Αριθμοί 1:1-54

  • Απογραφή των αντρών για τον στρατό (1-46)

  • Οι Λευίτες εξαιρούνται από στρατιωτική υπηρεσία (47-51)

  • Εύρυθμη διάταξη του στρατοπέδου (52-54)

1  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή στην έρημο του Σινά,+ μέσα στη σκηνή της συνάντησης,+ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα, το δεύτερο έτος της εξόδου τους από τη γη της Αιγύπτου,+ και είπε:  «Απογράψτε+ ολόκληρη τη σύναξη των Ισραηλιτών,* έναν προς έναν, σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τους πατρικούς τους οίκους, απαριθμώντας τα ονόματα όλων των αντρών.  Εσύ και ο Ααρών πρέπει να καταγράψετε, σύμφωνα με τις ομάδες τους,* όλους όσους είναι από 20 χρονών και πάνω+ οι οποίοι μπορούν να υπηρετήσουν στον στρατό του Ισραήλ.  »Πάρτε μαζί σας έναν άντρα από κάθε φυλή· ο καθένας τους πρέπει να είναι κεφαλή του πατρικού του οίκου.+  Αυτά είναι τα ονόματα των αντρών που θα είναι μαζί σας: από τον Ρουβήν, ο Ελισούρ,+ ο γιος του Σεδιούρ·  από τον Συμεών, ο Σελουμιήλ,+ ο γιος του Σουρισαδαΐ·  από τον Ιούδα, ο Ναασών,+ ο γιος του Αμμιναδάβ·  από τον Ισσάχαρ, ο Νεθανήλ,+ ο γιος του Σουάρ·  από τον Ζαβουλών, ο Ελιάβ,+ ο γιος του Χαιλών· 10  από τους γιους του Ιωσήφ: από τον μεν Εφραΐμ,+ ο Ελισαμά, ο γιος του Αμμιούδ· από τον δε Μανασσή, ο Γαμαλιήλ, ο γιος του Φεδασούρ· 11  από τον Βενιαμίν, ο Αβιδάν,+ ο γιος του Γεδεωνί· 12  από τον Δαν, ο Αχιέζερ,+ ο γιος του Αμμισαδαΐ· 13  από τον Ασήρ, ο Φαγιήλ,+ ο γιος του Οχράν· 14  από τον Γαδ, ο Ελιασάφ,+ ο γιος του Δεουήλ· 15  από τον Νεφθαλί, ο Αχιρά,+ ο γιος του Ενάν. 16  Αυτοί είναι που κλήθηκαν ανάμεσα από τη σύναξη. Είναι οι αρχηγοί+ των φυλών των πατέρων τους, οι κεφαλές των χιλιάδων του Ισραήλ».+ 17  Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής και ο Ααρών πήραν αυτούς τους άντρες που είχαν οριστεί ονομαστικά. 18  Συγκέντρωσαν όλη τη σύναξη την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα, ώστε να απογραφούν ονομαστικά ένας προς έναν, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους, από 20 χρονών και πάνω,+ 19  ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. Αυτός λοιπόν τους απέγραψε στην έρημο του Σινά.+ 20  Οι γιοι του Ρουβήν, οι απόγονοι του πρωτοτόκου του Ισραήλ,+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν ένας προς έναν, 21  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Ρουβήν ήταν 46.500. 22  Οι απόγονοι του Συμεών+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν ένας προς έναν, 23  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Συμεών ήταν 59.300. 24  Οι απόγονοι του Γαδ+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 25  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Γαδ ήταν 45.650. 26  Οι απόγονοι του Ιούδα+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 27  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Ιούδα ήταν 74.600. 28  Οι απόγονοι του Ισσάχαρ+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 29  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Ισσάχαρ ήταν 54.400. 30  Οι απόγονοι του Ζαβουλών+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 31  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Ζαβουλών ήταν 57.400. 32  Οι απόγονοι του Ιωσήφ μέσω του Εφραΐμ+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 33  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Εφραΐμ ήταν 40.500. 34  Οι απόγονοι του Μανασσή+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 35  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Μανασσή ήταν 32.200. 36  Οι απόγονοι του Βενιαμίν+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 37  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Βενιαμίν ήταν 35.400. 38  Οι απόγονοι του Δαν+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 39  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Δαν ήταν 62.700. 40  Οι απόγονοι του Ασήρ+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 41  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Ασήρ ήταν 41.500. 42  Οι απόγονοι του Νεφθαλί+ καταγράφηκαν ονομαστικά, κατά οικογένειες και πατρικούς οίκους. Όλοι οι άντρες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό καταμετρήθηκαν, 43  και ο αριθμός αυτών που απογράφηκαν από τη φυλή του Νεφθαλί ήταν 53.400. 44  Όλους αυτούς απέγραψε ο Μωυσής μαζί με τον Ααρών και τους 12 αρχηγούς του Ισραήλ, καθένας από τους οποίους εκπροσωπούσε τον πατρικό του οίκο. 45  Όλοι οι Ισραηλίτες από 20 χρονών και πάνω οι οποίοι μπορούσαν να υπηρετήσουν στον στρατό του Ισραήλ απογράφηκαν σύμφωνα με τον πατρικό τους οίκο, 46  και το σύνολό τους ήταν 603.550.+ 47  Αλλά οι Λευίτες+ δεν συμπεριλήφθηκαν στην απογραφή των υπολοίπων σύμφωνα με τη φυλή των πατέρων τους.+ 48  Ο Ιεχωβά είπε στον Μωυσή: 49  «Μόνο τη φυλή του Λευί δεν πρέπει να απογράψεις ούτε να τους συνυπολογίσεις με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες.+ 50  Πρέπει να διορίσεις τους Λευίτες υπεύθυνους για τη σκηνή της Μαρτυρίας+ και για όλα τα σκεύη της και για ό,τι ανήκει σε αυτήν.+ Θα μεταφέρουν τη σκηνή και όλα τα σκεύη της,+ θα διακονούν σε αυτήν+ και θα στρατοπεδεύουν γύρω από αυτήν.+ 51  Όποτε η σκηνή χρειάζεται να μετακινηθεί, οι Λευίτες πρέπει να την αποσυναρμολογούν·+ και όταν χρειάζεται να συναρμολογηθεί ξανά, οι Λευίτες πρέπει να τη στήνουν· και αν πλησιάσει κάποιος που δεν έχει δικαιοδοσία,* πρέπει να θανατωθεί.+ 52  »Κάθε Ισραηλίτης πρέπει να στήνει τη σκηνή του στην καθορισμένη θέση του μέσα στο στρατόπεδο, κάθε άντρας στην τρίφυλη υποδιαίρεσή του*+ σύμφωνα με τις ομάδες τους.* 53  Και οι Λευίτες πρέπει να στρατοπεδεύουν γύρω από τη σκηνή της Μαρτυρίας, ώστε να μην επέλθει αγανάκτηση εναντίον της σύναξης των Ισραηλιτών·+ και οι Λευίτες θα είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα* της σκηνής της Μαρτυρίας».+ 54  Ο λαός του Ισραήλ έκανε όλα όσα είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή. Έκαναν έτσι ακριβώς.

Υποσημειώσεις

Κυριολεκτικά «γιων του Ισραήλ».
Κυριολεκτικά «τα στρατεύματά τους».
Κυριολεκτικά «οποιοσδήποτε ξένος», δηλαδή μη Λευίτης.
Ή αλλιώς «εκεί που είναι το έμβλημά του (το λάβαρό του)».
Κυριολεκτικά «τα στρατεύματά τους».
Ή αλλιώς «για τη φύλαξη· για την επιτέλεση της υπηρεσίας τους στη».