Γένεση 36:1-43

  • Οι απόγονοι του Ησαύ (1-30)

  • Οι βασιλιάδες και οι σεΐχηδες του Εδώμ (31-43)

36  Αυτή είναι η ιστορία του Ησαύ, δηλαδή του Εδώμ.+  Ο Ησαύ πήρε τις συζύγους του από τις κόρες της Χαναάν: την Αδά,+ την κόρη του Αιλών του Χετταίου,+ και την Οολιβαμά,+ την κόρη του Ανά, την εγγονή του Σεβεγών του Ευαίου,  και τη Βασεμάθ,+ την κόρη του Ισμαήλ, την αδελφή του Νεβαϊώθ.+  Η Αδά γέννησε στον Ησαύ τον Ελιφάς και η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ  και η Οολιβαμά γέννησε τον Ιεούς, τον Ιαλάμ και τον Κορέ.+ Αυτοί είναι οι γιοι του Ησαύ, τους οποίους απέκτησε στη γη Χαναάν.  Έπειτα ο Ησαύ πήρε τις συζύγους του, τους γιους του, τις κόρες του, όλα τα μέλη* του σπιτικού του, το κοπάδι του και όλα τα άλλα ζώα του, καθώς και όλα τα πλούτη που είχε συγκεντρώσει+ στη γη Χαναάν, και πήγε σε έναν άλλον τόπο αρκετά μακριά από τον Ιακώβ τον αδελφό του.+  Διότι τα αγαθά τους είχαν γίνει τόσο πολλά ώστε δεν μπορούσαν να μένουν μαζί, και η γη όπου κατοικούσαν* δεν μπορούσε να τους θρέψει επειδή είχαν πολλά κοπάδια.  Και έτσι ο Ησαύ κατοίκησε στην ορεινή περιοχή του Σηείρ.+ Ο Ησαύ είναι ο Εδώμ.+  Και αυτή είναι η ιστορία του Ησαύ, του πατέρα των Εδωμιτών, στην ορεινή περιοχή του Σηείρ.+ 10  Αυτά είναι τα ονόματα των γιων του Ησαύ: Ελιφάς, ο γιος της Αδά, της συζύγου του Ησαύ· Ραγουήλ, ο γιος της Βασεμάθ, της συζύγου του Ησαύ.+ 11  Οι γιοι του Ελιφάς ήταν ο Θεμάν,+ ο Ωμάρ, ο Ζεφώ, ο Γοθώμ και ο Κενέζ.+ 12  Η Θιμνά έγινε παλλακίδα του Ελιφάς, του γιου του Ησαύ. Με τον καιρό γέννησε στον Ελιφάς τον Αμαλήκ.+ Αυτοί είναι οι γιοι της Αδά, της συζύγου του Ησαύ. 13  Αυτοί είναι οι γιοι του Ραγουήλ: ο Ναχάθ, ο Ζερά, ο Σαμμάχ και ο Μιζά. Αυτοί ήταν οι γιοι της Βασεμάθ,+ της συζύγου του Ησαύ. 14  Αυτοί ήταν οι γιοι της Οολιβαμά, κόρης του Ανά, εγγονής του Σεβεγών, συζύγου του Ησαύ, τους οποίους γέννησε στον Ησαύ: ο Ιεούς, ο Ιαλάμ και ο Κορέ. 15  Αυτοί είναι οι σεΐχηδες* των γιων του Ησαύ:+ οι γιοι του Ελιφάς, του πρωτοτόκου του Ησαύ: ο σεΐχης Θεμάν, ο σεΐχης Ωμάρ, ο σεΐχης Ζεφώ, ο σεΐχης Κενέζ,+ 16  ο σεΐχης Κορέ, ο σεΐχης Γοθώμ και ο σεΐχης Αμαλήκ. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Ελιφάς+ στη γη του Εδώμ. Αυτοί είναι οι γιοι από την Αδά. 17  Αυτοί είναι οι γιοι του Ραγουήλ, του γιου του Ησαύ: ο σεΐχης Ναχάθ, ο σεΐχης Ζερά, ο σεΐχης Σαμμάχ και ο σεΐχης Μιζά. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Ραγουήλ στη γη του Εδώμ.+ Αυτοί είναι οι γιοι από τη Βασεμάθ, τη σύζυγο του Ησαύ. 18  Τέλος, αυτοί είναι οι γιοι της Οολιβαμά, της συζύγου του Ησαύ: ο σεΐχης Ιεούς, ο σεΐχης Ιαλάμ και ο σεΐχης Κορέ. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες της Οολιβαμά, της κόρης του Ανά, της συζύγου του Ησαύ. 19  Αυτοί είναι οι γιοι του Ησαύ και αυτοί είναι οι σεΐχηδές τους. Αυτός είναι ο Εδώμ.+ 20  Αυτοί είναι οι γιοι του Σηείρ του Χορίτη, οι κάτοικοι εκείνης της γης:+ ο Λωτάν, ο Σωβάλ, ο Σεβεγών, ο Ανά,+ 21  ο Δησών, ο Εζέρ και ο Δησάν.+ Αυτοί είναι οι σεΐχηδες των Χοριτών, οι γιοι του Σηείρ, στη γη του Εδώμ. 22  Οι γιοι του Λωτάν ήταν ο Χορί και ο Αιμάμ, και αδελφή του Λωτάν ήταν η Θιμνά.+ 23  Αυτοί είναι οι γιοι του Σωβάλ: ο Αλβάν, ο Μαναχάθ, ο Εβάλ, ο Σεφώ και ο Ωνάμ. 24  Αυτοί είναι οι γιοι του Σεβεγών:+ ο Αϊά και ο Ανά. Αυτός είναι ο Ανά που βρήκε τις θερμές πηγές στην έρημο ενώ έβοσκε τα γαϊδούρια του Σεβεγών του πατέρα του. 25  Αυτά είναι τα παιδιά του Ανά: ο Δησών και η Οολιβαμά, η κόρη του Ανά. 26  Αυτοί είναι οι γιοι του Δησών: ο Αμαδάν, ο Εσβάν, ο Ιθράν και ο Χεράν.+ 27  Αυτοί είναι οι γιοι του Εζέρ: ο Βαλαάν, ο Ζααβάν και ο Ακάν. 28  Αυτοί είναι οι γιοι του Δησάν: ο Ουζ και ο Αράν.+ 29  Αυτοί είναι οι σεΐχηδες των Χοριτών: ο σεΐχης Λωτάν, ο σεΐχης Σωβάλ, ο σεΐχης Σεβεγών, ο σεΐχης Ανά, 30  ο σεΐχης Δησών, ο σεΐχης Εζέρ, ο σεΐχης Δησάν.+ Αυτοί είναι οι σεΐχηδες των Χοριτών σύμφωνα με τους σεΐχηδές τους στη γη Σηείρ. 31  Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν στη γη του Εδώμ+ προτού βασιλέψει βασιλιάς στους Ισραηλίτες.*+ 32  Ο Βελά, ο γιος του Βεώρ, βασίλεψε στον Εδώμ, και το όνομα της πόλης του ήταν Διναβά. 33  Όταν πέθανε ο Βελά, βασίλεψε στη θέση του ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρρα. 34  Όταν πέθανε ο Ιωβάβ, βασίλεψε στη θέση του ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. 35  Όταν πέθανε ο Χουσάμ, βασίλεψε στη θέση του ο Αδάδ, ο γιος του Βεδάδ, ο οποίος νίκησε τους Μαδιανίτες+ στην περιοχή* του Μωάβ, και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ. 36  Όταν πέθανε ο Αδάδ, βασίλεψε στη θέση του ο Σαμλά από τη Μασρεκά. 37  Όταν πέθανε ο Σαμλά, βασίλεψε στη θέση του ο Σιαούλ από τη Ρεχωβώθ που είναι κοντά στον Ποταμό. 38  Όταν πέθανε ο Σιαούλ, βασίλεψε στη θέση του ο Βάαλ-χανάν, ο γιος του Αχβώρ. 39  Όταν πέθανε ο Βάαλ-χανάν, ο γιος του Αχβώρ, βασίλεψε στη θέση του ο Αδάρ. Το όνομα της πόλης του ήταν Παού και το όνομα της συζύγου του ήταν Μεεταβεήλ, κόρη της Ματρέδ, που ήταν κόρη του Μεζαάβ. 40  Αυτά είναι λοιπόν τα ονόματα των σεΐχηδων του Ησαύ σύμφωνα με τις οικογένειές τους, τους τόπους τους και τα ονόματά τους: ο σεΐχης Θιμνά, ο σεΐχης Αλβά, ο σεΐχης Ιεθέθ,+ 41  ο σεΐχης Οολιβαμά, ο σεΐχης Ηλά, ο σεΐχης Φινών, 42  ο σεΐχης Κενέζ, ο σεΐχης Θεμάν, ο σεΐχης Μιβσάρ, 43  ο σεΐχης Μαγδιήλ και ο σεΐχης Ιράμ. Αυτοί είναι οι σεΐχηδες του Εδώμ σύμφωνα με τους οικισμούς τους στη γη της ιδιοκτησίας τους.+ Αυτός είναι ο Ησαύ, ο πατέρας των Εδωμιτών.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «όλες τις ψυχές».
Ή αλλιώς «ζούσαν ως ξένοι».
Δηλαδή οι φύλαρχοι.
Κυριολεκτικά «γιους του Ισραήλ».
Κυριολεκτικά «στον αγρό».