Αποκάλυψη Προς τον Ιωάννη 7:1-17

  • Τέσσερις άγγελοι συγκρατούν τους καταστροφικούς ανέμους (1-3)

  • Οι 144.000 σφραγισμένοι (4-8)

  • Ένα μεγάλο πλήθος με λευκές στολές (9-17)

7  Έπειτα, είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται στις τέσσερις γωνιές της γης, κρατώντας σφιχτά τους τέσσερις ανέμους της γης, ώστε να μη φυσήξει άνεμος πάνω στη γη ούτε πάνω στη θάλασσα ούτε πάνω σε κανένα δέντρο.  Και είδα άλλον άγγελο να ανεβαίνει από την ανατολή του ήλιου* έχοντας σφραγίδα του ζωντανού Θεού· αυτός φώναξε με δυνατή φωνή στους τέσσερις αγγέλους στους οποίους δόθηκε εξουσία να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα,  λέγοντας: «Μη βλάψετε τη γη ούτε τη θάλασσα ούτε τα δέντρα, μέχρι να σφραγίσουμε+ τους δούλους του Θεού μας στα μέτωπά τους».+  Και άκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων, 144.000,+ σφραγισμένοι από κάθε φυλή των γιων του Ισραήλ:+  Από τη φυλή του Ιούδα 12.000 σφραγισμένοι·από τη φυλή του Ρουβήν 12.000·από τη φυλή του Γαδ 12.000·  από τη φυλή του Ασήρ 12.000·από τη φυλή του Νεφθαλί 12.000·από τη φυλή του Μανασσή+ 12.000·  από τη φυλή του Συμεών 12.000·από τη φυλή του Λευί 12.000·από τη φυλή του Ισσάχαρ 12.000·  από τη φυλή του Ζαβουλών 12.000·από τη φυλή του Ιωσήφ 12.000·από τη φυλή του Βενιαμίν 12.000 σφραγισμένοι.  Έπειτα, είδα ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να αριθμήσει, από όλα τα έθνη και τις φυλές και τους λαούς και τις γλώσσες,+ οι οποίοι στέκονταν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνιού, ντυμένοι με λευκές στολές·+ και είχαν φοινικόκλαδα στα χέρια τους.+ 10  Και φωνάζουν δυνατά, λέγοντας: «Τη σωτηρία την οφείλουμε στον Θεό μας, που κάθεται στον θρόνο,+ και στο Αρνί».+ 11  Όλοι οι άγγελοι στέκονταν γύρω από τον θρόνο και τους πρεσβυτέρους+ και τα τέσσερα ζωντανά πλάσματα, και έπεσαν με το πρόσωπο κάτω ενώπιον του θρόνου και λάτρεψαν τον Θεό, 12  λέγοντας: «Αμήν! Ο αίνος, η δόξα, η σοφία, η ευχαριστία, η τιμή, η δύναμη και η ισχύς ας ανήκουν στον Θεό μας στους αιώνες των αιώνων.+ Αμήν». 13  Ένας από τους πρεσβυτέρους αποκρίθηκε και μου είπε: «Αυτοί που είναι ντυμένοι με τις λευκές στολές,+ ποιοι είναι και από πού ήρθαν;» 14  Αμέσως λοιπόν του είπα: «Κύριέ μου, εσύ γνωρίζεις». Εκείνος μου είπε: «Αυτοί είναι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη,+ και έπλυναν τις στολές τους και τις έκαναν λευκές με το αίμα του Αρνιού.+ 15  Γι’ αυτό είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και του αποδίδουν ιερή υπηρεσία ημέρα και νύχτα στον ναό του· και Εκείνος που κάθεται στον θρόνο+ θα απλώσει τη σκηνή του πάνω τους.+ 16  Δεν θα πεινάσουν πια ούτε θα διψάσουν πια ούτε θα τους χτυπήσει ο ήλιος ούτε θα υποφέρουν από καύσωνα,+ 17  επειδή το Αρνί,+ που είναι στο μέσο* του θρόνου, θα τους ποιμάνει+ και θα τους οδηγήσει σε πηγές νερών ζωής.+ Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους».+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «από τα ανατολικά».
Ή αλλιώς «κέντρο».