1 Χρονικών 4:1-43

4  Οι γιοι του Ιούδα ήταν ο Φαρές,+ ο Εσρών+ και ο Χαρμί+ και ο Χουρ+ και ο Σωβάλ.+  Ο δε Ρεαΐας,+ ο γιος του Σωβάλ, έγινε πατέρας του Ιαάθ· και ο Ιαάθ έγινε πατέρας του Αχουμαΐ και του Λαάδ. Αυτές ήταν οι οικογένειες των Ζοραθιτών.+  Και αυτοί ήταν οι γιοι του πατέρα της Ητάμ:+ ο Ιεζραέλ+ και ο Ισμά και ο Ιεδβάς (και το όνομα της αδελφής τους ήταν Ασελελφονί),  και ο Φανουήλ, ο πατέρας του Γεδώρ,+ και ο Εζέρ, ο πατέρας της Χουσά. Αυτοί ήταν οι γιοι του Χουρ,+ του πρωτοτόκου της Εφραθά και πατέρα της Βηθλεέμ.+  Και ο Ασχούρ,+ ο πατέρας της Θεκωέ,+ απέκτησε δύο συζύγους, τη Χελά και τη Νααρά.  Με τον καιρό η Νααρά τού γέννησε τον Αχουζάμ και τον Χεφέρ και τον Θεμενί και τον Χααχασταρί. Αυτοί ήταν οι γιοι της Νααρά.  Και οι γιοι της Χελά ήταν ο Σερέθ, ο Ισαάρ και ο Εθνάν.  Ο δε Κωζ έγινε πατέρας του Ανούβ και του Σωβηβά και των οικογενειών του Αχαρήλ, του γιου του Αρούμ.  Και ο Ιαβής+ υπήρξε πιο αξιότιμος+ από τους αδελφούς του· επίσης, η μητέρα του ήταν εκείνη που κάλεσε το όνομά του Ιαβής, λέγοντας: «Τον γέννησα με πόνο».+ 10  Και άρχισε ο Ιαβής να επικαλείται τον Θεό+ του Ισραήλ, λέγοντας: «Αν πράγματι με ευλογήσεις+ και επεκτείνεις την περιοχή μου+ και είναι μαζί μου το χέρι+ σου, και με διαφυλάξεις από συμφορά,+ ώστε να μη με βλάψει,+—» Και ο Θεός έκανε να γίνει ό,τι είχε ζητήσει αυτός.+ 11  Ο δε Χελούβ, ο αδελφός του Σουχά, έγινε πατέρας του Μεχίρ, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Εσθών. 12  Και ο Εσθών έγινε πατέρας του Βαιθ-ραφά και του Φασεά και του Θεχιννά, του πατέρα της Ιρ-ναάς. Αυτοί ήταν οι άντρες της Ρηχά. 13  Και οι γιοι του Κενέζ+ ήταν ο Γοθονιήλ+ και ο Σεραΐας· και οι γιοι του Γοθονιήλ, ο Αθάθ. 14  Ο δε Μεονοθαΐ έγινε πατέρας του Οφρά. Ο δε Σεραΐας έγινε πατέρας του Ιωάβ, του πατέρα της Γαι-χαρασίμ· διότι έγιναν τεχνίτες.+ 15  Και οι γιοι του Χάλεβ,+ του γιου του Ιεφοννή,+ ήταν ο Ιρού, ο Ηλά και ο Ναάμ· και οι γιοι του Ηλά, ο Κενέζ. 16  Και οι γιοι του Ιαλελεήλ ήταν ο Ζιφ και ο Ζιφά, ο Θηριά και ο Ασαρήλ. 17  Και οι γιοι του Εζρά ήταν ο Ιεθέρ και ο Μερέδ και ο Εφέρ και ο Ιαλών· και αυτή συνέλαβε τον Μαριάμ και τον Σαμμαΐ και τον Ιεσβά, τον πατέρα της Εσθεμωά.+ 18  Η δε Ιουδαία σύζυγός του γέννησε τον Ιέρεδ, τον πατέρα του Γεδώρ, και τον Χέβερ, τον πατέρα της Σωχώ, και τον Ιεκουθιήλ, τον πατέρα της Ζανωά. Και αυτοί ήταν οι γιοι της Βιθίας, της κόρης του Φαραώ, την οποία πήρε ο Μερέδ. 19  Και οι γιοι της συζύγου του Οδία, της αδελφής του Ναχάμ, ήταν ο πατέρας της Κεϊλά+ της γαρμιτικής και του Εσθεμωά του Μααχαθίτη. 20  Και οι γιοι του Σεμιών ήταν ο Αμνών και ο Ριννά, ο Βεν-χανάν και ο Θιλών. Και οι γιοι του Ιεσεί ήταν ο Ζωχέθ και ο Βεν-ζωχέθ. 21  Οι γιοι του Σηλά,+ του γιου του Ιούδα, ήταν ο Ηρ, ο πατέρας του Ληχά, και ο Λααδά, ο πατέρας του Μαρησάχ, και οι οικογένειες του οίκου αυτών που έφτιαχναν εκλεκτό ύφασμα,+ του οίκου του Ασβεά· 22  και ο Ιωκείμ και οι άντρες της Χωζηβά και ο Ιεχωάς και ο Σαράφ, οι οποίοι έγιναν ιδιοκτήτες Μωαβιτισσών συζύγων,+ και ο Ιασουβί-λεχέμ. Και αυτά τα λόγια είναι παλιά παράδοση.+ 23  Αυτοί ήταν οι αγγειοπλάστες+ και οι κάτοικοι της Νεταΐμ και της Γεδηρά. Κατοικούσαν εκεί μαζί με το βασιλιά για τις εργασίες του.+ 24  Οι γιοι του Συμεών ήταν ο Νεμουήλ+ και ο Ιαμίν,+ ο Ιαρίβ, ο Ζερά, ο Σιαούλ,+ 25  ο Σαλλούμ ο γιος εκείνου, ο Μιβσάμ ο γιος εκείνου, ο Μισμά ο γιος εκείνου. 26  Και οι γιοι του Μισμά ήταν ο Αμουήλ ο γιος του, ο Ζακχούρ ο γιος εκείνου, ο Σιμεΐ ο γιος εκείνου. 27  Και ο Σιμεΐ είχε δεκαέξι γιους και έξι κόρες· αλλά οι αδελφοί του δεν είχαν πολλούς γιους, και καμιά από τις οικογένειές τους δεν είχε όσους είχαν οι γιοι του Ιούδα.+ 28  Και αυτοί κατοικούσαν στη Βηρ-σαβεέ+ και στη Μωλαδά+ και στην Ασάρ-σουάλ+ 29  και στη Βαλλά+ και στην Εζέμ+ και στη Θωλάδ+ 30  και στη Βαθουήλ+ και στην Ορμά+ και στη Σικλάγ+ 31  και στη Βαιθ-μαρκαβώθ και στην Ασάρ-σουσίμ+ και στη Βαιθ-βηρί και στη Σααραΐμ.+ Αυτές ήταν πόλεις τους μέχρι τότε που βασίλεψε ο Δαβίδ. 32  Και οι οικισμοί τους ήταν η Ητάμ και η Αείν, η Ριμμών και η Θοχέν και η Ασάν,+ πέντε πόλεις. 33  Και όλοι οι οικισμοί τους που βρίσκονταν ολόγυρα από αυτές τις πόλεις έφταναν μέχρι τη Βάαλ.+ Αυτοί ήταν οι τόποι όπου κατοικούσαν και η γενεαλογική τους καταγραφή. 34  Και ο Μεσωβάβ και ο Ιαμλήχ και ο Ιωσά, ο γιος του Αμαζία, 35  και ο Ιωήλ και ο Ιηού, ο γιος του Ιωσιβία, γιου του Σεραΐα, γιου του Ασιήλ, 36  και ο Ελιωηναΐ και ο Ιαακωβά και ο Ιεσοχαΐας και ο Ασαΐας και ο Αδιήλ και ο Ιεσιμιήλ και ο Βεναΐας, 37  και ο Ζιζά, ο γιος του Σιφεί, γιου του Αλλόν, γιου του Ιεδαΐα, γιου του Σιμρί, γιου του Σεμαΐα. 38  Αυτοί που μπήκαν ονομαστικά ήταν οι αρχηγοί στις οικογένειές τους·+ και ο οίκος των προπατόρων τους αυξήθηκε σε πλήθος. 39  Και αυτοί πήγαν στην είσοδο της Γεδώρ, μέχρι τα ανατολικά της κοιλάδας, για να αναζητήσουν βοσκή για τα ποίμνιά τους. 40  Τελικά βρήκαν παχιά και καλή βοσκή,+ η δε γη ήταν ευρύχωρη και δεν είχε αναστάτωση+ αλλά απολάμβανε ηρεμία· διότι εκείνοι που κατοικούσαν εκεί παλιότερα ήταν από τον Χαμ.+ 41  Και αυτοί που έχουν καταγραφεί ονομαστικά μπήκαν στις ημέρες του Εζεκία,+ του βασιλιά του Ιούδα, και χτύπησαν+ τις σκηνές των Χαμιτών και των Μεουνίμ που βρίσκονταν εκεί, και τους αφιέρωσαν στην καταστροφή+ μέχρι αυτή την ημέρα· και κατοίκησαν αυτοί αντί για εκείνους, επειδή υπήρχε βοσκή+ για τα ποίμνιά τους εκεί. 42  Και από αυτούς υπήρξαν μερικοί από τους γιους του Συμεών που πήγαν στο Όρος Σηείρ,+ πεντακόσιοι άντρες, έχοντας επικεφαλής τους τον Φελατία και τον Νεαρία και τον Ρεφαΐα και τον Οζιήλ, τους γιους του Ιεσεί. 43  Και πάταξαν το υπόλοιπο του Αμαλήκ το οποίο είχε διαφύγει+ και κατοικούν εκεί μέχρι αυτή την ημέρα.

Υποσημειώσεις