1 Ιωάννη 5:1-21

5  Όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός έχει γεννηθεί από τον Θεό,+ και όποιος αγαπάει τον γεννήτορα αγαπάει εκείνον που έχει γεννηθεί από αυτόν.+  Από αυτό γνωρίζουμε ότι αγαπάμε+ τα παιδιά του Θεού,+ όταν αγαπάμε τον Θεό και εκτελούμε τις εντολές+ του.  Διότι αυτό σημαίνει η αγάπη+ του Θεού: να τηρούμε τις εντολές+ του· και οι εντολές του δεν είναι βαριές,+  επειδή το καθετί που έχει γεννηθεί+ από τον Θεό νικάει τον κόσμο.+ Και αυτή είναι η νίκη+ που έχει νικήσει+ τον κόσμο, η πίστη+ μας.  Ποιος είναι εκείνος που νικάει+ τον κόσμο+ αν όχι αυτός που έχει πίστη+ ότι ο Ιησούς είναι ο Γιος του Θεού;+  Αυτός είναι που ήρθε μέσω νερού και αίματος, ο Ιησούς Χριστός· όχι μόνο με το νερό,+ αλλά με το νερό και με το αίμα.+ Και το πνεύμα+ είναι αυτό που δίνει μαρτυρία, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια.  Διότι τρεις είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία,  το πνεύμα+ και το νερό+ και το αίμα,+ και οι τρεις είναι σε συμφωνία.+  Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων,+ η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερη, επειδή αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, το γεγονός ότι έχει δώσει μαρτυρία+ σχετικά με τον Γιο του. 10  Αυτός που θέτει την πίστη του στον Γιο του Θεού έχει τη μαρτυρία+ που δόθηκε στη δική του περίπτωση. Αυτός που δεν έχει πίστη στον Θεό τον έχει κάνει ψεύτη,+ επειδή δεν έχει θέσει την πίστη του στη μαρτυρία που δόθηκε,+ την οποία ο Θεός ως μάρτυρας+ έχει δώσει σχετικά με τον Γιο του. 11  Και αυτή είναι η μαρτυρία που δόθηκε, ότι ο Θεός μάς έδωσε αιώνια ζωή+ και αυτή η ζωή είναι στον Γιο του.+ 12  Αυτός που έχει τον Γιο έχει αυτή τη ζωή· αυτός που δεν έχει τον Γιο του Θεού δεν έχει αυτή τη ζωή.+ 13  Σας τα γράφω αυτά για να γνωρίσετε ότι έχετε ζωή αιώνια,+ εσείς που θέτετε την πίστη σας στο όνομα του Γιου του Θεού.+ 14  Και αυτή είναι η πεποίθηση την οποία έχουμε προς αυτόν,+ πως ό,τι και αν είναι αυτό που ζητάμε σύμφωνα με το θέλημά του αυτός μας ακούει.+ 15  Και αν γνωρίζουμε ότι μας ακούει σχετικά με οτιδήποτε ζητάμε,+ γνωρίζουμε ότι θα έχουμε αυτά που ζητήθηκαν, εφόσον τα έχουμε ζητήσει από αυτόν.+ 16  Αν κανείς δει τον αδελφό του να αμαρτάνει με αμαρτία που δεν επισύρει θάνατο,+ θα ζητήσει, και αυτός θα δώσει ζωή σε εκείνον,+ ναι, σε εκείνους που δεν αμαρτάνουν ώστε να επισύρουν θάνατο.+ Υπάρχει αμαρτία που επισύρει θάνατο. Δεν του λέω να παρακαλέσει για εκείνη την αμαρτία.+ 17  Κάθε αδικία είναι αμαρτία·+ και εντούτοις υπάρχει αμαρτία που δεν επισύρει θάνατο. 18  Γνωρίζουμε ότι όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό+ δεν αμαρτάνει, αλλά ο Γεννημένος+ από τον Θεό τον προσέχει, και ο πονηρός δεν μπορεί να τον πιάσει.+ 19  Γνωρίζουμε ότι προερχόμαστε από τον Θεό,+ αλλά ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία του πονηρού.+ 20  Γνωρίζουμε, όμως, ότι ο Γιος του Θεού έχει έρθει+ και μας έχει δώσει διανοητική+ ικανότητα ώστε να αποκτούμε τη γνώση για τον αληθινό.+ Και είμαστε σε ενότητα+ με τον αληθινό μέσω του Γιου του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός+ Θεός και ζωή αιώνια.+ 21  Παιδάκια μου, φυλαχτείτε από τα είδωλα.+

Υποσημειώσεις