2 Χρονικών 31:1-21

31  Και όταν τα τελείωσαν όλα αυτά, όλοι οι Ισραηλίτες+ που βρίσκονταν εκεί βγήκαν στις πόλεις του Ιούδα+ και έσπασαν τις ιερές στήλες+ και έκοψαν τους ιερούς στύλους+ και γκρέμισαν τους υψηλούς τόπους+ και τα θυσιαστήρια+ σε όλο τον Ιούδα+ και τον Βενιαμίν και τον Εφραΐμ+ και τον Μανασσή,+ ώσπου τελείωσαν· έπειτα όλοι οι γιοι του Ισραήλ επέστρεψαν στις πόλεις τους, ο καθένας στην ιδιοκτησία του.  Κατόπιν ο Εζεκίας τοποθέτησε τις υποδιαιρέσεις+ των ιερέων και των Λευιτών+ στις υποδιαιρέσεις τους, την καθεμιά σύμφωνα με την υπηρεσία της για τους ιερείς+ και για τους Λευίτες,+ όσον αφορά την προσφορά ολοκαυτώματος+ και τις θυσίες συμμετοχής,+ προκειμένου να διακονούν+ και να αποδίδουν ευχαριστίες+ και αίνο+ στις πύλες των καταυλισμών του Ιεχωβά.  Και έδινε μερίδιο ο βασιλιάς από τα δικά του αγαθά+ για τα ολοκαυτώματα,+ για τα πρωινά+ και τα βραδινά ολοκαυτώματα, καθώς και τα ολοκαυτώματα για τα σάββατα+ και για τη νέα σελήνη+ και για τις περιόδους των γιορτών,+ σύμφωνα με τα γραφόμενα στο νόμο του Ιεχωβά.+  Επιπρόσθετα, είπε στο λαό, στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, να δίνουν το μερίδιο των ιερέων+ και των Λευιτών,+ προκειμένου εκείνοι να προσηλώνονται+ αποκλειστικά στο νόμο του Ιεχωβά.+  Και μόλις ειπώθηκε ο λόγος, οι γιοι του Ισραήλ+ αύξησαν τους πρώτους καρπούς από τα σιτηρά,+ το καινούριο κρασί+ και το λάδι+ και το μέλι+ και από όλα τα προϊόντα του αγρού,+ και έφεραν με αφθονία το δέκατο από όλα.+  Όσο για τους γιους του Ισραήλ και του Ιούδα που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα,+ και αυτοί έφεραν το δέκατο από τα βόδια και τα πρόβατα και το δέκατο από τα άγια πράγματα,+ αυτά που ήταν αγιασμένα για τον Ιεχωβά τον Θεό τους. Το έφεραν και έδωσαν σωρούς επί σωρών.  Τον τρίτο+ μήνα άρχισαν τους σωρούς τοποθετώντας το κατώτερο στρώμα και τον έβδομο+ μήνα τελείωσαν.  Όταν ο Εζεκίας και οι άρχοντες+ πήγαν και είδαν τους σωρούς, ευλόγησαν+ τον Ιεχωβά και το λαό του τον Ισραήλ.+  Αργότερα ο Εζεκίας ρώτησε τους ιερείς και τους Λευίτες σχετικά με τους σωρούς.+ 10  Και ο Αζαρίας,+ ο πρωθιερέας από τον οίκο του Σαδώκ,+ του είπε, ναι, είπε: «Από τον καιρό που άρχισαν να φέρνουν τη συνεισφορά+ στον οίκο του Ιεχωβά τρώμε και χορταίνουμε+ και έχουμε άφθονο περίσσευμα·+ διότι ο Ιεχωβά έχει ευλογήσει το λαό του,+ και ό,τι έχει απομείνει είναι αυτή η πληθώρα των αγαθών». 11  Τότε ο Εζεκίας είπε να ετοιμάσουν τραπεζαρίες+ στον οίκο του Ιεχωβά. Και τις ετοίμασαν. 12  Και εξακολούθησαν να φέρνουν τη συνεισφορά+ και το δέκατο+ και τα άγια πράγματα με πιστότητα·+ και ο Χωνανίας ο Λευίτης είχε την ηγεσία σχετικά με αυτά, και δεύτερος ήταν ο Σιμεΐ ο αδελφός του. 13  Και ο Ιεχιήλ και ο Αζαζίας και ο Ναχάθ και ο Ασαήλ και ο Ιεριμώθ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιήλ και ο Ισμαχίας και ο Μαχάθ και ο Βεναΐας ήταν επίτροποι στο πλευρό του Χωνανία και του Σιμεΐ του αδελφού του, σύμφωνα με προσταγή του Εζεκία του βασιλιά, και ο Αζαρίας+ ήταν αυτός που ηγούνταν στον οίκο του αληθινού Θεού. 14  Και ο Κορί, ο γιος του Ιμνά του Λευίτη, ήταν ο πυλωρός+ στην ανατολή,+ υπεύθυνος για τις εθελοντικές+ προσφορές του αληθινού Θεού, για να δίνει τη συνεισφορά+ του Ιεχωβά και τα αγιότατα πράγματα.+ 15  Και υπό την επιστασία του ήταν ο Εδέμ και ο Μινιαμίν και ο Ιησούς και ο Σεμαΐας, ο Αμαρίας και ο Σεχανίας, στις πόλεις των ιερέων,+ σε έμπιστη θέση,+ για να τροφοδοτούν τους αδελφούς τους στις υποδιαιρέσεις,+ εξίσου τον μεγάλο και τον μικρό·+ 16  καθώς και τους άρρενες της γενεαλογικής+ τους καταγραφής από τριών χρονών και πάνω,+ όλους εκείνους που πήγαιναν στον οίκο του Ιεχωβά σε καθημερινή βάση, για την υπηρεσία τους ανάλογα με τις υποχρεώσεις που είχαν σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις τους. 17  Αυτή είναι η γενεαλογική καταγραφή των ιερέων κατά τον οίκο των πατέρων+ τους, καθώς και των Λευιτών,+ από είκοσι+ χρονών και πάνω, κατά τις υποχρεώσεις που είχαν στις υποδιαιρέσεις τους·+ 18  τόσο για τη γενεαλογική καταγραφή όλων των παιδιών τους, των γυναικών τους και των γιων τους και των θυγατέρων τους, για ολόκληρη την εκκλησία—επειδή, στην έμπιστη θέση τους,+ αυτοί αγίαζαν+ τον εαυτό τους για αυτό που ήταν άγιο— 19  όσο και για τους γιους του Ααρών,+ τους ιερείς, στους αγρούς+ του βοσκότοπου των πόλεών τους. Σε όλες τις διάφορες πόλεις υπήρχαν άντρες που είχαν οριστεί ονομαστικά για να δίνουν μερίδες σε κάθε άρρενα από τους ιερείς και σε ολόκληρη τη γενεαλογική καταγραφή των Λευιτών. 20  Και ο Εζεκίας έκανε το ίδιο σε όλο τον Ιούδα και συνέχισε να πράττει το καλό+ και το σωστό+ και το πιστό+ ενώπιον του Ιεχωβά του Θεού του. 21  Και σε κάθε έργο που άρχισε ως προς την υπηρεσία+ του οίκου του αληθινού Θεού και ως προς το νόμο+ και ως προς την εντολή να αναζητάει+ τον Θεό του, ενεργούσε με όλη του την καρδιά+ και είχε επιτυχία.+

Υποσημειώσεις