2 Χρονικών 12:1-16

12  Και μόλις η βασιλεία του Ροβοάμ εδραιώθηκε+ και μόλις έγινε ισχυρός, εγκατέλειψε το νόμο του Ιεχωβά,+ το ίδιο και όλος ο Ισραήλ+ μαζί του.  Και στο πέμπτο έτος του Βασιλιά Ροβοάμ,+ ο Σισάκ,+ ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ (διότι είχαν συμπεριφερθεί άπιστα προς τον Ιεχωβά)+  με χίλια διακόσια άρματα+ και με εξήντα χιλιάδες ιππείς· και αναρίθμητος+ ήταν ο λαός που ήρθε μαζί του από την Αίγυπτο—Λίβυοι,+ Σουκιίμ και Αιθίοπες.+  Και κατέλαβε τις οχυρωμένες πόλεις του Ιούδα+ και τελικά έφτασε ως την Ιερουσαλήμ.+  Και ο Σεμαΐας+ ο προφήτης πήγε στον Ροβοάμ και στους άρχοντες του Ιούδα που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ εξαιτίας του Σισάκ και τους είπε: «Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Εσείς με εγκαταλείψατε·+ σας εγκατέλειψα,+ λοιπόν, και εγώ στο χέρι του Σισάκ”».  Τότε οι άρχοντες του Ισραήλ και ο βασιλιάς ταπείνωσαν+ τον εαυτό τους και είπαν: «Ο Ιεχωβά είναι δίκαιος».+  Και όταν είδε+ ο Ιεχωβά ότι ταπείνωσαν τον εαυτό τους, ήρθε ο λόγος του Ιεχωβά στον Σεμαΐα,+ λέγοντας: «Αυτοί ταπείνωσαν τον εαυτό τους.+ Δεν θα τους καταστρέψω και σε λίγο θα τους παράσχω διαφυγή, και η οργή μου δεν θα εκχυθεί πάνω στην Ιερουσαλήμ από το χέρι του Σισάκ.+  Αλλά θα γίνουν υπηρέτες του+ για να μάθουν πόσο διαφορετικό είναι να υπηρετούν+ εμένα από το να υπηρετούν τα βασίλεια των διαφόρων τόπων».+  Ο Σισάκ,+ λοιπόν, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ανέβηκε εναντίον της Ιερουσαλήμ και πήρε τους θησαυρούς του οίκου του Ιεχωβά+ και τους θησαυρούς της κατοικίας του βασιλιά.+ Τα πήρε όλα· πήρε και τις χρυσές ασπίδες που είχε φτιάξει ο Σολομών.+ 10  Γι’ αυτό, ο Βασιλιάς Ροβοάμ έφτιαξε αντί για αυτές χάλκινες ασπίδες, και τις παρέδωσε στα χέρια των αρχηγών των δρομέων,+ που ήταν φρουροί+ στην είσοδο της κατοικίας του βασιλιά.+ 11  Και όποτε πήγαινε ο βασιλιάς στον οίκο του Ιεχωβά, οι δρομείς έμπαιναν βαστάζοντάς τες και κατόπιν τις επέστρεφαν στο φυλάκιο των δρομέων.+ 12  Και επειδή ταπείνωσε τον εαυτό του, ο θυμός του Ιεχωβά απομακρύνθηκε από αυτόν,+ και δεν σκέφτηκε να τους καταστρέψει εντελώς.+ Άλλωστε, υπήρχαν καλά πράγματα στον Ιούδα.+ 13  Και ο Βασιλιάς Ροβοάμ συνέχισε να ισχυροποιεί τη θέση του στην Ιερουσαλήμ και εξακολούθησε να βασιλεύει· διότι ο Ροβοάμ+ ήταν σαράντα ενός χρονών όταν άρχισε να βασιλεύει, και δεκαεφτά χρόνια βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ, την πόλη+ που είχε εκλέξει ο Ιεχωβά από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να θέσει το όνομά του εκεί.+ Και το όνομα της μητέρας του ήταν Νααμά+ η Αμμωνίτισσα.+ 14  Αλλά αυτός έπραξε το κακό,+ γιατί δεν είχε προσηλώσει την καρδιά του στο να αναζητάει τον Ιεχωβά.+ 15  Όσο για τις υποθέσεις του Ροβοάμ, τις πρώτες και τις τελευταίες,+ δεν είναι γραμμένες αυτές στα λόγια του Σεμαΐα+ του προφήτη και του Ιδδώ+ του οραματιστή κατά γενεαλογική καταγραφή; Και υπήρχαν πόλεμοι μεταξύ του Ροβοάμ+ και του Ιεροβοάμ+ πάντοτε. 16  Τελικά ο Ροβοάμ πλάγιασε με τους προπάτορές του+ και θάφτηκε στην Πόλη του Δαβίδ·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Αβιά+ ο γιος του.

Υποσημειώσεις