Γένεση 1:1-31

 • Δημιουργία ουρανών και γης (1, 2)

 • Έξι ημέρες για την προετοιμασία της γης (3-31)

  • 1η ημέρα: φως· ημέρα και νύχτα (3-5)

  • 2η ημέρα: ενδιάμεσος χώρος (6-8)

  • 3η ημέρα: ξηρά και βλάστηση (9-13)

  • 4η ημέρα: ουράνιοι φωτοδότες (14-19)

  • 5η ημέρα: ψάρια και πουλιά (20-23)

  • 6η ημέρα: χερσαία ζώα και άνθρωποι (24-31)

1  Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη.+  Η γη ήταν αδιαμόρφωτη και έρημη,* και υπήρχε σκοτάδι πάνω στην επιφάνεια των υδάτινων βαθών,*+ και η ενεργός δύναμη* του Θεού+ περιφερόταν πάνω από την επιφάνεια των νερών.+  Και είπε ο Θεός: «Ας γίνει φως». Και έγινε φως.+  Έπειτα, ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και άρχισε να διαχωρίζει το φως από το σκοτάδι.  Ο Θεός ονόμασε το φως Ημέρα, ενώ το σκοτάδι το ονόμασε Νύχτα.+ Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα πρώτη.  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας σχηματιστεί ένας ενδιάμεσος χώρος*+ ανάμεσα στα νερά, ο οποίος θα διαχωρίζει τα νερά σε δύο μέρη».*+  Τότε ο Θεός άρχισε να σχηματίζει τον ενδιάμεσο χώρο* και διαχώρισε τα νερά που ήταν κάτω από τον ενδιάμεσο χώρο από τα νερά που ήταν πάνω από αυτόν.+ Και έγινε έτσι.  Ο Θεός ονόμασε τον ενδιάμεσο χώρο* Ουρανό. Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη.  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας συγκεντρωθούν τα νερά που βρίσκονται κάτω από τους ουρανούς σε ένα μέρος και ας εμφανιστεί η ξηρά».+ Και έγινε έτσι. 10  Ο Θεός ονόμασε την ξηρά Γη,+ ενώ τη συγκέντρωση των νερών την ονόμασε Θάλασσες.+ Και ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό.+ 11  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας βλαστήσει στη γη χορτάρι, φυτά που βγάζουν σπόρο και καρποφόρα δέντρα κατά τα είδη τους, που παράγουν καρπούς με τους σπόρους τους πάνω στη γη». Και έγινε έτσι. 12  Και άρχισε να φυτρώνει στη γη χορτάρι, φυτά που βγάζουν σπόρο+ και δέντρα που παράγουν καρπούς με τους σπόρους τους, κατά τα είδη τους. Τότε ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 13  Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη. 14  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας γίνουν φωτοδότες*+ στον ενδιάμεσο χώρο των ουρανών για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα,+ και αυτοί θα χρησιμεύουν ως σημεία για εποχές και για ημέρες και έτη.+ 15  Θα χρησιμεύουν ως φωτοδότες στον ενδιάμεσο χώρο των ουρανών για να φωτίζουν τη γη». Και έγινε έτσι. 16  Και άρχισε ο Θεός να κάνει τους δύο μεγάλους φωτοδότες, τον μεγαλύτερο φωτοδότη για να εξουσιάζει την ημέρα+ και τον μικρότερο φωτοδότη για να εξουσιάζει τη νύχτα, καθώς και τα άστρα.+ 17  Ο Θεός λοιπόν τα έβαλε όλα αυτά στον ενδιάμεσο χώρο των ουρανών για να φωτίζουν τη γη, 18  για να εξουσιάζουν στη διάρκεια της ημέρας και στη διάρκεια της νύχτας, καθώς και για να διαχωρίζουν το φως από το σκοτάδι.+ Τότε ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 19  Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα τέταρτη. 20  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας γεμίσουν τα νερά με πολυπληθή ζωντανά πλάσματα* και ας πετούν πετούμενα πλάσματα πάνω από τη γη διασχίζοντας τον ενδιάμεσο χώρο των ουρανών».+ 21  Και δημιούργησε ο Θεός κατά τα είδη τους τα μεγάλα θαλάσσια πλάσματα* και όλα τα ζωντανά πλάσματα* που κινούνται κατά πλήθη στα νερά, καθώς και κάθε φτερωτό πετούμενο πλάσμα κατά το είδος του. Και ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 22  Τότε ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας: «Να είστε καρποφόρα και να πληθυνθείτε και να γεμίσετε τα νερά της θάλασσας,+ και τα πετούμενα πλάσματα ας πληθυνθούν στη γη». 23  Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη. 24  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας βγάλει η γη ζωντανά πλάσματα* κατά τα είδη τους, κατοικίδια ζώα και ερπετά* και άγρια ζώα της γης κατά τα είδη τους».+ Και έγινε έτσι. 25  Και άρχισε ο Θεός να κάνει τα άγρια ζώα της γης κατά τα είδη τους και τα κατοικίδια ζώα κατά τα είδη τους και όλα τα ερπετά* που κινούνται στο έδαφος κατά τα είδη τους. Και ο Θεός είδε ότι αυτό ήταν καλό. 26  Ύστερα ο Θεός είπε: «Ας κάνουμε+ άνθρωπο κατά την εικόνα+ μας, σύμφωνα με την ομοίωσή+ μας, και ας έχουν σε υποταγή τα ψάρια της θάλασσας και τα πετούμενα πλάσματα των ουρανών και τα κατοικίδια ζώα και όλη τη γη και κάθε ερπετό* που κινείται πάνω στη γη».+ 27  Και άρχισε ο Θεός να δημιουργεί τον άνθρωπο κατά την εικόνα του· κατά την εικόνα του Θεού τον δημιούργησε· αρσενικό και θηλυκό τούς δημιούργησε.+ 28  Επιπλέον, ο Θεός τούς ευλόγησε και τους είπε: «Να είστε καρποφόροι και να πληθυνθείτε, να γεμίσετε τη γη+ και να την καθυποτάξετε+ και να έχετε σε υποταγή+ τα ψάρια της θάλασσας και τα πετούμενα πλάσματα των ουρανών και κάθε ζωντανό πλάσμα που κινείται πάνω στη γη». 29  Ύστερα ο Θεός είπε: «Δείτε! Σας έδωσα κάθε φυτό που βγάζει σπόρο, πάνω σε ολόκληρη τη γη, και κάθε δέντρο που παράγει καρπούς με τους σπόρους τους. Ας χρησιμεύουν αυτά ως τροφή για εσάς.+ 30  Και σε κάθε άγριο ζώο της γης και σε κάθε πετούμενο πλάσμα των ουρανών και σε καθετί που κινείται πάνω στη γη, στο οποίο υπάρχει ζωή,* έδωσα όλη τη χλωρή βλάστηση για τροφή».+ Και έγινε έτσι. 31  Έπειτα, ο Θεός είδε καθετί που είχε κάνει, και ήταν πολύ καλό.+ Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα έκτη.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «άδεια».
Ή αλλιώς «των ορμητικών νερών».
Ή αλλιώς «το πνεύμα».
Ή αλλιώς «εκπέτασμα· ατμόσφαιρα».
Δηλαδή τα νερά που είναι πάνω και τα νερά που είναι κάτω.
Ή αλλιώς «εκπέτασμα· ατμόσφαιρα».
Ή αλλιώς «εκπέτασμα· ατμόσφαιρα».
Ή αλλιώς «φώτα».
Ή αλλιώς «ζωντανές ψυχές».
Ή αλλιώς «τέρατα».
Ή αλλιώς «ζωντανές ψυχές».
Ή αλλιώς «ζωντανές ψυχές».
Η εβραϊκή λέξη αναφέρεται στα ερπετά, αλλά και σε άλλα είδη που δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες του εδαφίου.
Η εβραϊκή λέξη αναφέρεται στα ερπετά, αλλά και σε άλλα είδη που δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες του εδαφίου.
Η εβραϊκή λέξη αναφέρεται στα ερπετά, αλλά και σε άλλα είδη που δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες του εδαφίου.
Ή αλλιώς «ζωή ως ψυχή· ζωντανή ψυχή».