1 Χρονικών 5:1-26

5  Και οι γιοι του Ρουβήν,+ του πρωτοτόκου του Ισραήλ—διότι αυτός ήταν ο πρωτότοκος·+ αλλά επειδή βεβήλωσε την κλίνη του πατέρα του,+ τα δικαιώματα που είχε ως πρωτότοκος δόθηκαν στους γιους του Ιωσήφ,+ του γιου του Ισραήλ, και συνεπώς αυτός δεν επρόκειτο να καταγραφεί γενεαλογικά για τα δικαιώματα του πρωτοτόκου.  Διότι ο Ιούδας+ αποδείχτηκε ανώτερος από τους αδελφούς του και εκείνος που προοριζόταν για ηγέτης προερχόταν από αυτόν·+ ωστόσο, τα δικαιώματα του πρωτοτόκου ανήκαν στον Ιωσήφ+  οι γιοι του Ρουβήν, του πρωτοτόκου του Ισραήλ, ήταν ο Ανώχ+ και ο Φαλλού,+ ο Εσρών και ο Χαρμί.+  Οι γιοι του Ιωήλ ήταν ο Σεμαΐας ο γιος του, ο Γωγ ο γιος εκείνου, ο Σιμεΐ ο γιος εκείνου,  ο Μιχαίας ο γιος εκείνου, ο Ρεαΐας ο γιος εκείνου, ο Βάαλ ο γιος εκείνου,  ο Βηράχ ο γιος εκείνου, τον οποίο ο Θελγάθ-φελνασάρ,+ ο βασιλιάς της Ασσυρίας, οδήγησε σε εξορία και ο οποίος ήταν ένας από τους αρχηγούς των Ρουβηνιτών.  Και οι αδελφοί του, σύμφωνα με τις οικογένειές τους στη γενεαλογική+ καταγραφή που έγινε κατά τους απογόνους τους, ήταν, ως κεφαλή, ο Ιεϊήλ και ο Ζαχαρίας  και ο Βελά, ο γιος του Αζάζ, γιου του Σεμά, γιου του Ιωήλ+—αυτός κατοικούσε στην Αροήρ+ και ως τη Νεβώ+ και τη Βάαλ-μεών.+  Μάλιστα, στα ανατολικά κατοίκησε μέχρι την είσοδο της ερήμου στον ποταμό Ευφράτη,+ γιατί τα ζωντανά τους είχαν γίνει πολυάριθμα στη γη της Γαλαάδ.+ 10  Και στις ημέρες του Σαούλ έκαναν πόλεμο με τους Αγηρίτες,+ οι οποίοι και έπεσαν από το χέρι τους· και έτσι κατοίκησαν αυτοί στις σκηνές τους, σε όλη την περιοχή ανατολικά της Γαλαάδ. 11  Οι δε γιοι του Γαδ+ που ήταν μπροστά τους κατοίκησαν στη γη της Βασάν+ μέχρι τη Σαλχά.+ 12  Ο Ιωήλ ήταν η κεφαλή και ο Σαφάμ δεύτερος, και ο Ιαναΐ και ο Σαφάτ στη Βασάν. 13  Και οι αδελφοί τους από τον οίκο των προπατόρων τους ήταν ο Μιχαήλ και ο Μεσουλλάμ και ο Σεβά και ο Ιωραΐ και ο Ιαχάν και ο Ζιέ και ο Έβερ, εφτά. 14  Αυτοί ήταν οι γιοι του Αβιχαίλ, γιου του Χουρί, γιου του Ιαροά, γιου του Γαλαάδ, γιου του Μιχαήλ, γιου του Ιεσισαΐ, γιου του Ιαδώ, γιου του Βουζ· 15  ο Αχί, ο γιος του Αβδιήλ, γιου του Γουνί, ήταν κεφαλή του οίκου των προπατόρων τους. 16  Και κατοικούσαν στη Γαλαάδ,+ στη Βασάν+ και στις εξαρτώμενες κωμοπόλεις+ της και σε όλα τα βοσκοτόπια του Σαρών μέχρι τα σημεία τερματισμού τους. 17  Όλοι αυτοί καταγράφηκαν γενεαλογικά στις ημέρες του Ιωθάμ,+ του βασιλιά του Ιούδα, και στις ημέρες του Ιεροβοάμ,+ του βασιλιά του Ισραήλ. 18  Όσο για τους γιους του Ρουβήν και τους Γαδίτες και τη μισή φυλή του Μανασσή, από εκείνους που ήταν γενναίοι,+ τους άντρες που κρατούσαν ασπίδα και σπαθί και λύγιζαν το τόξο και ήταν εκπαιδευμένοι για πόλεμο, υπήρχαν σαράντα τέσσερις χιλιάδες εφτακόσιοι εξήντα άντρες που πήγαιναν στο στρατό.+ 19  Και αυτοί άρχισαν να κάνουν πόλεμο με τους Αγηρίτες,+ και τον Ιετούρ+ και τον Ναφίς+ και τον Νοδάβ. 20  Και έλαβαν βοήθεια εναντίον τους, ώστε οι Αγηρίτες και όλοι όσοι ήταν μαζί τους δόθηκαν στο χέρι τους, γιατί εκείνοι κάλεσαν τον Θεό να τους βοηθήσει+ στον πόλεμο, και αυτός δέχτηκε να ακούσει την ικεσία για χάρη τους, επειδή εμπιστεύτηκαν σε αυτόν.+ 21  Και αιχμαλώτισαν τα ζωντανά τους+—τις πενήντα χιλιάδες καμήλες τους και διακόσιες πενήντα χιλιάδες πρόβατα και δύο χιλιάδες γαϊδούρια—και εκατό χιλιάδες ανθρώπινες ψυχές.+ 22  Διότι πολλοί έπεσαν σκοτωμένοι επειδή η μάχη ήταν από τον αληθινό Θεό.+ Και κατοικούσαν εκείνοι αντί για αυτούς μέχρι τον καιρό της εξορίας.+ 23  Οι δε γιοι της μισής φυλής του Μανασσή+ κατοίκησαν στη γη από τη Βασάν+ ως τη Βάαλ-αερμών+ και το Σενίρ+ και το Όρος Αερμών.+ Αυτοί έγιναν πολυάριθμοι. 24  Και αυτοί ήταν οι κεφαλές του οίκου των προπατόρων τους: ο Εφέρ και ο Ιεσεί και ο Ελιήλ και ο Αζριήλ και ο Ιερεμίας και ο Ωδαβίας και ο Ιαδιήλ, άντρες γενναίοι και κραταιοί, άντρες φημισμένοι, κεφαλές του οίκου των προπατόρων τους. 25  Και αυτοί άρχισαν να ενεργούν άπιστα προς τον Θεό των προπατόρων τους και να έχουν ανήθικες σχέσεις+ με τους θεούς+ των λαών του τόπου, τους οποίους είχε αφανίσει ο Θεός από μπροστά τους. 26  Γι’ αυτό, ο Θεός του Ισραήλ υποκίνησε το πνεύμα+ του Πουλ,+ του βασιλιά της Ασσυρίας,+ ναι, το πνεύμα του Θελγάθ-φελνασάρ,+ του βασιλιά της Ασσυρίας, και έτσι αυτός οδήγησε σε εξορία+ εκείνους τους Ρουβηνίτες και τους Γαδίτες και τη μισή φυλή του Μανασσή και τους πήγε στην Αλά+ και στη Χαβώρ και στην Αρά και στον ποταμό Γωζάν, όπου και παραμένουν μέχρι αυτή την ημέρα.

Υποσημειώσεις