2 Χρονικών 23:1-21

23  Και τον έβδομο χρόνο ο Ιωδαέ+ εκδήλωσε θάρρος και περιέλαβε σε διαθήκη μαζί του τους εκατόνταρχους,+ συγκεκριμένα, τον Αζαρία, το γιο του Ιεροάμ, και τον Ισμαήλ, το γιο του Ιεχωανάν, και τον Αζαρία, το γιο του Ωβήδ, και τον Μαασία, το γιο του Αδαΐα, και τον Ελισαφάτ, το γιο του Ζιχρί.  Ύστερα γύρισαν όλο τον Ιούδα και συγκέντρωσαν τους Λευίτες+ από όλες τις πόλεις του Ιούδα και τις κεφαλές+ των πατρικών+ οίκων του Ισραήλ. Και ήρθαν στην Ιερουσαλήμ.  Και όλη η εκκλησία σύναψε διαθήκη+ με το βασιλιά στον οίκο+ του αληθινού Θεού και κατόπιν εκείνος τους είπε: «Κοιτάξτε! Ο γιος+ του βασιλιά θα βασιλέψει,+ όπως υποσχέθηκε ο Ιεχωβά σχετικά με τους γιους του Δαβίδ.+  Αυτό θα κάνετε: το ένα τρίτο από εσάς που θα έρθετε το σάββατο,+ από τους ιερείς+ και από τους Λευίτες,+ θα σταθείτε θυρωροί·+  και ένα τρίτο θα βρίσκεται στην κατοικία του βασιλιά·+ και ένα τρίτο θα βρίσκεται στην Πύλη του Θεμελίου·+ και όλος ο λαός θα βρίσκεται στις αυλές+ του οίκου του Ιεχωβά.  Και μην αφήσετε να μπει κανείς στον οίκο του Ιεχωβά+ παρά μόνο οι ιερείς και όσοι Λευίτες διακονούν.+ Αυτοί θα μπουν επειδή αποτελούν άγια ομάδα,+ και όλος ο λαός θα τηρήσει την υποχρέωση που έχει προς τον Ιεχωβά.  Και οι Λευίτες πρέπει να περικυκλώσουν το βασιλιά ολόγυρα,+ έχοντας ο καθένας τα όπλα του στα χέρια του· και όποιος μπει μέσα στον οίκο πρέπει να θανατωθεί. Και να μένετε με το βασιλιά όταν μπαίνει και όταν βγαίνει».  Και οι Λευίτες και όλος ο Ιούδας ενήργησαν σύμφωνα με όλα όσα είχε διατάξει+ ο Ιωδαέ+ ο ιερέας. Έτσι λοιπόν, πήρε ο καθένας τους άντρες του που μπήκαν το σάββατο, καθώς και εκείνους που βγήκαν το σάββατο,+ γιατί ο Ιωδαέ ο ιερέας δεν είχε αποδεσμεύσει τις υποδιαιρέσεις+ από την υπηρεσία τους.  Επιπλέον, ο Ιωδαέ ο ιερέας έδωσε στους εκατόνταρχους+ τα δόρατα και τις ασπίδες και τις στρογγυλές ασπίδες+ του Βασιλιά Δαβίδ+ που βρίσκονταν στον οίκο του αληθινού Θεού.+ 10  Και τοποθέτησε όλο το λαό,+ με τον καθένα να έχει το δόρυ του στο χέρι του, από τη δεξιά πλευρά του οίκου μέχρι και την αριστερή πλευρά του οίκου, κοντά στο θυσιαστήριο και κοντά στον οίκο, ολόγυρα και κοντά στο βασιλιά. 11  Τότε έφεραν έξω+ το γιο του βασιλιά και του έβαλαν το διάδημα+ και τη Μαρτυρία+ και τον έκαναν βασιλιά, και ο Ιωδαέ και οι γιοι του τον έχρισαν+ και είπαν: «Είθε να ζει ο βασιλιάς!»+ 12  Όταν η Γοθολία άκουσε τον ήχο από το λαό που έτρεχε και αινούσε το βασιλιά,+ πήγε αμέσως στο λαό που ήταν στον οίκο του Ιεχωβά. 13  Τότε είδε το βασιλιά να στέκεται κοντά στο στύλο+ του, στην είσοδο, και τους άρχοντες+ και τις σάλπιγγες+ να είναι κοντά στο βασιλιά· και όλος ο λαός του τόπου χαιρόταν+ και σάλπιζε+ με τις σάλπιγγες, καθώς και οι υμνωδοί+ με τα μουσικά όργανα και εκείνοι που έδιναν το σήμα για να αναπέμπεται αίνος. Αμέσως η Γοθολία έσκισε τα ενδύματά της και είπε: «Συνωμοσία! Συνωμοσία!»+ 14  Ο Ιωδαέ ο ιερέας, όμως, έφερε τους εκατόνταρχους έξω, τους διορισμένους μέσα από τη στρατιωτική δύναμη, και τους είπε: «Βγάλτε την μέσα από τις γραμμές·+ και όποιος πάει πίσω της να θανατωθεί με σπαθί!» Διότι είχε πει ο ιερέας: «Μην τη θανατώσετε μέσα στον οίκο του Ιεχωβά». 15  Έβαλαν, λοιπόν, τα χέρια τους πάνω της. Και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πύλης των αλόγων, την οποία είχε η κατοικία του βασιλιά, αμέσως τη θανάτωσαν εκεί.+ 16  Κατόπιν ο Ιωδαέ σύναψε διαθήκη ανάμεσα στον ίδιο και σε όλο το λαό και στο βασιλιά ότι θα παρέμεναν λαός+ του Ιεχωβά. 17  Έπειτα όλος ο λαός πήγε στον οίκο του Βάαλ και τον γκρέμισε·+ και τα θυσιαστήριά+ του και τις εικόνες του τα έσπασαν,+ ενώ τον Ματτάν,+ τον ιερέα του Βάαλ, τον σκότωσαν+ μπροστά στα θυσιαστήρια. 18  Επιπρόσθετα, ο Ιωδαέ έδωσε τις θέσεις υπηρεσίας για τον οίκο του Ιεχωβά στα χέρια των ιερέων και των Λευιτών, τους οποίους ο Δαβίδ+ είχε κατανείμει σε υποδιαιρέσεις για τον οίκο του Ιεχωβά, προκειμένου να προσφέρουν τα ολοκαυτώματα του Ιεχωβά σύμφωνα με τα γραφόμενα στο νόμο του Μωυσή,+ με χαρά και με ύμνους από τα χέρια του Δαβίδ. 19  Τοποθέτησε, λοιπόν, τους πυλωρούς+ στις πύλες+ του οίκου του Ιεχωβά ώστε να μην μπαίνει κανείς που ήταν ακάθαρτος από οποιαδήποτε άποψη. 20  Και πήρε τους εκατόνταρχους+ και τους εξέχοντες και τους άρχοντες του λαού και όλο το λαό του τόπου και κατέβασε το βασιλιά από τον οίκο του Ιεχωβά.+ Και πήγαν από την άνω πύλη στην κατοικία του βασιλιά και έβαλαν το βασιλιά να καθήσει στο θρόνο+ της βασιλείας. 21  Και όλος ο λαός του τόπου συνέχισε να χαίρεται·+ και η πόλη δεν είχε αναστάτωση· όσο για τη Γοθολία, αυτήν την είχαν θανατώσει με σπαθί.+

Υποσημειώσεις