2 Σαμουήλ 9:1-13

9  Και είπε ο Δαβίδ: «Έχει απομείνει κανείς από τον οίκο του Σαούλ, ώστε να εκδηλώσω στοργική καλοσύνη+ προς αυτόν για χάρη του Ιωνάθαν;»+  Ο οίκος, τώρα, του Σαούλ είχε έναν υπηρέτη ονόματι Ζιβά.+ Τον κάλεσαν, λοιπόν, να πάει στον Δαβίδ και τότε ο βασιλιάς τού είπε: «Εσύ είσαι ο Ζιβά;» Και εκείνος είπε: «Ο υπηρέτης σου».  Στη συνέχεια ο βασιλιάς είπε: «Δεν υπάρχει πια κανείς από τον οίκο του Σαούλ, ώστε να εκδηλώσω προς αυτόν τη στοργική καλοσύνη του Θεού;»+ Και ο Ζιβά είπε στο βασιλιά: «Υπάρχει ακόμη ένας γιος του Ιωνάθαν, που έχει αναπηρία στα πόδια».+  Τότε ο βασιλιάς τού είπε: «Πού είναι αυτός;» Και ο Ζιβά είπε στο βασιλιά: «Είναι στο σπίτι του Μαχίρ,+ του γιου του Αμμιήλ, στη Λο-δεβάρ».+  Αμέσως ο Βασιλιάς Δαβίδ έστειλε και τον πήραν από το σπίτι του Μαχίρ, του γιου του Αμμιήλ, στη Λο-δεβάρ.  Και μόλις ο Μεφιβοσθέ, ο γιος του Ιωνάθαν, γιου του Σαούλ, ήρθε στον Δαβίδ, έπεσε με το πρόσωπο κάτω και πρόσπεσε.+ Τότε ο Δαβίδ είπε: «Μεφιβοσθέ!» Και εκείνος είπε: «Ορίστε! Ο υπηρέτης σου».  Στη συνέχεια ο Δαβίδ τού είπε: «Μη φοβάσαι, γιατί εξάπαντος θα εκδηλώσω στοργική καλοσύνη+ προς εσένα για χάρη του Ιωνάθαν του πατέρα σου·+ και θα σου επιστρέψω όλους τους αγρούς+ του Σαούλ του παππού σου, και εσύ θα τρως ψωμί στο τραπέζι μου μόνιμα».+  Τότε εκείνος πρόσπεσε και είπε: «Τι είναι ο υπηρέτης σου, ώστε έστρεψες το πρόσωπό σου προς έναν ψόφιο σκύλο+ σαν εμένα;»  Κατόπιν ο βασιλιάς κάλεσε τον Ζιβά, τον υπηρέτη του Σαούλ, και του είπε: «Όλα όσα ανήκαν στον Σαούλ και σε όλο του τον οίκο τα δίνω+ στον εγγονό του κυρίου σου. 10  Και εσύ να καλλιεργείς τη γη για αυτόν, εσύ και οι γιοι σου και οι υπηρέτες σου, και να μαζεύεις τη συγκομιδή, και αυτή θα είναι τροφή για τους ανθρώπους που έχει ο εγγονός του κυρίου σου, και εκείνοι θα την τρώνε· αλλά ο Μεφιβοσθέ, ο εγγονός του κυρίου σου, θα τρώει ψωμί στο τραπέζι μου μόνιμα».+ Ο δε Ζιβά είχε δεκαπέντε γιους και είκοσι υπηρέτες.+ 11  Και είπε ο Ζιβά στο βασιλιά: «Σύμφωνα με όλα όσα διατάζει ο κύριός μου ο βασιλιάς τον υπηρέτη του, έτσι θα ενεργήσει ο υπηρέτης σου· ο Μεφιβοσθέ,+ όμως, τρώει στο τραπέζι μου σαν ένας από τους γιους του βασιλιά». 12  Είχε δε ο Μεφιβοσθέ έναν μικρό γιο του οποίου το όνομα ήταν Μιχά·+ και όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του Ζιβά ήταν υπηρέτες του Μεφιβοσθέ. 13  Και ο Μεφιβοσθέ κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, γιατί έτρωγε μόνιμα στο τραπέζι του βασιλιά·+ και είχε αναπηρία και στα δυο του πόδια.+

Υποσημειώσεις