που βρίσκεται στο χείλος της κοιλάδας του* Αρνών,+ και την πόλη που βρίσκεται στη μέση της κοιλάδας και όλο το υψίπεδο* της Μεδεβά μέχρι τη Διβών· 10  και όλες τις πόλεις του βασιλιά Σηών των Αμορραίων, ο οποίος βασίλευε στην Εσεβών, μέχρι το σύνορο των Αμμωνιτών·+ 11  επίσης τη Γαλαάδ και την περιοχή των Γεσουριτών και των Μααχαθιτών+ και όλο το όρος Αερμών και όλη τη Βασάν+ μέχρι τη Σαλχά·+ 12  όλη τη βασιλική επικράτεια του Ωγ στη Βασάν, ο οποίος βασίλευε στην Ασταρώθ και στην Εδρεΐ. (Αυτός ήταν ένας από τους τελευταίους Ρεφαΐμ.)+ Ο Μωυσής τούς νίκησε και τους εκδίωξε.+ 13  Αλλά οι Ισραηλίτες δεν εκδίωξαν+ τους Γεσουρίτες και τους Μααχαθίτες, διότι ο Γεσούρ και ο Μααχάθ ζουν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι αυτή την ημέρα. 14  Μόνο στη φυλή των Λευιτών δεν έδωσε κληρονομιά.+ Οι προσφορές που γίνονται με φωτιά προς τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ, είναι η δική τους κληρονομιά,+ ακριβώς όπως τους υποσχέθηκε.+ 15  Κατόπιν ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή των Ρουβηνιτών σύμφωνα με τις οικογένειές τους, 16  και η περιοχή τους άρχιζε από την Αροήρ, που βρίσκεται στο χείλος της κοιλάδας του* Αρνών, και περιλάμβανε την πόλη που βρίσκεται στη μέση της κοιλάδας και όλο το υψίπεδο κοντά στη Μεδεβά· 17  την Εσεβών και όλες τις κωμοπόλεις της+ στο υψίπεδο, τη Διβών, τη Βαμώθ-βάαλ, τη Βαιθ-βάαλ-μεών,+ 18  την Ιασσά,+ την Κεδημώθ,+ τη Μεφαάθ,+ 19  την Κιριαθαΐμ, τη Σιβμά+ και τη Σερέθ-σαάρ στο βουνό της κοιλάδας, 20  τη Βαιθ-φεγώρ, τις πλαγιές του Φασγά,+ τη Βαιθ-ιεσιμώθ,+ 21  όλες τις πόλεις του υψιπέδου και όλη την επικράτεια του βασιλιά Σηών των Αμορραίων, ο οποίος βασίλευε στην Εσεβών.+ Ο Μωυσής νίκησε αυτόν+ και τους Μαδιανίτες αρχηγούς Εβί, Ρεκέμ, Σουρ, Χουρ και Ρεβά,+ οι οποίοι ήταν υποτελείς* στον Σηών και κατοικούσαν σε εκείνη τη γη. 22  Ο Βαλαάμ,+ ο γιος του Βεώρ, ο μάντης,+ ήταν ανάμεσα σε εκείνους που σκότωσαν οι Ισραηλίτες με το σπαθί. 23  Το όριο των Ρουβηνιτών ήταν ο Ιορδάνης· και αυτή η περιοχή ήταν η κληρονομιά των Ρουβηνιτών σύμφωνα με τις οικογένειές τους, μαζί με τις πόλεις και τους οικισμούς τους. 24  Επιπλέον, ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή του Γαδ, στους Γαδίτες σύμφωνα με τις οικογένειές τους, 25  και η περιοχή τους περιλάμβανε την Ιαζήρ+ και όλες τις πόλεις της Γαλαάδ και τη μισή γη των Αμμωνιτών+ μέχρι την Αροήρ, η οποία βρίσκεται αντίκρυ στη Ραββά·+ 26  και από την Εσεβών+ ως τη Ραμάθ-μισπέ και τη Βετονίμ, και από τη Μαχαναΐμ+ ως το σύνορο της Δεβίρ· 27  και στην κοιλάδα, τη Βαιθ-χαράμ, τη Βαιθ-νιμρά,+ τη Σοκχώθ+ και τη Σαφών, την υπόλοιπη επικράτεια του βασιλιά Σηών της Εσεβών,+ με σύνορο τον Ιορδάνη από την κάτω άκρη της Θάλασσας της Χιννερέθ,*+ στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη. 28  Αυτή ήταν η κληρονομιά των Γαδιτών σύμφωνα με τις οικογένειές τους, μαζί με τις πόλεις και τους οικισμούς τους. 29  Επιπλέον, ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη μισή φυλή του Μανασσή, στη μισή φυλή των Μανασσιτών σύμφωνα με τις οικογένειές τους.+ 30  Και η περιοχή τους άρχιζε από τη Μαχαναΐμ+ και περιλάμβανε όλη τη Βασάν, όλη την επικράτεια του βασιλιά Ωγ της Βασάν, και όλα τα χωριά του Ιαείρ που αποτελούνται από σκηνές+ και βρίσκονται στη Βασάν, 60 πόλεις. 31  Και η μισή Γαλαάδ και η Ασταρώθ και η Εδρεΐ,+ οι πόλεις της βασιλικής επικράτειας του Ωγ στη Βασάν, δόθηκαν στους γιους του Μαχίρ,+ του γιου του Μανασσή, στους μισούς γιους του Μαχίρ σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 32  Αυτά ήταν τα κληρονομικά μερίδια που τους έδωσε ο Μωυσής όταν βρίσκονταν στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά της Ιεριχώς.+ 33  Αλλά στη φυλή των Λευιτών ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά.+ Ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ, είναι η κληρονομιά τους, ακριβώς όπως τους υποσχέθηκε.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «δεν έχει κατακτηθεί ακόμη».
Κυριολεκτικά «μπροστά στην Αίγυπτο».
Ή αλλιώς «από τον Σιχώρ».
Ή αλλιώς «την είσοδο της Αιμάθ».
Ή αλλιώς «κοιλάδας του χειμάρρου».
Ή αλλιώς «οροπέδιο».
Ή αλλιώς «κοιλάδας του χειμάρρου».
Δηλαδή υποτελείς βασιλιάδες.
Δηλαδή της λίμνης της Γεννησαρέτ, ή αλλιώς της Θάλασσας της Γαλιλαίας.