2 Βασιλέων 22:1-20

22  Οχτώ χρονών ήταν ο Ιωσίας+ όταν άρχισε να βασιλεύει, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ τριάντα ένα χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεδιδά, κόρη του Αδαΐα από τη Βοσκάθ.+  Και έπραξε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά+ και περπάτησε σε όλη την οδό του Δαβίδ του προπάτορά+ του και δεν εκτράπηκε δεξιά ή αριστερά.+  Και το δέκατο όγδοο έτος του Βασιλιά Ιωσία ο βασιλιάς έστειλε τον Σαφάν,+ το γιο του Αζαλία, γιου του Μεσουλλάμ, το γραμματέα, στον οίκο του Ιεχωβά, λέγοντας:  «Ανέβα στον Χελκία+ τον αρχιερέα,+ και ας συγκεντρώσει αυτός όλα τα χρήματα+ που φέρνονται στον οίκο του Ιεχωβά,+ τα οποία έχουν μαζέψει οι θυρωροί+ από το λαό·  και ας τα δώσουν στα χέρια αυτών που κάνουν το έργο+ στον οίκο του Ιεχωβά, στους διορισμένους, ώστε να δοθούν σε εκείνους που κάνουν το έργο οι οποίοι βρίσκονται στον οίκο του Ιεχωβά για να επισκευάσουν τις ρωγμές του οίκου,+  στους τεχνίτες και στους οικοδόμους και στους χτίστες, και για να αγοράσουν ξύλα και πελεκημένες πέτρες για να επισκευαστεί ο οίκος.+  Ωστόσο, δεν πρέπει να ζητείται λογαριασμός για τα χρήματα από αυτούς στων οποίων τα χέρια παραδίδονται,+ γιατί αυτοί εργάζονται με πιστότητα».+  Αργότερα ο Χελκίας+ ο αρχιερέας είπε στον Σαφάν+ το γραμματέα:+ «Βρήκα το βιβλίο του νόμου+ στον οίκο του Ιεχωβά». Και έδωσε ο Χελκίας το βιβλίο στον Σαφάν και αυτός άρχισε να το διαβάζει.  Κατόπιν ο Σαφάν ο γραμματέας πήγε στο βασιλιά και αποκρίθηκε στο βασιλιά και είπε: «Οι υπηρέτες σου άδειασαν τα χρήματα που βρίσκονταν στον οίκο και τα δίνουν στα χέρια αυτών που κάνουν το έργο στον οίκο του Ιεχωβά, στους διορισμένους».+ 10  Στη συνέχεια ο Σαφάν ο γραμματέας είπε στο βασιλιά το εξής: «Έχω εδώ ένα βιβλίο+ που μου έδωσε ο Χελκίας ο ιερέας». Και άρχισε να το διαβάζει ο Σαφάν ενώπιον του βασιλιά. 11  Και μόλις άκουσε ο βασιλιάς τα λόγια του βιβλίου του νόμου, έσκισε τα ενδύματά του.+ 12  Κατόπιν ο βασιλιάς διέταξε τον Χελκία τον ιερέα και τον Αχικάμ,+ το γιο του Σαφάν, και τον Αχβώρ, το γιο του Μιχαΐα, και τον Σαφάν το γραμματέα και τον Ασαΐα,+ τον υπηρέτη του βασιλιά, λέγοντας: 13  «Πηγαίνετε, ρωτήστε+ τον Ιεχωβά εκ μέρους μου και εκ μέρους του λαού και εκ μέρους όλου του Ιούδα σχετικά με τα λόγια αυτού του βιβλίου που βρέθηκε· διότι μεγάλη είναι η οργή του Ιεχωβά,+ η οποία έχει ανάψει εναντίον μας, για το ότι οι προπάτορές+ μας δεν άκουσαν τα λόγια αυτού του βιβλίου ώστε να ενεργήσουν σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα σχετικά με εμάς».+ 14  Έτσι λοιπόν, ο Χελκίας ο ιερέας και ο Αχικάμ και ο Αχβώρ και ο Σαφάν και ο Ασαΐας πήγαν στην Όλδα την προφήτισσα,+ τη σύζυγο του Σαλλούμ, του γιου του Τικβά, γιου του Αράς, του ιματιοφύλακα,+ η οποία κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, στο δεύτερο τμήμα· και της μίλησαν.+ 15  Και εκείνη τους είπε: «Αυτό είπε ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ:+ “Πείτε στον άνθρωπο που σας έστειλε σε εμένα: 16  «Αυτό είπε ο Ιεχωβά: “Εγώ φέρνω συμφορά+ πάνω σε αυτόν τον τόπο και πάνω στους κατοίκους του,+ μάλιστα, όλα τα λόγια+ του βιβλίου που διάβασε ο βασιλιάς του Ιούδα,+ 17  επειδή με εγκατέλειψαν και ύψωσαν καπνό θυσίας σε άλλους θεούς+ για να με προσβάλουν με όλο το έργο των χεριών τους·+ και η οργή μου άναψε εναντίον αυτού του τόπου και δεν θα σβήσει”»”.+ 18  Και όσο για το βασιλιά του Ιούδα ο οποίος σας στέλνει να ρωτήσετε τον Ιεχωβά, αυτό να του πείτε: “Αυτό είπε ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ: «Σχετικά με τα λόγια που άκουσες,+ 19  επειδή η καρδιά+ σου ήταν απαλή και ταπείνωσες+ τον εαυτό σου λόγω του Ιεχωβά όταν άκουσες τι έχω πει εναντίον αυτού του τόπου και των κατοίκων του, ότι θα γίνει αντικείμενο κατάπληξης και κατάρα,+ και κατόπιν έσκισες+ τα ενδύματά σου και άρχισες να κλαις ενώπιόν μου, εγώ άκουσα», λέει ο Ιεχωβά.+ 20  «Γι’ αυτό λοιπόν, θα σε συνάξω+ στους προπάτορές σου και θα συναχθείς στο νεκροταφείο σου με ειρήνη,+ και τα μάτια σου δεν θα δουν τίποτα από όλη τη συμφορά που θα φέρω πάνω σε αυτόν τον τόπο»”». Και έφεραν την απάντηση στο βασιλιά.

Υποσημειώσεις