Έσδρας 6:1-22

  • Η έρευνα του Δαρείου και το διάταγμά του (1-12)

  • Η αποπεράτωση και τα εγκαίνια του ναού (13-18)

  • Τήρηση του Πάσχα (19-22)

6  Τότε ο βασιλιάς Δαρείος έδωσε διαταγή και έκαναν έρευνα στον χώρο όπου φυλάσσονταν τα αρχεία και οι θησαυροί στη Βαβυλώνα.  Και βρέθηκε ένας ρόλος στο κάστρο στα Εκβάτανα, στην επαρχία* της Μηδίας, στον οποίο ήταν γραμμένο το εξής υπόμνημα:  «Το πρώτο έτος του βασιλιά Κύρου, ο βασιλιάς Κύρος έδωσε διαταγή σχετικά με τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ:+ “Ας ανοικοδομηθεί ο οίκος ώστε να είναι ο τόπος όπου θα προσφέρουν θυσίες και ας τοποθετηθούν τα θεμέλιά του· το ύψος του θα είναι 60 πήχεις* και το πλάτος του 60 πήχεις,+  με τρεις σειρές μεγάλες πέτρες που θα τις κυλήσουν στη θέση τους και μία σειρά ξύλα·+ και τα έξοδα ας καλυφτούν από την κατοικία του βασιλιά.+  Επίσης, τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη του οίκου του Θεού, τα οποία ο Ναβουχοδονόσορ πήρε από τον ναό που βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ και έφερε στη Βαβυλώνα,+ ας επιστραφούν, ώστε να μπουν στη θέση τους στον ναό στην Ιερουσαλήμ και να τοποθετηθούν στον οίκο του Θεού”.+  »Τώρα λοιπόν, Ταθεναΐ, κυβερνήτη της περιοχής πέρα από τον Ποταμό,* Σεθάρ-βοζεναΐ και οι συνεργάτες σας, υποκυβερνήτες της περιοχής πέρα από τον Ποταμό,+ μείνετε μακριά από εκεί.  Μην παρεμποδίζετε το έργο που γίνεται για αυτόν τον οίκο του Θεού. Ο κυβερνήτης των Ιουδαίων και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων θα ανοικοδομήσουν αυτόν τον οίκο του Θεού στη θέση όπου ήταν προηγουμένως.  Επιπλέον, δίνω διαταγή ως προς το τι πρέπει να κάνετε για αυτούς τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων σχετικά με την ανοικοδόμηση αυτού του οίκου του Θεού: Από το βασιλικό θησαυροφυλάκιο,+ από τους φόρους της περιοχής πέρα από τον Ποταμό, πρέπει να καταβληθούν αμέσως τα έξοδα σε αυτούς τους άντρες ώστε να συνεχίσουν χωρίς διακοπή.+  Και ό,τι χρειάζεται—νεαροί ταύροι,+ καθώς και κριάρια+ και αρνιά+ για τα ολοκαυτώματα στον Θεό του ουρανού, σιτάρι,+ αλάτι,+ κρασί+ και λάδι,+ σύμφωνα με ό,τι λένε οι ιερείς που είναι στην Ιερουσαλήμ—να δίνεται οπωσδήποτε σε αυτούς συνεχώς, κάθε ημέρα, 10  ώστε να φέρνουν προσφορές που ευαρεστούν τον Θεό των ουρανών και να προσεύχονται για τη ζωή του βασιλιά και των γιων του.+ 11  Έδωσα επίσης διαταγή, αν κάποιος παραβιάσει αυτό το διάταγμα, να βγάλουν ένα δοκάρι από το σπίτι του και να τον κρεμάσουν πάνω σε αυτό, και το σπίτι του να γίνει δημόσιο αποχωρητήριο* εξαιτίας αυτής της παράβασης. 12  Και ο Θεός που έκανε να κατοικήσει το όνομά του εκεί+ ας ανατρέψει όποιον βασιλιά και όποιον λαό τολμήσει να παραβιάσει αυτή τη διαταγή και να καταστρέψει αυτόν τον οίκο του Θεού, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Εγώ, ο Δαρείος, δίνω αυτή τη διαταγή. Να εκτελεστεί αμέσως». 13  Τότε ο Ταθεναΐ, που ήταν ο κυβερνήτης της περιοχής πέρα από τον Ποταμό, ο Σεθάρ-βοζεναΐ+ και οι συνεργάτες τους έκαναν αμέσως όλα όσα είχε διατάξει ο βασιλιάς Δαρείος. 14  Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων συνέχιζαν να χτίζουν και προχωρούσαν καλά,+ υποκινούμενοι από το προφητικό έργο του Αγγαίου+ του προφήτη και του Ζαχαρία,+ του εγγονού του Ιδδώ. Τελείωσαν το χτίσιμο σύμφωνα με τη διαταγή του Θεού του Ισραήλ+ και τη διαταγή του Κύρου+ και του Δαρείου+ και του βασιλιά Αρταξέρξη+ της Περσίας. 15  Αποπεράτωσαν τον οίκο την τρίτη ημέρα του μήνα Αδάρ,* το έκτο έτος της βασιλείας του Δαρείου. 16  Έπειτα οι Ισραηλίτες, οι ιερείς, οι Λευίτες+ και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι έκαναν τα εγκαίνια* αυτού του οίκου του Θεού με χαρά. 17  Και πρόσφεραν για την εγκαινίαση αυτού του οίκου του Θεού 100 ταύρους, 200 κριάρια, 400 αρνιά και, ως προσφορά για αμαρτία για όλο τον Ισραήλ, 12 τράγους, κατ’ αντιστοιχία με τον αριθμό των φυλών του Ισραήλ.+ 18  Και διόρισαν τους ιερείς κατά τις ομάδες τους και τους Λευίτες κατά τις υποδιαιρέσεις τους για την υπηρεσία του Θεού στην Ιερουσαλήμ,+ όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του Μωυσή.+ 19  Και οι πρώην εξόριστοι τέλεσαν το Πάσχα τη δέκατη τέταρτη ημέρα του πρώτου μήνα.+ 20  Όλοι ανεξαιρέτως οι ιερείς και οι Λευίτες είχαν καθαριστεί+ και επομένως ήταν όλοι καθαροί· έσφαξαν λοιπόν την πασχαλινή θυσία για όλους τους πρώην εξορίστους, για τους συνιερείς τους και για τον εαυτό τους. 21  Κατόπιν έφαγαν από αυτήν οι Ισραηλίτες που είχαν επιστρέψει από την εξορία, καθώς και όσοι είχαν ενωθεί μαζί τους και είχαν εγκαταλείψει την ακαθαρσία των εθνών του τόπου για να λατρεύουν* τον Ιεχωβά, τον Θεό του Ισραήλ.+ 22  Επίσης τέλεσαν με χαρά τη Γιορτή των Άζυμων Άρτων+ επί εφτά ημέρες, διότι ο Ιεχωβά τούς είχε δώσει χαρά και είχε κάνει την καρδιά του βασιλιά της Ασσυρίας ευνοϊκά διακείμενη απέναντί τους,+ ώστε εκείνος τους υποστήριξε* στο έργο για τον οίκο του αληθινού Θεού, του Θεού του Ισραήλ.

Υποσημειώσεις

Ή αλλιώς «στη διοικητική περιφέρεια».
Περίπου 26,7 μ. Βλέπε Παράρτημα Β14.
Δηλαδή τον Ευφράτη.
Ή πιθανώς «σκουπιδότοπος· σωρός κοπριάς».
Ή αλλιώς «την αφιέρωση».
Κυριολεκτικά «να αναζητούν».
Κυριολεκτικά «ενίσχυσε τα χέρια τους».