2 Βασιλέων 15:1-38

15  Το εικοστό έβδομο έτος του Ιεροβοάμ, του βασιλιά του Ισραήλ, έγινε βασιλιάς ο Αζαρίας,+ ο γιος του Αμαζία,+ του βασιλιά του Ιούδα.  Δεκαέξι χρονών ήταν όταν άρχισε να βασιλεύει, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ πενήντα δύο χρόνια.+ Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεχολία, από την Ιερουσαλήμ.  Και έπραξε το ευθές στα μάτια του Ιεχωβά, κάνοντας όλα όσα είχε κάνει ο Αμαζίας ο πατέρας του.+  Αλλά οι υψηλοί τόποι δεν εξαλείφθηκαν.+ Ο λαός εξακολούθησε να θυσιάζει και να υψώνει καπνό θυσίας στους υψηλούς τόπους.+  Τελικά ο Ιεχωβά έπληξε το βασιλιά,+ και αυτός παρέμεινε λεπρός+ ως την ημέρα του θανάτου του, και έμενε στην κατοικία του απαλλαγμένος από καθήκοντα,+ ενώ ο Ιωθάμ,+ ο γιος του βασιλιά, ήταν επικεφαλής του οίκου, κρίνοντας+ το λαό του τόπου.  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Αζαρία και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ιούδα;  Τελικά ο Αζαρίας πλάγιασε με τους προπάτορές+ του και τον έθαψαν με τους προπάτορές του στην Πόλη του Δαβίδ· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ιωθάμ ο γιος του.+  Το τριακοστό όγδοο έτος του Αζαρία,+ του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Ζαχαρίας,+ ο γιος του Ιεροβοάμ, στη Σαμάρεια, επί έξι μήνες.  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά, όπως είχαν κάνει οι προπάτορές του.+ Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ 10  Τότε συνωμότησε+ εναντίον του ο Σαλλούμ, ο γιος του Ιαβείς, και τον χτύπησε+ στην Ιβλεάμ+ και τον θανάτωσε και άρχισε να βασιλεύει αυτός στη θέση του. 11  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ζαχαρία, αυτές είναι γραμμένες στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ. 12  Αυτός ήταν ο λόγος του Ιεχωβά+ τον οποίο είχε αναγγείλει στον Ιηού, λέγοντας:+ «Οι γιοι+ σου ως την τέταρτη γενιά θα καθήσουν στο θρόνο του Ισραήλ». Έτσι και έγινε.+ 13  Ο δε Σαλλούμ, ο γιος του Ιαβείς, έγινε βασιλιάς το τριακοστό ένατο έτος του Οζία,+ του βασιλιά του Ιούδα, και βασίλεψε στη Σαμάρεια έναν σεληνιακό μήνα ολόκληρο.+ 14  Κατόπιν ο Μεναήμ,+ ο γιος του Γαδεί, ανέβηκε από τη Θερσά+ και πήγε στη Σαμάρεια και χτύπησε τον Σαλλούμ,+ το γιο του Ιαβείς, στη Σαμάρεια και τον θανάτωσε· και άρχισε να βασιλεύει αυτός στη θέση του. 15  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Σαλλούμ και τη συνωμοσία+ την οποία οργάνωσε, αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ. 16  Τότε ο Μεναήμ πάταξε τη Θιψά και όλα όσα ήταν σε αυτήν και την περιοχή της έξω από τη Θερσά, επειδή δεν άνοιξε· και την πάταξε. Όλες τις έγκυες γυναίκες της τις έσκισε.+ 17  Το τριακοστό ένατο+ έτος του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Μεναήμ, ο γιος του Γαδεί, επί δέκα χρόνια στη Σαμάρεια. 18  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά.+ Δεν απομακρύνθηκε από καμιά από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει,+ όλες τις ημέρες του. 19  Τότε μπήκε στη χώρα ο Πουλ,+ ο βασιλιάς της Ασσυρίας.+ Γι’ αυτό, ο Μεναήμ έδωσε+ στον Πουλ χίλια τάλαντα ασήμι+ για να είναι μαζί του τα χέρια εκείνου ώστε να ενισχυθεί η βασιλεία στο δικό του χέρι.+ 20  Έβγαλε, λοιπόν, ο Μεναήμ το ασήμι επιβαρύνοντας τον Ισραήλ, επιβαρύνοντας όλους τους γενναίους και κραταιούς άντρες,+ για να δώσει στο βασιλιά της Ασσυρίας πενήντα σίκλους ασήμι για κάθε άντρα. Τότε ο βασιλιάς της Ασσυρίας γύρισε πίσω και δεν έμεινε εκεί στη χώρα. 21  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Μεναήμ+ και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 22  Τελικά ο Μεναήμ πλάγιασε με τους προπάτορές του· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Φεκαΐας+ ο γιος του. 23  Το πεντηκοστό έτος του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Φεκαΐας, ο γιος του Μεναήμ, στη Σαμάρεια, επί δύο+ χρόνια. 24  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά.+ Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ 25  Τότε συνωμότησε+ εναντίον του ο Φεκά,+ ο γιος του Ρεμαλία, ο υπασπιστής+ του, και τον πάταξε στη Σαμάρεια, στον πύργο της κατοικίας του βασιλιά,+ μαζί με τον Αργόβ και τον Αριέ· και μαζί του ήταν πενήντα άντρες από τους γιους του Γαλαάδ. Τον θανάτωσε, λοιπόν, και άρχισε να βασιλεύει αυτός στη θέση του. 26  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Φεκαΐα και όλα όσα έκανε, αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ. 27  Το πεντηκοστό δεύτερο έτος του Αζαρία, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Φεκά,+ ο γιος του Ρεμαλία,+ στη Σαμάρεια, επί είκοσι χρόνια. 28  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά.+ Δεν απομακρύνθηκε από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ 29  Στις ημέρες του Φεκά, του βασιλιά του Ισραήλ, ήρθε ο Θεγλάθ-φελασάρ,+ ο βασιλιάς της Ασσυρίας,+ και πήρε την Ιγιών+ και την Αβέλ-βαιθ-μααχά+ και την Ιανώχ και την Κέδες+ και την Ασώρ+ και τη Γαλαάδ+ και τη Γαλιλαία,+ όλη τη γη του Νεφθαλί,+ και τους οδήγησε σε εξορία στην Ασσυρία.+ 30  Τελικά ο Ωσιέ,+ ο γιος του Ηλά, οργάνωσε συνωμοσία+ εναντίον του Φεκά, του γιου του Ρεμαλία, και τον χτύπησε+ και τον θανάτωσε· και άρχισε να βασιλεύει αυτός στη θέση του, το εικοστό έτος του Ιωθάμ,+ του γιου του Οζία. 31  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Φεκά και όλα όσα έκανε, αυτά είναι γραμμένα στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ. 32  Το δεύτερο έτος του Φεκά, του γιου του Ρεμαλία, βασιλιά του Ισραήλ, έγινε βασιλιάς ο Ιωθάμ,+ ο γιος του Οζία,+ του βασιλιά του Ιούδα. 33  Είκοσι πέντε χρονών ήταν όταν άρχισε να βασιλεύει, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ δεκαέξι χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, κόρη του Σαδώκ.+ 34  Και έπραξε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά.+ Έκανε όλα όσα είχε κάνει ο Οζίας ο πατέρας του.+ 35  Αλλά οι υψηλοί τόποι δεν εξαλείφθηκαν. Ο λαός εξακολούθησε να θυσιάζει και να υψώνει καπνό θυσίας στους υψηλούς τόπους.+ Αυτός έχτισε την άνω πύλη του οίκου του Ιεχωβά.+ 36  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωθάμ, όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ιούδα;+ 37  Εκείνες τις ημέρες ο Ιεχωβά άρχισε να στέλνει+ εναντίον του Ιούδα τον Ρεζίν,+ το βασιλιά της Συρίας, και τον Φεκά,+ το γιο του Ρεμαλία. 38  Τελικά ο Ιωθάμ πλάγιασε με τους προπάτορές του και θάφτηκε με τους προπάτορές του στην Πόλη του Δαβίδ του προπάτορά του·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Άχαζ+ ο γιος του.

Υποσημειώσεις