2 Σαμουήλ 8:1-18

8  Μετά από αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλισταίους+ και τους καθυπέταξε,+ και πήρε ο Δαβίδ τη Μεθέγ-αμμά από το χέρι των Φιλισταίων.  Στη συνέχεια πάταξε τους Μωαβίτες+ και τους μέτρησε με σχοινί, βάζοντάς τους να ξαπλώσουν στη γη, ώστε να μετρήσει δύο σχοινιά και αυτούς να τους θανατώσει, και ένα ολόκληρο σχοινί και αυτούς να τους αφήσει να ζήσουν·+ και οι Μωαβίτες έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ+ που έφερναν φόρο υποτελείας.+  Και ο Δαβίδ πάταξε τον Αδαδέζερ,+ το γιο του Ρεώβ, το βασιλιά της Ζωβά,+ καθώς αυτός πήγαινε να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο στον ποταμό Ευφράτη.+  Και ο Δαβίδ έπιασε από αυτόν χίλιους εφτακόσιους ιππείς και είκοσι χιλιάδες πεζούς·+ και έκοψε ο Δαβίδ τους τένοντες+ σε όλα τα άλογα των αρμάτων,+ αλλά άφησε εκατό από τα άλογα των αρμάτων.  Όταν η Συρία της Δαμασκού+ ήρθε να βοηθήσει τον Αδαδέζερ, το βασιλιά της Ζωβά, ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους είκοσι δύο χιλιάδες άντρες.+  Επιπρόσθετα, ο Δαβίδ έβαλε φρουρές+ στη Συρία της Δαμασκού· και οι Σύριοι έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ που έφερναν φόρο υποτελείας.+ Και ο Ιεχωβά έσωζε τον Δαβίδ οπουδήποτε πήγαινε.+  Επιπλέον, ο Δαβίδ πήρε τις στρογγυλές ασπίδες+ τις χρυσές που είχαν οι υπηρέτες του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ.  Και από τη Βετάχ και τη Βερωθαΐ, πόλεις του Αδαδέζερ, ο Βασιλιάς Δαβίδ πήρε χαλκό σε πολύ μεγάλη ποσότητα.+  Και ο Θοΐ, ο βασιλιάς της Αιμάθ,+ άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε όλη τη στρατιωτική δύναμη του Αδαδέζερ.+ 10  Γι’ αυτό, ο Θοΐ έστειλε τον Ιεχωράμ το γιο του στον Βασιλιά Δαβίδ για να τον ρωτήσει αν είναι καλά+ και να τον συγχαρεί για το ότι πολέμησε εναντίον του Αδαδέζερ και τον πάταξε (διότι ο Αδαδέζερ είχε εκπαιδευτεί για πόλεμο εναντίον του Θοΐ)· και στο χέρι του υπήρχαν αντικείμενα ασημένια και αντικείμενα χρυσά και αντικείμενα χάλκινα.+ 11  Και αυτά επίσης ο Βασιλιάς Δαβίδ τα αγίασε για τον Ιεχωβά, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε αγιάσει από όλα τα έθνη τα οποία είχε καθυποτάξει:+ 12  από τη Συρία και από τον Μωάβ+ και από τους γιους του Αμμών και από τους Φιλισταίους+ και από τον Αμαλήκ+ και από τα λάφυρα που πήρε από τον Αδαδέζερ, το γιο του Ρεώβ, το βασιλιά της Ζωβά.+ 13  Και έκανε ο Δαβίδ όνομα όταν γύρισε αφού είχε πατάξει τους Εδωμίτες στην Κοιλάδα του Αλατιού+—δεκαοχτώ χιλιάδες.+ 14  Και έβαλε φρουρές στον Εδώμ.+ Σε όλο τον Εδώμ έβαλε φρουρές, και όλοι οι Εδωμίτες έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ·+ και ο Ιεχωβά έσωζε τον Δαβίδ οπουδήποτε πήγαινε.+ 15  Και ο Δαβίδ εξακολούθησε να βασιλεύει σε όλο τον Ισραήλ·+ και παρείχε ο Δαβίδ δικαστικές αποφάσεις και δικαιοσύνη+ για όλο το λαό του.+ 16  Και ο Ιωάβ,+ ο γιος της Σερουίας, ήταν επικεφαλής του στρατεύματος· και ο Ιωσαφάτ,+ ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. 17  Και ο Σαδώκ,+ ο γιος του Αχιτώβ, και ο Αχιμέλεχ,+ ο γιος του Αβιάθαρ, ήταν ιερείς· και ο Σεραΐας ήταν γραμματέας. 18  Και ο Βεναΐας,+ ο γιος του Ιωδαέ, ήταν επικεφαλής των Χερεθαίων+ και των Φαλεθαίων.+ Οι δε γιοι του Δαβίδ έγιναν ιερείς.+

Υποσημειώσεις