2 Βασιλέων 14:1-29

14  Το δεύτερο έτος του Ιωάς,+ του γιου του Ιωάχαζ, βασιλιά του Ισραήλ, έγινε βασιλιάς ο Αμαζίας,+ ο γιος του Ιωάς, του βασιλιά του Ιούδα.  Είκοσι πέντε χρονών ήταν όταν άρχισε να βασιλεύει, και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ είκοσι εννιά χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιωαδδίν,+ από την Ιερουσαλήμ.  Και έπραξε το ευθές στα μάτια του Ιεχωβά,+ αλλά όχι σαν τον Δαβίδ τον προπάτορά του.+ Έκανε όλα όσα είχε κάνει ο Ιωάς ο πατέρας του.+  Αλλά οι υψηλοί τόποι δεν εξαλείφθηκαν.+ Ο λαός εξακολούθησε να θυσιάζει και να υψώνει καπνό θυσίας στους υψηλούς τόπους.+  Και μόλις σταθεροποιήθηκε η βασιλεία στο χέρι του, πάταξε+ τους υπηρέτες του που είχαν πατάξει το βασιλιά, τον πατέρα του.+  Τους γιους, όμως, αυτών που τον είχαν πατάξει δεν τους θανάτωσε, σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή, το οποίο παρήγγειλε ο Ιεχωβά, λέγοντας:+ «Οι πατέρες δεν πρέπει να θανατώνονται για τους γιους, και οι γιοι δεν πρέπει να θανατώνονται για τους πατέρες· αλλά για τη δική του αμαρτία πρέπει να θανατώνεται ο καθένας».+  Ο ίδιος πάταξε τους Εδωμίτες+ στην Κοιλάδα του Αλατιού,+ δέκα χιλιάδες άντρες, και κατέλαβε τη Σελά σε αυτόν τον πόλεμο· και αυτή ονομάζεται Ιοκθεήλ μέχρι αυτή την ημέρα.  Τότε ήταν που έστειλε ο Αμαζίας αγγελιοφόρους στον Ιωάς, το γιο του Ιωάχαζ, γιου του Ιηού, το βασιλιά του Ισραήλ, λέγοντας: «Έλα. Ας δούμε ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο».+  Και ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, έστειλε μήνυμα στον Αμαζία, το βασιλιά του Ιούδα, λέγοντας: «Η αγκαθιά που ήταν στον Λίβανο έστειλε μήνυμα στον κέδρο+ που ήταν στον Λίβανο, λέγοντας: “Δώσε την κόρη σου στο γιο μου για σύζυγο”. Αλλά ένα θηρίο του αγρού, που ήταν στον Λίβανο, πέρασε και ποδοπάτησε την αγκαθιά.+ 10  Πράγματι, πάταξες+ τον Εδώμ και η καρδιά σου σε ύψωσε.+ Απόλαυσε τις τιμές+ σου και μείνε στην κατοικία σου. Γιατί να εμπλακείς σε σύγκρουση+ κάτω από αντίξοες συνθήκες+ και να πέσεις, εσύ και ο Ιούδας μαζί σου;» 11  Ο Αμαζίας όμως δεν τον άκουσε.+ Ανέβηκε, λοιπόν, ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και είδαν ο ένας τον άλλον κατά πρόσωπο,+ αυτός και ο Αμαζίας, ο βασιλιάς του Ιούδα, στη Βαιθ-σεμές+ του Ιούδα. 12  Και νικήθηκε ο Ιούδας μπροστά στον Ισραήλ·+ και τράπηκαν σε φυγή, ο καθένας στη σκηνή του. 13  Και τον Αμαζία, το βασιλιά του Ιούδα, το γιο του Ιωάς, γιου του Οχοζία, τον έπιασε ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, στη Βαιθ-σεμές· έπειτα πήγαν στην Ιερουσαλήμ και εκείνος άνοιξε ρήγμα στο τείχος της Ιερουσαλήμ, από την Πύλη του Εφραΐμ+ μέχρι τη Γωνιακή Πύλη,+ τετρακόσιους πήχεις. 14  Και αφού πήρε όλο το χρυσάφι και το ασήμι και όλα τα αντικείμενα που βρίσκονταν στον οίκο του Ιεχωβά+ και στους θησαυρούς της κατοικίας του βασιλιά και τους ομήρους, επέστρεψε στη Σαμάρεια. 15  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωάς, όσα έκανε και την κραταιότητά του και πώς πολέμησε εναντίον του Αμαζία, του βασιλιά του Ιούδα, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 16  Τελικά ο Ιωάς πλάγιασε με τους προπάτορές+ του και θάφτηκε στη Σαμάρεια+ με τους βασιλιάδες του Ισραήλ· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ιεροβοάμ+ ο γιος του. 17  Ο δε Αμαζίας,+ ο γιος του Ιωάς, ο βασιλιάς του Ιούδα, έζησε άλλα δεκαπέντε χρόνια μετά το θάνατο του Ιωάς,+ του γιου του Ιωάχαζ, βασιλιά του Ισραήλ.+ 18  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Αμαζία, δεν είναι γραμμένες αυτές στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ιούδα;+ 19  Τελικά οργάνωσαν εναντίον του συνωμοσία+ στην Ιερουσαλήμ και αυτός κατέφυγε στη Λαχείς·+ αλλά έστειλαν και τον καταδίωξαν στη Λαχείς και τον θανάτωσαν εκεί.+ 20  Και τον μετέφεραν πάνω σε άλογα και θάφτηκε+ στην Ιερουσαλήμ με τους προπάτορές του, στην Πόλη του Δαβίδ.+ 21  Και όλος ο λαός του Ιούδα πήρε τον Αζαρία,+ που τότε ήταν δεκαέξι χρονών,+ και τον έκανε βασιλιά στη θέση του Αμαζία του πατέρα του.+ 22  Αυτός έχτισε την Ελάθ+ και την επανέφερε στον Ιούδα, αφού ο βασιλιάς είχε πλαγιάσει με τους προπάτορές του. 23  Το δέκατο πέμπτο έτος του Αμαζία, του γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς ο Ιεροβοάμ,+ ο γιος του Ιωάς, του βασιλιά του Ισραήλ, στη Σαμάρεια, επί σαράντα ένα χρόνια. 24  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά. Δεν απομακρύνθηκε από καμιά από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ 25  Αυτός επανέφερε το όριο του Ισραήλ από την είσοδο της Αιμάθ+ μέχρι τη θάλασσα της Αραβά,+ σύμφωνα με το λόγο του Ιεχωβά, του Θεού του Ισραήλ, ο οποίος μίλησε μέσω του υπηρέτη του, του Ιωνά,+ του γιου του Αμαθαΐ, του προφήτη από τη Γαθ-χεφέρ.+ 26  Διότι ο Ιεχωβά είχε δει την πολύ πικρή ταλαιπωρία του Ισραήλ.+ Δεν υπήρχε ούτε αβοήθητος ούτε άχρηστος, ούτε υπήρχε βοηθός για τον Ισραήλ.+ 27  Και ο Ιεχωβά είχε υποσχεθεί να μην εξαλείψει το όνομα του Ισραήλ κάτω από τους ουρανούς.+ Γι’ αυτό, τους έσωσε+ με το χέρι του Ιεροβοάμ, του γιου του Ιωάς. 28  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιεροβοάμ και όλα όσα έκανε και την κραταιότητά του, πώς πολέμησε και πώς επανέφερε τη Δαμασκό+ και την Αιμάθ+ για τον Ιούδα στον Ισραήλ, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 29  Τελικά ο Ιεροβοάμ πλάγιασε με τους προπάτορές του, με τους βασιλιάδες του Ισραήλ· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ζαχαρίας+ ο γιος του.

Υποσημειώσεις