1 Χρονικών 26:1-32

26  Για τις υποδιαιρέσεις των πυλωρών:+ Από τους Κορεΐτες,+ ο Μεσελεμίας,+ ο γιος του Κορί από τους γιους του Ασάφ.  Και ο Μεσελεμίας είχε γιους: τον Ζαχαρία πρωτότοκο, τον Ιεδιαήλ δεύτερο, τον Ζεβαδία τρίτο, τον Ιαθνιήλ τέταρτο,  τον Ελάμ πέμπτο, τον Ιεχωανάν έκτο, τον Ελιχώ-ηναΐ έβδομο.  Και ο Ωβήδ-εδώμ+ είχε γιους: τον Σεμαΐα πρωτότοκο, τον Ιεχωζαβάδ δεύτερο, τον Ιωάχ τρίτο και τον Σαχάρ τέταρτο και τον Νεθανήλ πέμπτο,  τον Αμμιήλ έκτο, τον Ισσάχαρ έβδομο, τον Φεουλθαΐ όγδοο· διότι ο Θεός τον είχε ευλογήσει.+  Και στον Σεμαΐα το γιο του γεννήθηκαν γιοι που ήταν άρχοντες του οίκου του πατέρα τους, γιατί ήταν ικανοί, κραταιοί άντρες.  Οι γιοι του Σεμαΐα ήταν ο Γοθνί και ο Ρεφαήλ και ο Ωβήδ, ο Ελζαβάδ, του οποίου οι αδελφοί ήταν ικανοί άντρες, ο Ελιού και ο Σεμαχίας.  Όλοι αυτοί ήταν από τους γιους του Ωβήδ-εδώμ, αυτοί και οι γιοι τους και οι αδελφοί τους, ικανοί άντρες με δύναμη για την υπηρεσία, εξήντα δύο από τον Ωβήδ-εδώμ.  Και ο Μεσελεμίας+ είχε γιους και αδελφούς, ικανούς άντρες, δεκαοχτώ. 10  Και ο Οσά από τους γιους του Μεραρί είχε γιους. Ο Σιμρί ήταν η κεφαλή, γιατί δεν ήταν ο πρωτότοκος+ αλλά ο πατέρας του τον διόρισε κεφαλή·+ 11  ο Χελκίας δεύτερος, ο Τεβαλίας τρίτος, ο Ζαχαρίας τέταρτος. Συνολικά οι γιοι και οι αδελφοί του Οσά ήταν δεκατρείς. 12  Από αυτές τις υποδιαιρέσεις των πυλωρών, οι επικεφαλής είχαν καθήκοντα ακριβώς όπως και οι αδελφοί τους,+ να διακονούν στον οίκο του Ιεχωβά. 13  Έριξαν, λοιπόν, κλήρο+ το ίδιο για τον μικρό καθώς και για τον μεγάλο κατά τους πατρικούς τους οίκους,+ για τις διάφορες πύλες. 14  Και ο κλήρος για την ανατολή έπεσε στον Σελεμία.+ Για τον Ζαχαρία+ το γιο του, έναν σύμβουλο+ με φρόνηση, έριξαν κλήρο και ο κλήρος του βγήκε για το βορρά.+ 15  Του Ωβήδ-εδώμ, για το νότο, και οι γιοι+ του είχαν τις αποθήκες.+ 16  Του Σουππίμ και του Οσά+ για τη δύση, κοντά στην Πύλη Σαλεχέθ η οποία είναι δίπλα στη λεωφόρο που ανηφορίζει, με τη μία ομάδα φύλαξης+ να αντιστοιχεί στην άλλη ομάδα φύλαξης·+ 17  στην ανατολή υπήρχαν έξι Λευίτες· στο βορρά για κάθε ημέρα, τέσσερις· στο νότο για κάθε ημέρα,+ τέσσερις· και για τις αποθήκες,+ δύο δύο· 18  για το προστώο στα δυτικά, τέσσερις στη λεωφόρο,+ δύο στο προστώο. 19  Αυτές ήταν οι υποδιαιρέσεις των πυλωρών από τους γιους των Κορεϊτών+ και από τους γιους του Μεραρί.+ 20  Όσον αφορά τους Λευίτες, ο Αχιά ήταν υπεύθυνος για τους θησαυρούς+ του οίκου του αληθινού Θεού και για τους θησαυρούς των καθαγιασμένων πραγμάτων.+ 21  Οι γιοι του Λαδάν,+ οι γιοι του Γηρσωνίτη που ήταν του Λαδάν· οι κεφαλές των πατρικών οίκων που ήταν του Λαδάν του Γηρσωνίτη, ο Ιεχιηλί.+ 22  Οι γιοι του Ιεχιηλί, ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ+ ο αδελφός του, ήταν υπεύθυνοι για τους θησαυρούς+ του οίκου του Ιεχωβά. 23  Για τους Αμραμίτες, για τους Ισααρίτες, για τους Χεβρωνίτες, για τους Οζιηλίτες,+ 24  ο Σεβουήλ,+ ο γιος του Γηρσώμ, γιου του Μωυσή, είχε την ηγεσία σχετικά με τις αποθήκες. 25  Όσον αφορά τους αδελφούς του, από τον Ελιέζερ+ ήταν ο Ρεαβίας+ ο γιος του και ο Ιεσαΐας ο γιος εκείνου και ο Ιεχωράμ ο γιος εκείνου και ο Ζιχρί ο γιος εκείνου και ο Σελομώθ ο γιος εκείνου. 26  Αυτός ο Σελομώθ και οι αδελφοί του ήταν υπεύθυνοι για όλους τους θησαυρούς των καθαγιασμένων πραγμάτων,+ τα οποία είχαν καθαγιάσει ο Δαβίδ+ ο βασιλιάς και οι κεφαλές των πατρικών οίκων+ και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αρχηγοί του στρατεύματος. 27  Από τους πολέμους+ και από τα λάφυρα+ είχαν καθαγιάσει διάφορα πράγματα για τη συντήρηση του οίκου του Ιεχωβά. 28  Και επίσης όλα όσα είχαν καθαγιάσει ο Σαμουήλ ο βλέπων+ και ο Σαούλ, ο γιος του Κεις, και ο Αβενήρ,+ ο γιος του Νηρ, και ο Ιωάβ,+ ο γιος της Σερουίας.+ Ό,τι καθαγίαζε κάποιος ήταν υπό την επιστασία του Σελομίθ και των αδελφών του. 29  Από τους Ισααρίτες,+ ο Χενανίας και οι γιοι του ήταν για τις εξωτερικές+ υποθέσεις ως επόπτες και ως κριτές+ του Ισραήλ. 30  Από τους Χεβρωνίτες,+ ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, ικανοί άντρες,+ χίλιοι εφτακόσιοι, ήταν υπεύθυνοι για τη διοίκηση του Ισραήλ στην περιοχή του Ιορδάνη στα δυτικά του, για όλο το έργο του Ιεχωβά και για την υπηρεσία του βασιλιά. 31  Από τους Χεβρωνίτες, ο Ιεργίας+ ήταν η κεφαλή των Χεβρωνιτών κατά τις γενιές τους, κατά τους προπάτορες. Το τεσσαρακοστό+ έτος της βασιλείας του Δαβίδ αναζητήθηκαν και βρέθηκαν γενναίοι και κραταιοί άντρες ανάμεσά τους στην Ιαζήρ+ της Γαλαάδ.+ 32  Και οι αδελφοί του, ικανοί άντρες,+ ήταν δύο χιλιάδες εφτακόσιοι, κεφαλές των πατρικών οίκων.+ Και ο Δαβίδ ο βασιλιάς τούς διόρισε υπεύθυνους των Ρουβηνιτών και των Γαδιτών και της μισής φυλής των Μανασσιτών,+ για κάθε ζήτημα του αληθινού Θεού και κάθε ζήτημα+ του βασιλιά.

Υποσημειώσεις