1 Χρονικών 18:1-17

18  Μετά από αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλισταίους+ και τους καθυπέταξε, και πήρε τη Γαθ+ και τις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της από το χέρι των Φιλισταίων.  Μετά πάταξε τον Μωάβ,+ και οι Μωαβίτες έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ που έφερναν φόρο υποτελείας.+  Και ο Δαβίδ πάταξε τον Αδαδέζερ,+ το βασιλιά της Ζωβά,+ στην Αιμάθ,+ καθώς αυτός πήγαινε να αποκτήσει τον έλεγχο στον ποταμό Ευφράτη.+  Επιπρόσθετα, ο Δαβίδ έπιασε από αυτόν χίλια άρματα και εφτά χιλιάδες ιππείς και είκοσι χιλιάδες πεζούς.+ Κατόπιν έκοψε ο Δαβίδ τους τένοντες+ σε όλα τα άλογα των αρμάτων,+ αλλά άφησε εκατό από τα άλογα των αρμάτων.  Όταν η Συρία της Δαμασκού ήρθε να βοηθήσει τον Αδαδέζερ, το βασιλιά της Ζωβά,+ ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους είκοσι δύο χιλιάδες άντρες.  Έπειτα ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία της Δαμασκού,+ και οι Σύριοι έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ που έφερναν φόρο υποτελείας.+ Και ο Ιεχωβά παρείχε σωτηρία στον Δαβίδ οπουδήποτε πήγαινε.+  Επιπλέον, ο Δαβίδ πήρε τις στρογγυλές ασπίδες+ τις χρυσές που είχαν οι υπηρέτες του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ.+  Και από την Τιβάθ+ και τη Χουν, πόλεις του Αδαδέζερ, ο Δαβίδ πήρε πάρα πολύ χαλκό. Με αυτόν ο Σολομών έφτιαξε τη χάλκινη θάλασσα+ και τους στύλους+ και τα χάλκινα σκεύη.+  Όταν ο Θοού, ο βασιλιάς της Αιμάθ,+ άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε όλη τη στρατιωτική δύναμη του Αδαδέζερ,+ του βασιλιά της Ζωβά, 10  έστειλε αμέσως τον Χαδωράμ+ το γιο του στον Βασιλιά Δαβίδ για να τον ρωτήσει αν είναι καλά και να τον συγχαρεί για το ότι πολέμησε εναντίον του Αδαδέζερ και τον πάταξε (διότι ο Αδαδέζερ είχε εκπαιδευτεί για πόλεμο εναντίον του Θοού)· και μαζί του είχε κάθε είδους χρυσά και ασημένια+ και χάλκινα αντικείμενα. 11  Και αυτά επίσης ο Βασιλιάς Δαβίδ τα αγίασε+ για τον Ιεχωβά, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε πάρει από όλα τα έθνη:+ από τον Εδώμ και από τον Μωάβ+ και από τους γιους του Αμμών+ και από τους Φιλισταίους+ και από τον Αμαλήκ.+ 12  Ο δε Αβισαί,+ ο γιος της Σερουίας,+ πάταξε τους Εδωμίτες στην Κοιλάδα του Αλατιού+—δεκαοχτώ χιλιάδες. 13  Και έβαλε φρουρές στον Εδώμ, και όλοι οι Εδωμίτες έγιναν υπηρέτες του Δαβίδ.+ Και ο Ιεχωβά έσωζε τον Δαβίδ οπουδήποτε πήγαινε.+ 14  Και ο Δαβίδ συνέχισε να βασιλεύει σε όλο τον Ισραήλ,+ και παρείχε δικαστικές αποφάσεις και δικαιοσύνη για όλο το λαό του.+ 15  Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήταν επικεφαλής του στρατεύματος,+ και ο Ιωσαφάτ,+ ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. 16  Και ο Σαδώκ,+ ο γιος του Αχιτώβ, και ο Αχιμέλεχ,+ ο γιος του Αβιάθαρ, ήταν ιερείς· και ο Σαβσά+ ήταν γραμματέας. 17  Και ο Βεναΐας,+ ο γιος του Ιωδαέ,+ ήταν επικεφαλής των Χερεθαίων+ και των Φαλεθαίων·+ και οι γιοι του Δαβίδ είχαν την πρώτη θέση δίπλα στο βασιλιά.+

Υποσημειώσεις