Γένεση 10:1-32

  • Κατάλογος των εθνών (1-32)

    • Απόγονοι του Ιάφεθ (2-5)

    • Απόγονοι του Χαμ (6-20)

      • Ο Νεβρώδ εναντιώνεται στον Ιεχωβά (8-12)

    • Απόγονοι του Σημ (21-31)

10  Αυτή είναι η ιστορία των γιων του Νώε—του Σημ,+ του Χαμ και του Ιάφεθ. Μετά τον Κατακλυσμό απέκτησαν γιους.+  Οι γιοι του Ιάφεθ ήταν ο Γόμερ,+ ο Μαγώγ,+ ο Μαδαΐ, ο Ιαυάν, ο Θουβάλ,+ ο Μεσέχ+ και ο Θιράς.+  Οι γιοι του Γόμερ ήταν ο Ασκενάζ,+ ο Ριφάθ και ο Θογαρμά.+  Οι γιοι του Ιαυάν ήταν ο Ελισά,+ ο Θαρσείς,+ ο Κιττίμ+ και ο Δοδανίμ.  Οι απόγονοί τους εξαπλώθηκαν στα νησιά και εγκαταστάθηκαν στις χώρες τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους και τις οικογένειές τους και σύμφωνα με τα έθνη τους.  Οι γιοι του Χαμ ήταν ο Χους, ο Μισραΐμ,+ ο Φουθ+ και ο Χαναάν.+  Οι γιοι του Χους ήταν ο Σηβά,+ ο Αβιλά, ο Σαβθά, ο Ρααμά+ και ο Σαβθεκά. Οι γιοι του Ρααμά ήταν ο Σεβά και ο Δαιδάν.  Ο Χους έγινε πατέρας του Νεβρώδ. Αυτός ήταν ο πρώτος που έγινε κραταιός στη γη.  Έγινε κραταιός κυνηγός εναντίον του Ιεχωβά. Να πώς βγήκε η έκφραση: «Ακριβώς σαν τον Νεβρώδ, κραταιός κυνηγός εναντίον του Ιεχωβά». 10  Η αρχή* του βασιλείου του ήταν η Βαβέλ,+ η Ερέχ,+ η Ακκάδ και η Καλνέ, στη γη Σεναάρ.+ 11  Από εκείνη τη γη πήγε στην Ασσυρία+ και έχτισε τη Νινευή,+ τη Ρεχωβώθ-Ιρ, τη Χαλάχ 12  και τη Ρεσέν, ανάμεσα στη Νινευή και στη Χαλάχ: Αυτή είναι η μεγάλη πόλη.* 13  Ο Μισραΐμ έγινε πατέρας του Λουδίμ,+ του Αναμίμ, του Λεαβίμ, του Ναφθουχίμ,+ 14  του Παθρουσίμ,+ του Χασλουχίμ (από τον οποίο προήλθαν οι Φιλισταίοι)+ και του Καφθορίμ.+ 15  Ο Χαναάν έγινε πατέρας του Σιδώνα,+ του πρωτοτόκου του, και του Χετ,+ 16  καθώς και του Ιεβουσαίου,+ του Αμορραίου,+ του Γεργεσαίου, 17  του Ευαίου,+ του Αρκίτη, του Σινίτη, 18  του Αρβαδίτη,+ του Ζεμαρίτη και του Αιμαθίτη.+ Έπειτα διασκορπίστηκαν οι οικογένειες των Χαναναίων. 19  Το όριο λοιπόν των Χαναναίων ήταν από τη Σιδώνα ως τα Γέραρα,+ κοντά στη Γάζα,+ και ως τα Σόδομα, τα Γόμορρα,+ την Αδμά και τη Ζεβωγίμ,+ κοντά στη Λασά. 20  Αυτοί ήταν οι γιοι του Χαμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους και τις γλώσσες τους και σύμφωνα με τις χώρες τους και τα έθνη τους. 21  Και ο Σημ επίσης απέκτησε παιδιά, ο προπάτορας όλων των γιων του Έβερ+ και αδελφός του Ιάφεθ του μεγαλύτερου.* 22  Οι γιοι του Σημ ήταν ο Ελάμ,+ ο Ασσούρ,+ ο Αρφαξάδ,+ ο Λουδ και ο Αράμ.+ 23  Οι γιοι του Αράμ ήταν ο Ουζ, ο Ουλ, ο Γεθέρ και ο Μας. 24  Ο Αρφαξάδ έγινε πατέρας του Σηλά,+ και ο Σηλά έγινε πατέρας του Έβερ. 25  Ο Έβερ απέκτησε δύο γιους. Το όνομα του ενός ήταν Φάλεκ,*+ επειδή στη διάρκεια της ζωής του διαιρέθηκε η γη.* Το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν.+ 26  Ο Ιοκτάν έγινε πατέρας του Αλμωδάδ, του Σαλέφ, του Ασαρμαβέθ, του Ιαράχ,+ 27  του Χαδωράμ, του Ουζάλ, του Δικλά, 28  του Οβάλ, του Αβιμαήλ, του Σεβά, 29  του Οφείρ,+ του Αβιλά και του Ιωβάβ· όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Ιοκτάν. 30  Ο τόπος όπου κατοικούσαν εκτεινόταν από τη Μησά ως τη Σεφάρ, την ορεινή περιοχή της Ανατολής. 31  Αυτοί ήταν οι γιοι του Σημ σύμφωνα με τις οικογένειές τους και τις γλώσσες τους και σύμφωνα με τις χώρες τους και τα έθνη τους.+ 32  Αυτές ήταν οι οικογένειες των γιων του Νώε σύμφωνα με την οικογενειακή τους καταγωγή και σύμφωνα με τα έθνη τους. Από αυτές εξαπλώθηκαν τα έθνη στη γη μετά τον Κατακλυσμό.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «Οι πρώτες πόλεις».
Ή πιθανώς «Αυτές αποτελούν τη μεγάλη πόλη».
Ή πιθανώς «και μεγαλύτερος αδελφός του Ιάφεθ».
Σημαίνει «διαίρεση».
Ή αλλιώς «ο πληθυσμός της γης».