2 Χρονικών 8:1-18

8  Και αφού πέρασαν είκοσι χρόνια,+ κατά τα οποία ο Σολομών έχτισε τον οίκο του Ιεχωβά+ και τη δική του κατοικία,+  τις πόλεις που είχε δώσει ο Χιράμ+ στον Σολομώντα ο Σολομών τις ανοικοδόμησε και κατόπιν έβαλε τους γιους του Ισραήλ να κατοικήσουν εκεί.  Επιπλέον, ο Σολομών πήγε στην Αιμάθ-ζωβά και υπερίσχυσε εναντίον της.  Έπειτα ανοικοδόμησε τη Θαδμώρ στην έρημο και όλες τις πόλεις αποθήκευσης+ που είχε χτίσει στην Αιμάθ.+  Στη συνέχεια έχτισε την Άνω Βαιθ-ορών+ και την Κάτω Βαιθ-ορών,+ οχυρωμένες πόλεις με τείχη,+ πόρτες και αμπάρες,+  και τη Βααλάθ+ και όλες τις πόλεις αποθήκευσης που είχαν γίνει του Σολομώντα και όλες τις πόλεις των αρμάτων+ και τις πόλεις για τους ιππείς,+ καθώς και όλα τα επιθυμητά έργα του Σολομώντα+ που επιθύμησε να χτίσει στην Ιερουσαλήμ και στον Λίβανο+ και σε όλη τη γη που εξουσίαζε.  Όσο για όλους εκείνους που απέμεναν από τους Χετταίους+ και τους Αμορραίους+ και τους Φερεζαίους+ και τους Ευαίους+ και τους Ιεβουσαίους,+ οι οποίοι δεν ήταν από τον Ισραήλ,+  από τους γιους τους που είχαν απομείνει πίσω τους στη χώρα, τους οποίους οι γιοι του Ισραήλ δεν είχαν εξοντώσει,+ ο Σολομών στρατολογούσε+ άντρες για καταναγκαστική εργασία, ως αυτή την ημέρα.+  Αλλά κανέναν από τους γιους του Ισραήλ δεν κατέστησε ο Σολομών δούλο για το έργο του·+ διότι αυτοί ήταν πολεμιστές+ και αρχηγοί στους υπασπιστές του και αρχηγοί στους αρματηλάτες+ του και στους ιππείς+ του. 10  Αυτοί ήταν οι αρχηγοί των διαχειριστών+ του Βασιλιά Σολομώντα, διακόσιοι πενήντα, οι επιστάτες του λαού.+ 11  Τη δε κόρη+ του Φαραώ ο Σολομών την ανέβασε από την Πόλη του Δαβίδ+ στην κατοικία την οποία της είχε χτίσει,+ γιατί είπε: «Αν και σύζυγός μου, δεν πρέπει να κατοικεί στην κατοικία του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, γιατί οι τόποι όπου έχει πάει η κιβωτός του Ιεχωβά είναι άγιοι».+ 12  Τότε ο Σολομών πρόσφερε ολοκαυτώματα+ στον Ιεχωβά πάνω στο θυσιαστήριο+ του Ιεχωβά που είχε χτίσει μπροστά στα προπύλαια,+ 13  σύμφωνα με την καθημερινή+ διαδικασία για τις προσφορές την οποία περιλάμβανε η εντολή του Μωυσή για τα σάββατα+ και για τη νέα σελήνη+ και για τις προσδιορισμένες γιορτές+ τρεις φορές το χρόνο,+ στη γιορτή των άζυμων άρτων+ και στη γιορτή των εβδομάδων+ και στη γιορτή των σκηνών.+ 14  Επιπρόσθετα, τοποθέτησε τις υποδιαιρέσεις+ των ιερέων στις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δαβίδ του πατέρα του,+ και τους Λευίτες+ στις θέσεις υπηρεσίας τους, για να αινούν+ και να διακονούν+ μπροστά στους ιερείς σε καθημερινή βάση,+ και τους πυλωρούς στις υποδιαιρέσεις τους για τις διάφορες πύλες·+ διότι αυτή ήταν η εντολή του Δαβίδ, του ανθρώπου του αληθινού Θεού. 15  Και δεν παρέκκλιναν από την εντολή που έδωσε ο βασιλιάς στους ιερείς και στους Λευίτες όσον αφορά κάθε ζήτημα και όσον αφορά τα αποθέματα.+ 16  Και στο έργο του Σολομώντα το καθετί ετοιμάστηκε+ σωστά από την ημέρα της τοποθέτησης του θεμελίου του οίκου του Ιεχωβά ως την αποπεράτωσή του.+ Και έτσι έγινε πλήρης ο οίκος του Ιεχωβά.+ 17  Τότε ο Σολομών πήγε στην Εσιών-γεβέρ+ και στην Ελώθ,+ στην ακτή της θάλασσας στη γη του Εδώμ.+ 18  Και ο Χιράμ+ τού έστελνε τακτικά, μέσω των υπηρετών του, πλοία και υπηρέτες που ήξεραν από θάλασσα·+ και αυτοί πήγαιναν μαζί με τους υπηρέτες του Σολομώντα στο Οφείρ+ και έπαιρναν από εκεί τετρακόσια πενήντα τάλαντα+ χρυσάφι+ και τα έφερναν στον Βασιλιά Σολομώντα.+

Υποσημειώσεις