1 Χρονικών 23:1-32

23  Και ο Δαβίδ είχε γεράσει+ και ήταν χορτασμένος από ημέρες· έκανε, λοιπόν, τον Σολομώντα+ το γιο του βασιλιά του Ισραήλ.  Και συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες+ του Ισραήλ και τους ιερείς+ και τους Λευίτες.+  Και αριθμήθηκαν οι Λευίτες από τριάντα χρονών και πάνω·+ και ο αριθμός τους, ένας προς έναν, ακμαίος άντρας προς ακμαίο άντρα, ήταν τριάντα οχτώ χιλιάδες.  Από αυτούς, εκείνοι που θα ήταν οι επιτηρητές του έργου για τον οίκο του Ιεχωβά ήταν είκοσι τέσσερις χιλιάδες· και οι επόπτες+ και οι κριτές,+ έξι χιλιάδες·  και τέσσερις χιλιάδες πυλωροί+ και τέσσερις χιλιάδες για να αναπέμπουν αίνους+ στον Ιεχωβά με τα όργανα+ για τα οποία ο Δαβίδ είπε: «Τα έφτιαξα για να αναπέμπεται αίνος».  Έπειτα ο Δαβίδ τούς διαμοίρασε σε υποδιαιρέσεις+ κατά τους γιους του Λευί,+ τον Γηρσών, τον Καάθ και τον Μεραρί.  Στους Γηρσωνίτες ήταν ο Λαδάν και ο Σιμεΐ.  Οι γιοι του Λαδάν ήταν ο Ιεχιήλ+ ο επικεφαλής και ο Ζεθάμ και ο Ιωήλ,+ τρεις.  Οι γιοι του Σιμεΐ ήταν ο Σελομώθ και ο Αζιήλ και ο Αρράν, τρεις. Αυτοί ήταν οι κεφαλές των πατρικών οίκων για τον Λαδάν. 10  Και οι γιοι του Σιμεΐ ήταν ο Ιαάθ, ο Ζινά και ο Ιεούς και ο Βεριά. Αυτοί οι τέσσερις ήταν οι γιοι του Σιμεΐ. 11  Και ο Ιαάθ ήταν η κεφαλή, και ο Ζιζάχ δεύτερος. Ο δε Ιεούς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους· γι’ αυτό έγιναν πατρικός+ οίκος για μία τάξη υπηρεσίας. 12  Οι γιοι του Καάθ+ ήταν ο Αμράμ, ο Ισαάρ,+ ο Χεβρών+ και ο Οζιήλ,+ τέσσερις. 13  Οι γιοι του Αμράμ ήταν ο Ααρών+ και ο Μωυσής.+ Αλλά ο Ααρών ξεχωρίστηκε+ για να αγιάζει τα Άγια των Αγίων,+ ο ίδιος και οι γιοι του στον αιώνα, για να υψώνουν καπνό θυσίας+ ενώπιον του Ιεχωβά, για να τον διακονούν+ και για να δίνουν ευλογία+ εξ ονόματός του στον αιώνα. 14  Όσο για τον Μωυσή, τον άνθρωπο του αληθινού Θεού,+ οι γιοι του συνέχισαν να υπολογίζονται στη φυλή των Λευιτών.+ 15  Οι γιοι του Μωυσή ήταν ο Γηρσώμ+ και ο Ελιέζερ.+ 16  Οι γιοι του Γηρσώμ ήταν ο Σεβουήλ,+ ο οποίος ήταν η κεφαλή. 17  Και οι γιοι του Ελιέζερ ήταν ο Ρεαβίας,+ ο οποίος ήταν η κεφαλή· και ο Ελιέζερ δεν απέκτησε άλλους γιους, αλλά οι γιοι του Ρεαβία έγιναν πάρα πολλοί. 18  Οι γιοι του Ισαάρ+ ήταν ο Σελομίθ+ ο επικεφαλής. 19  Οι γιοι του Χεβρών ήταν ο Ιερίας κεφαλή, ο Αμαρίας δεύτερος, ο Ιααζιήλ τρίτος και ο Ιεκαμεάμ τέταρτος.+ 20  Οι γιοι του Οζιήλ+ ήταν ο Μιχαίας κεφαλή και ο Ιεσίας δεύτερος. 21  Οι γιοι του Μεραρί+ ήταν ο Μααλί και ο Μουσί.+ Οι γιοι του Μααλί ήταν ο Ελεάζαρ+ και ο Κεις. 22  Ο Ελεάζαρ όμως πέθανε έχοντας αποκτήσει, όχι γιους, αλλά κόρες. Γι’ αυτό, οι γιοι του Κεις οι αδελφοί τους τις πήραν για συζύγους.+ 23  Οι γιοι του Μουσί ήταν ο Μααλί και ο Εδέρ και ο Ιερεμώθ,+ τρεις. 24  Αυτοί ήταν οι γιοι του Λευί κατά τον οίκο των πατέρων τους,+ οι κεφαλές των πατρικών οίκων κατά τους διορισμένους τους, σύμφωνα με τον αριθμό των ονομάτων, ένας προς έναν, αυτοί που εκτελούσαν το έργο της υπηρεσίας+ στον οίκο του Ιεχωβά από είκοσι χρονών και πάνω.+ 25  Διότι ο Δαβίδ είχε πει: «Ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ, έχει δώσει ανάπαυση στο λαό του,+ και αυτός θα κατοικεί στην Ιερουσαλήμ στον αιώνα.+ 26  Επίσης, οι Λευίτες δεν θα χρειάζεται να μεταφέρουν τη σκηνή ούτε κανένα από τα σκεύη της για την υπηρεσία της».+ 27  Διότι, σύμφωνα με τα τελευταία λόγια+ του Δαβίδ, αυτοί ήταν που περιλήφθηκαν στον αριθμό των γιων του Λευί από είκοσι χρονών και πάνω. 28  Διότι η εργασία τους ήταν κάτω από την επίβλεψη των γιων του Ααρών+ για την υπηρεσία στον οίκο του Ιεχωβά τη σχετική με τις αυλές+ και με τις τραπεζαρίες+ και με τον καθαρισμό κάθε αγίου πράγματος+ και με το έργο της υπηρεσίας στον οίκο του αληθινού Θεού, 29  καθώς επίσης για το ψωμί που τοποθετείται σε στοίβες+ και για το λεπτό αλεύρι,+ που είναι για τις προσφορές σιτηρών και για τα λάγανα+ του άζυμου ψωμιού+ και για τις πίτες ταψιού+ και για το ανάμεικτο+ ζυμάρι, και για κάθε μέτρο ποσότητας και μεγέθους·+ 30  και για να στέκονται+ κάθε πρωί+ προκειμένου να ευχαριστούν+ και να αινούν+ τον Ιεχωβά, το ίδιο και το βράδυ· 31  και για κάθε προσφορά ολοκαυτωμάτων στον Ιεχωβά που γίνεται τα σάββατα,+ τη νέα σελήνη+ καθώς και στις περιόδους των γιορτών,+ κατά αριθμό σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό, σε μόνιμη βάση ενώπιον του Ιεχωβά. 32  Και αυτοί φρόντιζαν για τη φύλαξη+ της σκηνής της συνάντησης και τη φύλαξη του αγίου τόπου+ και τη φύλαξη των γιων του Ααρών των αδελφών τους για την υπηρεσία στον οίκο του Ιεχωβά.+

Υποσημειώσεις