2 Χρονικών 3:1-17

3  Τελικά ο Σολομών άρχισε να χτίζει τον οίκο του Ιεχωβά+ στην Ιερουσαλήμ, στο Όρος Μοριά,+ εκεί που είχε εμφανιστεί [ο Ιεχωβά] στον Δαβίδ τον πατέρα του,+ στον τόπο που είχε ετοιμάσει ο Δαβίδ στο αλώνι του Ορνάν+ του Ιεβουσαίου.  Άρχισε, λοιπόν, να χτίζει το δεύτερο μήνα, τη δεύτερη ημέρα, στο τέταρτο έτος της βασιλείας του.+  Και αυτό έθεσε ως θεμέλιο ο Σολομών για να χτίσει τον οίκο του αληθινού Θεού: το μήκος σε πήχεις σύμφωνα με τον παλιότερο τρόπο μέτρησης ήταν εξήντα πήχεις και το πλάτος είκοσι πήχεις.+  Και τα προπύλαια+ που βρίσκονταν μπροστά από την επιμήκη πλευρά ήταν είκοσι πήχεις κατά πλάτος του οίκου και είχαν ύψος εκατόν είκοσι· και τα επικάλυψε εσωτερικά με καθαρό χρυσάφι.  Και το μεγάλο οίκο+ τον κάλυψε με ξύλο αρκεύθου και στη συνέχεια τον κάλυψε με καλό χρυσάφι+ και κατόπιν έβαλε πάνω του απεικονίσεις φοινίκων+ και αλυσίδες.+  Επιπλέον, επικάλυψε τον οίκο με πολύτιμη πέτρα για ομορφιά·+ και το χρυσάφι+ ήταν χρυσάφι από τη χώρα του χρυσού.  Και κάλυψε τον οίκο, τα δοκάρια της οροφής, τα κατώφλια και τους τοίχους του και τις πόρτες του με χρυσάφι·+ και σκάλισε χερουβείμ πάνω στους τοίχους.+  Και έφτιαξε τον οίκο που αποτελούσε τα Άγια των Αγίων,+ του οποίου το μήκος σε αντιστοιχία με το πλάτος του οίκου ήταν είκοσι πήχεις και το πλάτος του ήταν είκοσι πήχεις·+ και κατόπιν τον κάλυψε με καλό χρυσάφι που έφτανε τα εξακόσια τάλαντα.  Το δε βάρος των καρφιών+ ήταν πενήντα σίκλοι χρυσάφι· και τα ανώγεια τα κάλυψε με χρυσάφι. 10  Κατόπιν έφτιαξε στον οίκο που αποτελούσε τα Άγια των Αγίων δύο ομοιώματα χερουβείμ,+ και τα επικάλυψε με χρυσάφι.+ 11  Οι φτερούγες των χερουβείμ+ είχαν μήκος είκοσι πήχεις· η μία φτερούγα, η οποία ήταν πέντε πήχεις, ακουμπούσε στον τοίχο του οίκου και η άλλη φτερούγα, η οποία ήταν πέντε πήχεις, ακουμπούσε στη φτερούγα του άλλου χερούβ.+ 12  Και η φτερούγα του ενός χερούβ, η οποία ήταν πέντε πήχεις, ακουμπούσε στον τοίχο του οίκου και η άλλη φτερούγα, η οποία ήταν πέντε πήχεις, άγγιζε τη φτερούγα του άλλου χερούβ.+ 13  Οι φτερούγες αυτών των χερουβείμ είχαν άνοιγμα είκοσι πήχεις· και αυτά στέκονταν στα πόδια τους με το πρόσωπό τους στραμμένο προς τα μέσα. 14  Επιπρόσθετα, έφτιαξε την κουρτίνα,+ από μπλε κλωστή+ και μαλλί βαμμένο πορφυροκόκκινο και βυσσινί και εκλεκτό ύφασμα, και κέντησε χερουβείμ πάνω της.+ 15  Κατόπιν έφτιαξε μπροστά στον οίκο δύο στύλους+ που είχαν τριάντα πέντε πήχεις μήκος· το δε κιονόκρανο+ που ήταν στην κορυφή του καθενός ήταν πέντε πήχεις. 16  Επιπρόσθετα, έφτιαξε αλυσίδες+ που έμοιαζαν με περιδέραια και τις έβαλε στις κορυφές των στύλων, και έφτιαξε εκατό ρόδια+ και τα έβαλε πάνω στις αλυσίδες. 17  Και έστησε τους στύλους μπροστά στο ναό, έναν δεξιά και έναν αριστερά, και κατόπιν κάλεσε το όνομα του δεξιού Ιαχίν και το όνομα του αριστερού Βοόζ.+

Υποσημειώσεις