1 Χρονικών 6:1-81

6  Οι γιοι του Λευί+ ήταν ο Γηρσών,+ ο Καάθ+ και ο Μεραρί.+  Και οι γιοι του Καάθ ήταν ο Αμράμ,+ ο Ισαάρ+ και ο Χεβρών+ και ο Οζιήλ.+  Και οι γιοι του Αμράμ+ ήταν ο Ααρών+ και ο Μωυσής·+ υπήρχε δε και η Μαριάμ.+ Και οι γιοι του Ααρών ήταν ο Ναδάβ+ και ο Αβιού,+ ο Ελεάζαρ+ και ο Ιθάμαρ.+  Ο δε Ελεάζαρ+ έγινε πατέρας του Φινεές.+ Ο Φινεές έγινε πατέρας του Αβισσουά.+  Και ο Αβισσουά έγινε πατέρας του Βουκκί· και ο Βουκκί έγινε πατέρας του Οζί.+  Και ο Οζί έγινε πατέρας του Ζεραΐα· και ο Ζεραΐας έγινε πατέρας του Μεραϊώθ.+  Και ο Μεραϊώθ έγινε πατέρας του Αμαρία· και ο Αμαρίας έγινε πατέρας του Αχιτώβ.+  Και ο Αχιτώβ έγινε πατέρας του Σαδώκ·+ και ο Σαδώκ έγινε πατέρας του Αχιμάας.+  Και ο Αχιμάας έγινε πατέρας του Αζαρία. Και ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Ιωανάν. 10  Και ο Ιωανάν έγινε πατέρας του Αζαρία.+ Αυτός ήταν που υπηρέτησε ως ιερέας στον οίκο που έχτισε ο Σολομών στην Ιερουσαλήμ. 11  Και ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Αμαρία.+ Και ο Αμαρίας έγινε πατέρας του Αχιτώβ.+ 12  Και ο Αχιτώβ έγινε πατέρας του Σαδώκ.+ Και ο Σαδώκ έγινε πατέρας του Σαλλούμ. 13  Και ο Σαλλούμ έγινε πατέρας του Χελκία. Και ο Χελκίας+ έγινε πατέρας του Αζαρία. 14  Και ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Σεραΐα.+ Και ο Σεραΐας έγινε πατέρας του Ιωσεδέκ.+ 15  Και ο Ιωσεδέκ ήταν εκείνος που έφυγε όταν ο Ιεχωβά οδήγησε τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ σε εξορία με το χέρι του Ναβουχοδονόσορα. 16  Οι γιοι του Λευί+ ήταν ο Γηρσώμ, ο Καάθ και ο Μεραρί. 17  Και αυτά είναι τα ονόματα των γιων του Γηρσώμ: Λιβνί+ και Σιμεΐ.+ 18  Και οι γιοι του Καάθ+ ήταν ο Αμράμ+ και ο Ισαάρ και ο Χεβρών και ο Οζιήλ.+ 19  Οι γιοι του Μεραρί ήταν ο Μααλί και ο Μουσί.+ Και αυτές ήταν οι οικογένειες των Λευιτών κατά τους προπάτορές τους:+ 20  Από τον Γηρσώμ, ο Λιβνί+ ο γιος του, ο Ιαάθ ο γιος εκείνου, ο Ζιμμά ο γιος εκείνου, 21  ο Ιωάχ+ ο γιος εκείνου, ο Ιδδώ ο γιος εκείνου, ο Ζερά ο γιος εκείνου, ο Ιεθραΐ ο γιος εκείνου. 22  Οι γιοι του Καάθ ήταν ο Αμμιναδάβ ο γιος του, ο Κορέ+ ο γιος εκείνου, ο Ασσίρ ο γιος εκείνου, 23  ο Ελκανά ο γιος εκείνου και ο Εβιασάφ+ ο γιος εκείνου και ο Ασσίρ ο γιος εκείνου· 24  ο Ταχάθ ο γιος εκείνου, ο Ουριήλ ο γιος εκείνου, ο Οζίας ο γιος εκείνου, και ο Σιαούλ ο γιος εκείνου. 25  Και οι γιοι του Ελκανά+ ήταν ο Αμασαΐ και ο Αχιμώθ. 26  Όσο για τον Ελκανά, οι γιοι του Ελκανά ήταν ο Ζωφαΐ+ ο γιος του και ο Ναχάθ ο γιος εκείνου, 27  ο Ελιάβ+ ο γιος εκείνου, ο Ιεροάμ ο γιος εκείνου, ο Ελκανά+ ο γιος εκείνου. 28  Και οι γιοι του Σαμουήλ+ ήταν: πρωτότοκος ο Ιωήλ και δεύτερος ο Αβιά.+ 29  Οι γιοι του Μεραρί ήταν ο Μααλί,+ ο Λιβνί ο γιος εκείνου, ο Σιμεΐ ο γιος εκείνου, ο Ουζά ο γιος εκείνου, 30  ο Σιμεά ο γιος εκείνου, ο Αγγίας ο γιος εκείνου, ο Ασαΐας ο γιος εκείνου. 31  Και αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους τοποθέτησε ο Δαβίδ+ για να διευθύνουν την υμνωδία στον οίκο του Ιεχωβά αφότου η Κιβωτός βρήκε τόπο ανάπαυσης.+ 32  Και εκτελούσαν τη διακονία+ της υμνωδίας+ μπροστά στη σκηνή της συνάντησης μέχρι που ο Σολομών έχτισε τον οίκο του Ιεχωβά στην Ιερουσαλήμ·+ και εξακολούθησαν να επιμελούνται την υπηρεσία τους, σύμφωνα με το διορισμό τους.+ 33  Και αυτοί ήταν που υπηρετούσαν, καθώς και οι γιοι τους: Από τους γιους των Κααθιτών, ο Αιμάν+ ο υμνωδός, ο γιος του Ιωήλ,+ γιου του Σαμουήλ,+ 34  γιου του Ελκανά,+ γιου του Ιεροάμ, γιου του Ελιήλ,+ γιου του Θοά, 35  γιου του Ζουφ,+ γιου του Ελκανά, γιου του Μαχάθ, γιου του Αμασαΐ, 36  γιου του Ελκανά, γιου του Ιωήλ, γιου του Αζαρία, γιου του Σοφονία, 37  γιου του Ταχάθ, γιου του Ασσίρ, γιου του Εβιασάφ,+ γιου του Κορέ,+ 38  γιου του Ισαάρ,+ γιου του Καάθ, γιου του Λευί, γιου του Ισραήλ. 39  Όσο για τον αδελφό του τον Ασάφ,+ ο οποίος υπηρετούσε στα δεξιά του, ο Ασάφ ήταν ο γιος του Βερεχία,+ γιου του Σιμεά, 40  γιου του Μιχαήλ, γιου του Βαασία, γιου του Μαλχία, 41  γιου του Εθνεί, γιου του Ζερά, γιου του Αδαΐα, 42  γιου του Εθάν, γιου του Ζιμμά, γιου του Σιμεΐ, 43  γιου του Ιαάθ,+ γιου του Γηρσώμ,+ γιου του Λευί. 44  Από τους γιους του Μεραρί,+ τους αδελφούς τους που βρίσκονταν στα αριστερά, ήταν ο Εθάν,+ ο γιος του Κισί,+ γιου του Αβδί, γιου του Μαλλούχ, 45  γιου του Ασαβία, γιου του Αμαζία, γιου του Χελκία, 46  γιου του Αμζί, γιου του Βανί, γιου του Σεμέρ, 47  γιου του Μααλί, γιου του Μουσί,+ γιου του Μεραρί,+ γιου του Λευί. 48  Και οι αδελφοί τους οι Λευίτες+ ήταν οι δοσμένοι για όλη την υπηρεσία+ της σκηνής του οίκου του αληθινού Θεού. 49  Και ο Ααρών+ και οι γιοι του ύψωναν καπνό θυσίας+ πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος+ και πάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος,+ για όλη την εργασία των αγιότατων πραγμάτων και προκειμένου να κάνουν εξιλέωση+ για τον Ισραήλ,+ σύμφωνα με όλα όσα είχε διατάξει ο Μωυσής, ο υπηρέτης του αληθινού Θεού. 50  Και αυτοί ήταν οι γιοι του Ααρών:+ ο Ελεάζαρ+ ο γιος του, ο Φινεές+ ο γιος εκείνου, ο Αβισσουά+ ο γιος εκείνου, 51  ο Βουκκί ο γιος εκείνου, ο Οζί ο γιος εκείνου, ο Ζεραΐας+ ο γιος εκείνου, 52  ο Μεραϊώθ+ ο γιος εκείνου, ο Αμαρίας ο γιος εκείνου, ο Αχιτώβ+ ο γιος εκείνου, 53  ο Σαδώκ+ ο γιος εκείνου, ο Αχιμάας+ ο γιος εκείνου. 54  Και αυτοί ήταν οι τόποι όπου κατοικούσαν, κατά τους περιτειχισμένους καταυλισμούς της περιοχής τους,+ οι οποίοι προορίζονταν για τους γιους του Ααρών που ήταν από την οικογένεια των Κααθιτών,+ γιατί ο κλήρος ήταν δικός τους. 55  Τους έδωσαν, λοιπόν, τη Χεβρών+ της γης του Ιούδα, με τα βοσκοτόπια της ολόγυρά της. 56  Αλλά τον αγρό της πόλης και τους οικισμούς+ της τους έδωσαν στον Χάλεβ,+ το γιο του Ιεφοννή.+ 57  Και στους γιους του Ααρών έδωσαν τις πόλεις καταφυγίου:+ τη Χεβρών+ και τη Λιβνά+ με τα βοσκοτόπια της και την Ιαθίρ+ και την Εσθεμωά+ με τα βοσκοτόπια της 58  και την Ηλών+ με τα βοσκοτόπια της, τη Δεβίρ+ με τα βοσκοτόπια της 59  και την Ασάν+ με τα βοσκοτόπια της και τη Βαιθ-σεμές+ με τα βοσκοτόπια της· 60  και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γααβά+ με τα βοσκοτόπια της και την Αλεμέθ+ με τα βοσκοτόπια της και την Αναθώθ+ με τα βοσκοτόπια της. Όλες οι πόλεις τους ήταν δεκατρείς+ πόλεις ανάμεσα στις οικογένειές τους. 61  Και στους γιους του Καάθ οι οποίοι απέμεναν έδωσαν από την οικογένεια της φυλής, από τη μισή φυλή, τη μισή του Μανασσή, με κλήρο δέκα+ πόλεις. 62  Και στους γιους του Γηρσώμ+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους έδωσαν από τη φυλή του Ισσάχαρ+ και από τη φυλή του Ασήρ+ και από τη φυλή του Νεφθαλί+ και από τη φυλή του Μανασσή+ στη Βασάν δεκατρείς πόλεις. 63  Στους γιους του Μεραρί+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους έδωσαν από τη φυλή του Ρουβήν+ και από τη φυλή του Γαδ+ και από τη φυλή του Ζαβουλών+ με κλήρο δώδεκα πόλεις. 64  Έτσι λοιπόν, οι γιοι του Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες+ αυτές τις πόλεις με τα βοσκοτόπια+ τους. 65  Επιπλέον, με κλήρο έδωσαν από τη φυλή των γιων του Ιούδα+ και από τη φυλή των γιων του Συμεών+ και από τη φυλή των γιων του Βενιαμίν+ αυτές τις πόλεις, τις οποίες ανέφεραν ονομαστικά. 66  Και μερικές οικογένειες των γιων του Καάθ πήραν τις πόλεις της περιοχής τους από τη φυλή του Εφραΐμ.+ 67  Τους έδωσαν, λοιπόν, τις πόλεις καταφυγίου: τη Συχέμ+ με τα βοσκοτόπια της, στην ορεινή περιοχή του Εφραΐμ, και τη Γεζέρ+ με τα βοσκοτόπια της 68  και την Ιοκμεάμ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Βαιθ-ορών+ με τα βοσκοτόπια της 69  και την Αιαλών+ με τα βοσκοτόπια της και τη Γαθ-ριμμών+ με τα βοσκοτόπια της· 70  και από τη μισή φυλή του Μανασσή, την Ανέρ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Βιλεάμ+ με τα βοσκοτόπια της, στην οικογένεια των γιων του Καάθ οι οποίοι απέμεναν.+ 71  Και στους γιους του Γηρσώμ+ έδωσαν από την οικογένεια της μισής φυλής του Μανασσή την Γκολάν+ της Βασάν με τα βοσκοτόπια της και την Ασταρώθ+ με τα βοσκοτόπια της· 72  και από τη φυλή του Ισσάχαρ, την Κέδες+ με τα βοσκοτόπια της και τη Δαβεράθ+ με τα βοσκοτόπια της 73  και τη Ραμώθ+ με τα βοσκοτόπια της και την Ανέμ+ με τα βοσκοτόπια της· 74  και από τη φυλή του Ασήρ, τη Μασάλ με τα βοσκοτόπια της και την Αβδών+ με τα βοσκοτόπια της 75  και τη Χουκώκ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Ρεώβ+ με τα βοσκοτόπια της· 76  και από τη φυλή του Νεφθαλί,+ την Κέδες+ της Γαλιλαίας+ με τα βοσκοτόπια της και την Αιμμών με τα βοσκοτόπια της και την Κιριαθαΐμ+ με τα βοσκοτόπια της. 77  Στους γιους του Μεραρί οι οποίοι απέμεναν έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών+ τη Ριμμωνό+ με τα βοσκοτόπια της, τη Θαβώρ με τα βοσκοτόπια της· 78  και στην περιοχή του Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, στα ανατολικά του Ιορδάνη, από τη φυλή του Ρουβήν,+ τη Βοσόρ,+ που είναι στην έρημο, με τα βοσκοτόπια της και την Ιασσά+ με τα βοσκοτόπια της 79  και την Κεδημώθ+ με τα βοσκοτόπια της και τη Μεφαάθ+ με τα βοσκοτόπια της· 80  και από τη φυλή του Γαδ,+ τη Ραμώθ+ της Γαλαάδ με τα βοσκοτόπια της και τη Μαχαναΐμ+ με τα βοσκοτόπια της 81  και την Εσεβών+ με τα βοσκοτόπια της και την Ιαζήρ+ με τα βοσκοτόπια της.

Υποσημειώσεις