Έσδρας 8:1-36

  • Κατάλογος όσων επέστρεψαν μαζί με τον Έσδρα (1-14)

  • Ετοιμασίες για το ταξίδι (15-30)

  • Αναχώρηση από τη Βαβυλώνα και άφιξη στην Ιερουσαλήμ (31-36)

8  Αυτοί ήταν λοιπόν οι κεφαλές των πατρικών τους οίκων και αυτή ήταν η γενεαλογική καταγραφή όσων ανέβηκαν μαζί μου από τη Βαβυλώνα στη διάρκεια της βασιλείας του Αρταξέρξη:+  από τους γιους του Φινεές,+ ο Γηρσώμ· από τους γιους του Ιθάμαρ,+ ο Δανιήλ· από τους γιους του Δαβίδ, ο Χαττούς·  από τους γιους του Σεχανία, από τους γιους του Φαρώς, ο Ζαχαρίας, και μαζί του ήταν καταγραμμένοι 150 άρρενες·  από τους γιους του Φαάθ-μωάβ,+ ο Ελιχώ-ηναΐ, ο γιος του Ζεραΐα, και μαζί του 200 άρρενες·  από τους γιους του Ζατθού,+ ο Σεχανίας, ο γιος του Ιααζιήλ, και μαζί του 300 άρρενες·  από τους γιους του Αδίν,+ ο Αβδέ, ο γιος του Ιωνάθαν, και μαζί του 50 άρρενες·  από τους γιους του Ελάμ,+ ο Ιεσαΐας, ο γιος του Γοθολία, και μαζί του 70 άρρενες·  από τους γιους του Σεφατία,+ ο Ζεβαδίας, ο γιος του Μιχαήλ, και μαζί του 80 άρρενες·  από τους γιους του Ιωάβ, ο Αβδιού, ο γιος του Ιεχιήλ, και μαζί του 218 άρρενες· 10  από τους γιους του Βανί, ο Σελομίθ, ο γιος του Ιωσηφία, και μαζί του 160 άρρενες· 11  από τους γιους του Βηβαΐ,+ ο Ζαχαρίας, ο γιος του Βηβαΐ, και μαζί του 28 άρρενες· 12  από τους γιους του Αζγάδ,+ ο Ιωανάν, ο γιος του Ακκατάν, και μαζί του 110 άρρενες· 13  από τους γιους του Αδωνικάμ,+ αυτοί που ήταν οι τελευταίοι: ο Ελιφελέτ, ο Ιεϊήλ και ο Σεμαΐας, και μαζί τους 60 άρρενες· 14  και από τους γιους του Βιγβαΐ,+ ο Ουθαΐ και ο Ζαββούδ, και μαζί τους 70 άρρενες. 15  Και τους συγκέντρωσα κοντά στον ποταμό που ρέει προς την Ααβά,+ και στρατοπεδεύσαμε εκεί τρεις ημέρες. Όταν όμως επιθεώρησα τον λαό και τους ιερείς, δεν βρήκα εκεί κανέναν Λευίτη. 16  Έστειλα λοιπόν και κάλεσα τον Ελιέζερ, τον Αριήλ, τον Σεμαΐα, τον Ελνάθαν, τον Ιαρίβ, τον Ελνάθαν, τον Νάθαν, τον Ζαχαρία και τον Μεσουλλάμ, οι οποίοι ήταν επικεφαλής, καθώς και τον Ιωαρίβ και τον Ελνάθαν, οι οποίοι ήταν δάσκαλοι. 17  Κατόπιν τους έδωσα εντολή σχετικά με τον Ιδδώ, ο οποίος ήταν αρχηγός στον τόπο που ονομαζόταν Κασιφία. Τους είπα να πουν στον Ιδδώ και στους αδελφούς του, τους υπηρέτες του ναού* που βρίσκονταν σε εκείνον τον τόπο, να μας φέρουν διακόνους για τον οίκο του Θεού μας. 18  Εφόσον το αγαθό χέρι του Θεού μας ήταν πάνω μας, μας έφεραν έναν συνετό άντρα από τους γιους του Μααλί,+ του εγγονού του Λευί, γιου του Ισραήλ, συγκεκριμένα τον Σερεβία,+ καθώς και τους γιους του και τους αδελφούς του, 18 άντρες· 19  επίσης τον Ασαβία, και μαζί του τον Ιεσαΐα από τους Μεραρίτες,+ τους αδελφούς του και τους γιους τους, 20 άντρες. 20  Μας έφεραν επίσης 220 υπηρέτες του ναού,* τους οποίους ο Δαβίδ και οι άρχοντες έδωσαν στην υπηρεσία των Λευιτών, που είχαν όλοι τους οριστεί ονομαστικά. 21  Και κήρυξα νηστεία εκεί, στον ποταμό Ααβά, για να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού μας και να του ζητήσουμε να μας καθοδηγήσει εκείνος στο ταξίδι μας, εμάς και τα παιδιά μας και όλα τα υπάρχοντά μας. 22  Ντράπηκα να ζητήσω από τον βασιλιά στρατιώτες και ιππείς για να μας προστατεύουν από τους εχθρούς στον δρόμο, επειδή είχαμε πει στον βασιλιά: «Το αγαθό χέρι του Θεού μας είναι πάνω σε όλους όσους τον εκζητούν,+ αλλά η δύναμή του και ο θυμός του είναι εναντίον όλων όσων τον εγκαταλείπουν».+ 23  Έτσι λοιπόν, νηστέψαμε και παρακαλέσαμε τον Θεό μας για αυτό το ζήτημα, και εκείνος άκουσε την ικεσία μας.+ 24  Ύστερα ξεχώρισα 12 από τους αρχηγούς των ιερέων, συγκεκριμένα τον Σερεβία και τον Ασαβία,+ μαζί με 10 από τους αδελφούς τους. 25  Και τους ζύγισα το ασήμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, τη συνεισφορά την οποία είχαν κάνει για τον οίκο του Θεού μας ο βασιλιάς και οι σύμβουλοί του και οι άρχοντές του και όλοι οι Ισραηλίτες που βρίσκονταν εκεί.+ 26  Έτσι λοιπόν, ζύγισα και έβαλα στο χέρι τους 650 τάλαντα* ασήμι, 100 ασημένια σκεύη αξίας 2 ταλάντων, 100 τάλαντα χρυσάφι, 27  20 μικρές χρυσές κούπες αξίας 1.000 δαρεικών* και 2 σκεύη από χαλκό εξαιρετικής ποιότητας, αστραφτερό κόκκινο, πολύτιμα σαν το χρυσάφι. 28  Και τους είπα: «Εσείς είστε άγιοι για τον Ιεχωβά+ και τα σκεύη είναι άγια και το ασήμι και το χρυσάφι είναι εθελοντική προσφορά για τον Ιεχωβά, τον Θεό των προπατόρων σας. 29  Φυλάξτε τα προσεκτικά μέχρι να τα ζυγίσετε μπροστά στους αρχηγούς των ιερέων και των Λευιτών και στους άρχοντες των πατρικών οίκων του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ,+ στις αίθουσες* του οίκου του Ιεχωβά». 30  Και οι ιερείς και οι Λευίτες πήραν το ασήμι και το χρυσάφι και τα σκεύη που είχαν ζυγιστεί μπροστά τους, για να τα μεταφέρουν στην Ιερουσαλήμ, στον οίκο του Θεού μας. 31  Τελικά αναχωρήσαμε από τον ποταμό Ααβά+ τη δωδέκατη ημέρα του πρώτου μήνα+ για να πάμε στην Ιερουσαλήμ, και το χέρι του Θεού μας ήταν πάνω μας, και αυτός μας προστάτεψε από εχθρούς και ενέδρες σε όλη τη διαδρομή. 32  Φτάσαμε λοιπόν στην Ιερουσαλήμ+ και μείναμε εκεί τρεις ημέρες. 33  Και την τέταρτη ημέρα, ζυγίσαμε το ασήμι και το χρυσάφι και τα σκεύη στον οίκο του Θεού μας+ και τα παραδώσαμε στον Μερημώθ,+ γιο του Ουριγία του ιερέα, ενώ μαζί του ήταν ο Ελεάζαρ, γιος του Φινεές, και μαζί τους ήταν οι Λευίτες Ιωζαβάδ,+ γιος του Ιησού, και Νωαδίας, γιος του Βιννουί.+ 34  Όλα αυτά μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν, και το βάρος τους καταγράφηκε. 35  Εκείνοι που ήρθαν από την αιχμαλωσία, οι πρώην εξόριστοι, πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Θεό του Ισραήλ, 12 ταύρους+ για όλο τον Ισραήλ, 96 κριάρια,+ 77 αρσενικά αρνιά, 12 τράγους+ ως προσφορά για αμαρτία· όλα αυτά προσφέρθηκαν ως ολοκαύτωμα στον Ιεχωβά.+ 36  Κατόπιν δώσαμε τα διατάγματα του βασιλιά+ στους σατράπες* του και στους κυβερνήτες της περιοχής πέρα από τον Ποταμό,*+ και εκείνοι υποστήριξαν τον λαό και τον οίκο του αληθινού Θεού.+

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένους».
Ή αλλιώς «Νεθινίμ». Κυριολεκτικά «δοσμένους».
Το τάλαντο ισοδυναμούσε με 34,2 κιλά. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Ο δαρεικός ήταν περσικό χρυσό νόμισμα. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Ή αλλιώς «τραπεζαρίες».
Τίτλος που σημαίνει «προστάτες της επικράτειας» και χρησιμοποιείται εδώ για τους κυβερνήτες των επαρχιών της Περσικής Αυτοκρατορίας.
Δηλαδή τον Ευφράτη.