1 Χρονικών 20:1-8

20  Και τον καιρό της αλλαγής του έτους,+ τον καιρό που εξορμούν οι βασιλιάδες,+ ο Ιωάβ οδήγησε τη μάχιμη δύναμη του στρατεύματος+ και ερείπωσε τη γη των γιων του Αμμών και πήγε και πολιόρκησε τη Ραββά,+ ενώ ο Δαβίδ έμεινε στην Ιερουσαλήμ· και ο Ιωάβ χτύπησε+ τη Ραββά και την κατεδάφισε.  Αλλά ο Δαβίδ πήρε το στέμμα του Μαλχάμ από το κεφάλι του,+ το οποίο, όπως διαπίστωσε, είχε βάρος ένα τάλαντο χρυσού και στο οποίο υπήρχαν πολύτιμες πέτρες· και αυτό τέθηκε στο κεφάλι του Δαβίδ. Τα δε λάφυρα που πήρε από την πόλη ήταν πάρα πολλά.+  Και το λαό που ήταν μέσα σε αυτήν τον πήρε και τον έβαλε+ να πριονίζει πέτρες και να δουλεύει στα κοφτερά σιδερένια εργαλεία και στα τσεκούρια·+ και έτσι έκανε ο Δαβίδ σε όλες τις πόλεις των γιων του Αμμών. Τελικά ο Δαβίδ και όλος ο λαός επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ.  Αργότερα ξέσπασε πόλεμος στη Γεζέρ+ με τους Φιλισταίους.+ Τότε ο Σιββεχαΐ+ ο Χουσαθίτης πάταξε τον Σιφφαΐ, που ήταν από εκείνους που γεννήθηκαν από τους Ρεφαΐμ·+ και έτσι αυτοί καθυποτάχθηκαν.  Και έγινε ξανά πόλεμος με τους Φιλισταίους· και ο Ελχανάν,+ ο γιος του Ιαείρ, πάταξε τον Λααμί, τον αδελφό του Γολιάθ+ του Γιθίτη, του οποίου το δόρυ είχε κοντάρι σαν το αντί εκείνων που δουλεύουν στον αργαλειό.+  Και έγινε ξανά πόλεμος στη Γαθ,+ και τότε υπήρχε ένας υπερμεγέθης άντρας,+ του οποίου τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών ήταν από έξι, δηλαδή είκοσι τέσσερα·+ και αυτός επίσης είχε γεννηθεί στους Ρεφαΐμ.+  Και ενέπαιζε+ τον Ισραήλ. Τελικά ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σιμεά,+ του αδελφού του Δαβίδ, τον πάταξε.  Αυτοί είχαν γεννηθεί στους Ρεφαΐμ+ στη Γαθ·+ και έπεσαν+ από το χέρι του Δαβίδ και από το χέρι των υπηρετών του.

Υποσημειώσεις