2 Βασιλέων 12:1-21

12  Το έβδομο έτος του Ιηού,+ έγινε βασιλιάς ο Ιωάς,+ και βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ σαράντα χρόνια. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ζιβιάχ, από τη Βηρ-σαβεέ.  Και ο Ιωάς έπραξε το σωστό στα μάτια του Ιεχωβά όλες τις ημέρες του κατά τις οποίες του έδινε κατεύθυνση ο Ιωδαέ ο ιερέας.+  Αλλά οι υψηλοί τόποι δεν εξαλείφθηκαν.+ Ο λαός εξακολούθησε να θυσιάζει και να υψώνει καπνό θυσίας στους υψηλούς τόπους.  Και είπε ο Ιωάς στους ιερείς:+ «Όλα τα χρήματα για τις άγιες προσφορές+ τα οποία φέρνονται στον οίκο του Ιεχωβά,+ τα χρήματα που έχουν οριστεί για τον καθένα,+ τα χρήματα για τις ψυχές ανάλογα με την αξιολόγηση για τον καθένα,+ όλα τα χρήματα που ανεβαίνει στην καρδιά του καθενός να φέρει στον οίκο του Ιεχωβά,+  ας τα παίρνουν οι ιερείς, ο καθένας από τον γνωστό του·+ και ας επισκευάζουν αυτοί τις ρωγμές του οίκου, όπου βρίσκεται ρωγμή».+  Αλλά το εικοστό τρίτο έτος του Βασιλιά Ιωάς, οι ιερείς δεν είχαν επισκευάσει ακόμη τις ρωγμές του οίκου.+  Γι’ αυτό, ο Βασιλιάς Ιωάς κάλεσε τον Ιωδαέ+ τον ιερέα και τους ιερείς και τους είπε: «Γιατί δεν επισκευάζετε τις ρωγμές του οίκου; Τώρα λοιπόν, μην πάρετε άλλα χρήματα από τους γνωστούς σας, αλλά πρέπει να τα δίνετε για τις ρωγμές του οίκου».+  Και συμφώνησαν οι ιερείς να μην πάρουν άλλα χρήματα από το λαό και να μην επισκευάσουν αυτοί τις ρωγμές του οίκου.  Κατόπιν ο Ιωδαέ ο ιερέας πήρε ένα κιβώτιο+ και άνοιξε μια τρύπα στο καπάκι του και το τοποθέτησε δίπλα στο θυσιαστήριο, στα δεξιά καθώς μπαίνει κανείς στον οίκο του Ιεχωβά· και εκεί οι ιερείς που ήταν θυρωροί+ έβαζαν όλα τα χρήματα+ που φέρνονταν στον οίκο του Ιεχωβά. 10  Και μόλις έβλεπαν ότι υπήρχαν πολλά χρήματα στο κιβώτιο, ανέβαινε ο γραμματέας+ του βασιλιά και ο αρχιερέας και τα έδεναν και μετρούσαν τα χρήματα που βρίσκονταν στον οίκο του Ιεχωβά.+ 11  Και έδιναν τα χρήματα που είχαν μετρήσει στα χέρια αυτών που έκαναν+ το έργο και ήταν διορισμένοι για τον οίκο του Ιεχωβά. Αυτοί με τη σειρά τους τα κατέβαλλαν στους ξυλουργούς και στους οικοδόμους που εργάζονταν στον οίκο του Ιεχωβά 12  και στους χτίστες και στους λιθοπελεκητές,+ και για να αγοράσουν ξύλα και πελεκημένες πέτρες ώστε να επισκευαστούν οι ρωγμές του οίκου του Ιεχωβά και για όλα όσα δαπανούνταν για την επισκευή του οίκου. 13  Αλλά δεν φτιάχτηκαν για τον οίκο του Ιεχωβά ασημένιες λεκάνες, λυχνοψάλιδα,+ κούπες,+ σάλπιγγες,+ κανένα χρυσό αντικείμενο και κανένα ασημένιο αντικείμενο από τα χρήματα που φέρνονταν στον οίκο του Ιεχωβά,+ 14  γιατί τα έδιναν σε αυτούς που έκαναν το έργο και με αυτά επισκεύαζαν τον οίκο του Ιεχωβά.+ 15  Και δεν ζητούσαν λογαριασμό+ από τους άντρες στων οποίων τα χέρια έδιναν τα χρήματα για να δοθούν σε αυτούς που έκαναν το έργο,+ επειδή αυτοί εργάζονταν με πιστότητα.+ 16  Αλλά τα χρήματα για τις προσφορές για ενοχή+ και τα χρήματα για τις προσφορές για αμαρτία δεν φέρνονταν στον οίκο του Ιεχωβά. Ήταν, λοιπόν, των ιερέων.+ 17  Τότε ήταν που ο Αζαήλ,+ ο βασιλιάς της Συρίας, ανέβηκε και πολέμησε εναντίον της Γαθ+ και την κατέλαβε· κατόπιν ο Αζαήλ προσήλωσε το πρόσωπό+ του στο να ανεβεί εναντίον της Ιερουσαλήμ.+ 18  Και πήρε ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ιούδα, όλες τις άγιες προσφορές+ που είχαν αγιάσει ο Ιωσαφάτ και ο Ιωράμ και ο Οχοζίας, οι προπάτορές του, οι βασιλιάδες του Ιούδα, και τις δικές του άγιες προσφορές και όλο το χρυσάφι που βρισκόταν στους θησαυρούς του οίκου του Ιεχωβά και της κατοικίας του βασιλιά και τα έστειλε+ στον Αζαήλ, το βασιλιά της Συρίας. Έτσι λοιπόν, εκείνος αποσύρθηκε από την Ιερουσαλήμ. 19  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωάς και όλα όσα έκανε, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ιούδα; 20  Ωστόσο, οι υπηρέτες+ του σηκώθηκαν και οργάνωσαν συνωμοσία+ και πάταξαν τον Ιωάς στο οίκημα+ του Υψώματος,+ στο δρόμο που κατεβαίνει στη Σιλλά. 21  Ο Ιωζαχάρ, ο γιος της Σιμεάθ, και ο Ιεχωζαβάδ,+ ο γιος του Σωμήρ, οι υπηρέτες του, ήταν αυτοί που τον πάταξαν και πέθανε. Και τον έθαψαν με τους προπάτορές του στην Πόλη του Δαβίδ· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Αμαζίας+ ο γιος του.

Υποσημειώσεις