1 Ιωάννη 3:1-24

3  Δείτε τι είδους αγάπη+ μάς έχει δώσει ο Πατέρας, ώστε να αποκληθούμε παιδιά του Θεού·+ όπως και είμαστε. Γι’ αυτό ο κόσμος+ δεν γνωρίζει εμάς, επειδή δεν έχει γνωρίσει εκείνον.+  Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού,+ αλλά ακόμη δεν έχει φανερωθεί τι θα είμαστε.+ Γνωρίζουμε, όμως, ότι όποτε αυτός φανερωθεί+ θα είμαστε όμοιοι με αυτόν,+ επειδή θα τον δούμε ακριβώς όπως είναι.+  Και όποιος έχει την ελπίδα του σε αυτόν εξαγνίζει+ τον εαυτό του όπως εκείνος είναι αγνός.+  Όποιος πράττει την αμαρτία+ πράττει και την ανομία,+ και έτσι η αμαρτία+ είναι ανομία.  Γνωρίζετε επίσης ότι εκείνος φανερώθηκε για να αφαιρέσει τις αμαρτίες μας,+ και δεν υπάρχει αμαρτία+ σε αυτόν.  Όποιος παραμένει σε ενότητα+ με αυτόν δεν αμαρτάνει·+ όποιος αμαρτάνει δεν τον έχει δει ούτε τον έχει γνωρίσει.+  Παιδάκια μου, κανείς ας μη σας παροδηγεί· αυτός που εμμένει στη δικαιοσύνη είναι δίκαιος, όπως εκείνος είναι δίκαιος.+  Αυτός που εμμένει στην αμαρτία προέρχεται από τον Διάβολο, επειδή ο Διάβολος αμαρτάνει από την αρχή.+ Γι’ αυτόν το σκοπό φανερώθηκε ο Γιος του Θεού,+ δηλαδή για να διαλύσει τα έργα του Διαβόλου.+  Όποιος έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν εμμένει στην αμαρτία,+ επειδή το αναπαραγωγικό σπέρμα Του παραμένει σε αυτόν, και αυτός δεν μπορεί να αμαρτάνει, επειδή έχει γεννηθεί από τον Θεό.+ 10  Τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του Διαβόλου φαίνονται από το εξής γεγονός: Όποιος δεν εμμένει στη δικαιοσύνη+ δεν προέρχεται από τον Θεό, ούτε αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του.+ 11  Διότι αυτό είναι το άγγελμα το οποίο ακούσατε από την αρχή,+ ότι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον·+ 12  όχι σαν τον Κάιν, που προερχόταν από τον πονηρό και έσφαξε+ τον αδελφό του. Και για ποιο λόγο τον έσφαξε; Επειδή τα δικά του έργα ήταν πονηρά,+ τα έργα όμως του αδελφού του δίκαια.+ 13  Μην απορείτε, αδελφοί, που σας μισεί ο κόσμος.+ 14  Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί από το θάνατο στη ζωή,+ επειδή αγαπάμε τους αδελφούς.+ Αυτός που δεν αγαπάει παραμένει στο θάνατο.+ 15  Όποιος μισεί+ τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος,+ και γνωρίζετε ότι κανένας ανθρωποκτόνος+ δεν έχει αιώνια ζωή που να παραμένει σε αυτόν.+ 16  Από αυτό έχουμε γνωρίσει την αγάπη,+ επειδή εκείνος παρέδωσε την ψυχή του για εμάς·+ και εμείς έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε τις ψυχές μας για τους αδελφούς μας.+ 17  Αλλά όποιος έχει τα μέσα αυτού του κόσμου για τη συντήρηση της ζωής+ και βλέπει τον αδελφό του να έχει ανάγκη+ και εντούτοις του κλείνει την πόρτα της τρυφερής του συμπόνιας,+ πώς παραμένει σε αυτόν η αγάπη του Θεού;+ 18  Παιδάκια μου, ας αγαπάμε,+ όχι με λόγια ούτε με τη γλώσσα,+ αλλά με έργα+ και αλήθεια.+ 19  Από αυτό θα γνωρίσουμε ότι προερχόμαστε από την αλήθεια,+ και θα βεβαιώσουμε την καρδιά μας ενώπιόν του 20  σε ό,τι αφορά οτιδήποτε για το οποίο μπορεί να μας καταδικάζει η καρδιά μας,+ επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα.+ 21  Αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας καταδικάζει, έχουμε παρρησία προς τον Θεό·+ 22  και οτιδήποτε ζητάμε το λαβαίνουμε από αυτόν,+ επειδή τηρούμε τις εντολές του και κάνουμε αυτά που είναι αρεστά στα μάτια του.+ 23  Και αυτή είναι η εντολή του: Να έχουμε πίστη στο όνομα του Γιου του, του Ιησού Χριστού,+ και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον,+ όπως μας έδωσε εντολή εκείνος. 24  Και εκείνος που τηρεί τις εντολές του παραμένει σε ενότητα με αυτόν, και αυτός σε ενότητα με εκείνον·+ και από αυτό γνωρίζουμε ότι αυτός παραμένει σε ενότητα με εμάς,+ χάρη στο πνεύμα+ που μας έδωσε.

Υποσημειώσεις