2 Χρονικών 17:1-19

17  Και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ιωσαφάτ+ ο γιος του και να ισχυροποιεί τη θέση του ως προς τον Ισραήλ.  Και τοποθέτησε στρατιωτικές δυνάμεις σε όλες τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα και τοποθέτησε φρουρές στη γη του Ιούδα και στις πόλεις του Εφραΐμ που είχε καταλάβει ο Ασά ο πατέρας του.+  Ο δε Ιεχωβά παρέμενε με τον Ιωσαφάτ+ επειδή περπάτησε στις παλιότερες οδούς του Δαβίδ του προπάτορά του+ και δεν αναζήτησε τους Βάαλ.+  Διότι τον Θεό του πατέρα του αναζήτησε+ και σύμφωνα με την εντολή του περπάτησε,+ όχι σύμφωνα με ό,τι έκανε ο Ισραήλ.+  Και ο Ιεχωβά διατηρούσε τη βασιλεία εδραιωμένη στο χέρι του·+ και όλος ο Ιούδας έδινε δώρα+ στον Ιωσαφάτ και εκείνος απέκτησε πλούτη και δόξα σε αφθονία.+  Και η καρδιά του απέκτησε τόλμη στις οδούς+ του Ιεχωβά και μάλιστα αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους+ και τους ιερούς στύλους+ από τον Ιούδα.  Και το τρίτο έτος της βασιλείας του κάλεσε τους άρχοντές του, συγκεκριμένα, τον Βεν-αΐλ και τον Αβδιού και τον Ζαχαρία και τον Νεθανήλ και τον Μιχαΐα, για να διδάξουν στις πόλεις του Ιούδα,  και μαζί με αυτούς, τους Λευίτες, τον Σεμαΐα και τον Νεθανία και τον Ζεβαδία και τον Ασαήλ και τον Σεμιραμώθ και τον Ιεχωνάθαν και τον Αδωνία και τον Τωβιγία και τον Τωβ-αδωνία τους Λευίτες, και μαζί με αυτούς τον Ελισαμά και τον Ιωράμ τους ιερείς.+  Και άρχισαν να διδάσκουν+ στον Ιούδα, και μαζί τους είχαν το βιβλίο του νόμου+ του Ιεχωβά· και γύριζαν όλες τις πόλεις του Ιούδα και δίδασκαν το λαό. 10  Και ο τρόμος+ του Ιεχωβά έπεσε πάνω σε όλα τα βασίλεια των τόπων που ήταν ολόγυρα στον Ιούδα και δεν πολέμησαν εναντίον του Ιωσαφάτ.+ 11  Και από τους Φιλισταίους έφερναν στον Ιωσαφάτ δώρα+ και χρήματα ως φόρο υποτελείας.+ Και οι Άραβες+ επίσης του έφερναν ποίμνια, εφτά χιλιάδες εφτακόσια κριάρια και εφτά χιλιάδες εφτακόσιους τράγους.+ 12  Και ο Ιωσαφάτ πρόκοβε και μεγαλυνόταν+ πάρα πολύ· και έχτισε οχυρώματα+ και πόλεις αποθήκευσης+ στον Ιούδα. 13  Και είχε πολλά συμφέροντα στις πόλεις του Ιούδα· και υπήρχαν πολεμιστές,+ γενναίοι και κραταιοί άντρες,+ στην Ιερουσαλήμ. 14  Και αυτές ήταν οι θέσεις υπηρεσίας τους κατά τον οίκο των προπατόρων τους: Από τον Ιούδα οι χιλίαρχοι, ο Αδνάχ ο αρχηγός, και μαζί του τριακόσιες χιλιάδες γενναίοι και κραταιοί άντρες.+ 15  Και υπό τον έλεγχό του ήταν ο Ιεχωανάν ο αρχηγός, και μαζί του διακόσιες ογδόντα χιλιάδες. 16  Επίσης, υπό τον έλεγχό του ήταν ο Αμασίας, ο γιος του Ζιχρί, που ήταν εθελοντής+ για τον Ιεχωβά, και μαζί του διακόσιες χιλιάδες γενναίοι και κραταιοί άντρες. 17  Και από τον Βενιαμίν+ ήταν ο Ελιαδά, ο γενναίος και κραταιός άντρας, και μαζί του διακόσιες χιλιάδες άντρες οπλισμένοι με τόξο και ασπίδα.+ 18  Και υπό τον έλεγχό του ήταν ο Ιεχωζαβάδ, και μαζί του εκατόν ογδόντα χιλιάδες άντρες εξαρτισμένοι για το στρατό. 19  Αυτοί διακονούσαν το βασιλιά εκτός από εκείνους που τοποθέτησε ο βασιλιάς στις οχυρωμένες πόλεις+ όλου του Ιούδα.

Υποσημειώσεις