2 Βασιλέων 13:1-25

13  Το εικοστό τρίτο έτος του Ιωάς,+ του γιου του Οχοζία,+ βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Ιωάχαζ,+ ο γιος του Ιηού,+ στη Σαμάρεια, επί δεκαεφτά χρόνια.  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά+ και περπάτησε ακολουθώντας την αμαρτία του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Δεν απομακρύνθηκε από αυτήν.  Και άναψε ο θυμός του Ιεχωβά+ εναντίον του Ισραήλ, ώστε τους έδωσε στο χέρι του Αζαήλ,+ του βασιλιά της Συρίας, και στο χέρι του Βεν-αδάδ,+ του γιου του Αζαήλ, όλες τις ημέρες τους.  Αργότερα ο Ιωάχαζ απάλυνε+ το πρόσωπο του Ιεχωβά και ο Ιεχωβά τον άκουσε·+ διότι είχε δει την καταδυνάστευση του Ισραήλ,+ επειδή ο βασιλιάς της Συρίας τον καταδυνάστευε.+  Έδωσε, λοιπόν, ο Ιεχωβά στον Ισραήλ έναν σωτήρα,+ και έτσι ελευθερώθηκαν από το χέρι της Συρίας και εξακολούθησαν οι γιοι του Ισραήλ να κατοικούν στα σπίτια τους όπως παλιότερα.+  (Ωστόσο, δεν απομακρύνθηκαν από την αμαρτία του οίκου του Ιεροβοάμ, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Σύμφωνα με αυτήν περπάτησε αυτός·+ και μάλιστα ο ιερός στύλος+ ήταν στημένος στη Σαμάρεια.)  Διότι εκείνος δεν είχε αφήσει στον Ιωάχαζ λαό εκτός από πενήντα ιππείς και δέκα άρματα και δέκα χιλιάδες πεζούς·+ επειδή τους είχε εξολοθρεύσει ο βασιλιάς της Συρίας+ για να τους κάνει σαν το χώμα στο αλώνι.+  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωάχαζ και όλα όσα έκανε και την κραταιότητά του, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ;  Τελικά ο Ιωάχαζ πλάγιασε με τους προπάτορές του και τον έθαψαν στη Σαμάρεια·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ιωάς+ ο γιος του. 10  Το τριακοστό έβδομο έτος του Ιωάς, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Ιωάς,+ ο γιος του Ιωάχαζ, στη Σαμάρεια, επί δεκαέξι χρόνια. 11  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά.+ Δεν απομακρύνθηκε από καμιά από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Σύμφωνα με αυτές περπάτησε. 12  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωάς και όλα όσα έκανε και την κραταιότητά του και πώς πολέμησε+ εναντίον του Αμαζία, του βασιλιά του Ιούδα, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 13  Τελικά ο Ιωάς πλάγιασε με τους προπάτορές του, και στο θρόνο του κάθησε ο Ιεροβοάμ.+ Ο δε Ιωάς θάφτηκε στη Σαμάρεια με τους βασιλιάδες του Ισραήλ.+ 14  Όσο για τον Ελισαιέ,+ αυτός είχε αρρωστήσει από την αρρώστια από την οποία επρόκειτο να πεθάνει.+ Κατέβηκε, λοιπόν, σε αυτόν ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και άρχισε να κλαίει από πάνω του και να λέει: «Πατέρα μου,+ πατέρα μου, το πολεμικό άρμα του Ισραήλ και οι ιππείς του!»+ 15  Τότε ο Ελισαιέ τού είπε: «Πάρε τόξο και βέλη». Και εκείνος πήρε τόξο και βέλη. 16  Στη συνέχεια είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Βάλε το χέρι σου στο τόξο». Και αφού έβαλε το χέρι του σε αυτό, ο Ελισαιέ έθεσε τα χέρια του πάνω στα χέρια+ του βασιλιά. 17  Κατόπιν είπε: «Άνοιξε το παράθυρο προς την ανατολή». Και το άνοιξε. Τελικά ο Ελισαιέ είπε: «Τόξευσε!» Και τόξευσε. Τότε του είπε: «Το βέλος της σωτηρίας του Ιεχωβά, ναι, το βέλος της σωτηρίας+ εναντίον της Συρίας! Και θα χτυπήσεις τη Συρία στην Αφέκ+ μέχρι να αποτελειωθεί». 18  Έπειτα είπε: «Πάρε τα βέλη». Και τα πήρε. Κατόπιν είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Χτύπησε τη γη». Και χτύπησε τρεις φορές και σταμάτησε.+ 19  Τότε ο άνθρωπος του αληθινού Θεού+ αγανάκτησε με αυτόν· γι’ αυτό και είπε: «Έπρεπε να χτυπήσεις πέντε ή έξι φορές! Τότε σίγουρα θα χτυπούσες τη Συρία μέχρι να αποτελειωθεί· τώρα όμως τρεις φορές θα χτυπήσεις τη Συρία».+ 20  Ύστερα πέθανε ο Ελισαιέ και τον έθαψαν.+ Και ληστρικές ομάδες+ Μωαβιτών+ εισέβαλλαν τακτικά στη χώρα, όποτε έμπαινε ο χρόνος. 21  Και καθώς έθαβαν έναν άνθρωπο, είδαν τη ληστρική ομάδα. Αμέσως έριξαν τον άνθρωπο μέσα στον τάφο του Ελισαιέ και έφυγαν. Και μόλις ο άνθρωπος άγγιξε τα κόκαλα του Ελισαιέ, ήρθε στη ζωή+ και στάθηκε στα πόδια του.+ 22  Ο δε Αζαήλ,+ ο βασιλιάς της Συρίας, καταδυνάστευε+ τον Ισραήλ όλες τις ημέρες του Ιωάχαζ. 23  Ωστόσο, ο Ιεχωβά τούς έδειξε εύνοια+ και τους ελέησε+ και στράφηκε προς αυτούς για χάρη της διαθήκης+ που είχε κάνει με τον Αβραάμ,+ τον Ισαάκ+ και τον Ιακώβ·+ και δεν θέλησε να τους καταστρέψει,+ και δεν τους απέρριψε από το πρόσωπό του μέχρι τώρα. 24  Τελικά ο Αζαήλ, ο βασιλιάς της Συρίας, πέθανε· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Βεν-αδάδ ο γιος του. 25  Και ο Ιωάς, ο γιος του Ιωάχαζ, ξαναπήρε από το χέρι του Βεν-αδάδ, του γιου του Αζαήλ, τις πόλεις που είχε πάρει αυτός από το χέρι του Ιωάχαζ του πατέρα του με πόλεμο. Τρεις φορές τον χτύπησε ο Ιωάς, και πήρε πίσω τις πόλεις του Ισραήλ.+

Υποσημειώσεις